Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Oswoić maturę ustną z języka polskiego – praktyczny warsztat (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą udoskonalić metodykę pracy z uczniem pod względem przygotowania go do odpowiedzi ustnych. W kontekście „publicznych” wypowiedzi (rozumianych tutaj jako wystąpienie przed nauczycielem, egzaminatorem, klasą) największym wyzwaniem, przed którym stają licealiści, jest matura ustna. Według badań dla większości młodych ludzi jest ona bardziej stresująca niż pisemna część egzaminu, mimo że punktacja z nią związana jest o wiele mniej znacząca dla ich przyszłości (nie jest wliczana w ostateczny wynik egzaminu). Przygotowywanie do matury ustnej powinno zatem być oddzielnym elementem edukacji, gdyż w tym przypadku poza aspektem merytorycznym należy także pomóc uczniom pokonać lęk natury psychicznej. Na szczęście istnieje wiele technik umożliwiających złagodzenie lub oswojenie napięcia towarzyszącego maturzystom podczas odpowiedzi. Kurs ma na celu między innymi omówienie kilku z nich, wraz ze wskazaniem praktycznych rozwiązań.

W ramach kursu ukazana zostanie specyfika pytań z matury ustnej także w kontekście merytorycznym. Na podstawie praktycznych ćwiczeń i gotowych zadań wskazany będzie 1) obszar, który pokrywa się z zagadnieniami niezbędnymi do zdania egzaminu pisemnego oraz 2) obszar, który poza niego wykracza. Omówiony (i przećwiczony) będzie obszar zagadnień z języka polskiego niezbędny w ustnej wypowiedzi maturalnej.

W nowej formule matury ustnej znajduje się zaniedbywany w edukacji tzw. aspekt językowy. Pytania na maturze ustnej dotyczą nie tylko pojawiających się w literaturze i sztuce motywów, ale obejmują także zagadnienia dotyczące komunikacji, językoznawstwa i funkcjonowania języka w codzienności. Ten obszar zaś sprawia uczniom kojarzącym często „język” z czystą gramatyką szczególną trudność. Przykładowe zadania wraz z omówieniem pozwolą uszczegółowić odpowiedź na pytanie, czego można się spodziewać po pytaniach spoza literatury oraz jak podejść do nich w sposób praktyczny – bez bombardowania maturzystów dostatecznie przeciążonych zbyt dużą ilością szczegółowej wiedzy o języku.

Kurs przygotowuje nauczycieli do efektywnego poprowadzenia uczniów ku maturze ustnej. Zawiera wskazówki, jak pomóc przezwyciężyć lęk przed wystąpieniami i w efekcie lepiej przygotować młodego człowieka do wyzwań czekających go po opuszczeniu murów szkoły.

CEL I IDEA KURSU

Głównym celem kursu jest ukazanie specyfiki przygotowywania ucznia do wystąpień ustnych.

Drugim, równie istotnym celem jest udoskonalenie merytorycznego przygotowania nauczyciela do tego, aby sprawnie „przeprowadził” licealistów przez maturę ustną – ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które w edukacji szkolnej są zaniedbywane (wiedza o języku), na maturze ustnej zaś często się pojawiają.

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursant:

– uzyska wiedzę na temat technik stosowanych przez psychologów i trenerów podczas przygotowywania podopiecznych do wystąpień publicznych;

– zdobędzie narzędzia merytoryczne uzupełniające jego dotychczasową pracę z klasą maturalną;

– uzyska gotowe ćwiczenia i materiały przydatne w procesie przygotowań do matury ustnej

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, filmy
Do kiedy trwa: do marca 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 22 marca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Sztuka prezentacji

Praktyczne rady dotyczące tego, jak przełamać barierę u uczniów i sprawić, aby chętniej podejmowali wyzwanie wypowiadania się na głos.

Moduł zawiera konkretne ćwiczenia, które pomagają eliminować blokady psychologiczne, powodują ich przełamywanie lub przynajmniej minimalizują stres związany z publicznymi wypowiedziami. 

Moduł 2. Trzy typy zadań. Trzy oddzielne historie

Różnice między trzema typami zadań maturalnych z matury ustnej: na co zwracać uwagę, przygotowując ucznia do odpowiedzi na pytanie „literackie”, „ikonograficzne”, a na co, gdy wylosuje tzw. pytanie „językowe”.

Praktyczne rady na temat tego, które zadania (i dlaczego) realizować w pierwszej kolejności, a które zostawić na koniec procesu dydaktycznego w zakresie przygotowywania do matury ustnej.

Przydatne schematy, porządkujące wiedzę ucznia na temat kompozycji wypowiedzi: ćwiczenia z praktycznego konstruowania wypowiedzi na tematy merytoryczne.

Moduł 3. Okiem praktyka

Praktyczne, autorskie przykłady zadań podobnych do maturalnych (części ustnej) z omówieniem (podkreśleniem, co może sprawiać najwięcej trudności, jakie błędy najczęściej popełniają uczniowie itd.).

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 17.01.2019
Moduł 1. Sztuka prezentacji

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

12-26.02.2019

Moduł 2. Trzy typy zadań. Trzy oddzielne historie

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

26.02-12.03.2019

Moduł 3. Okiem praktyka

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

12-26.03.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 20.03.2019 – egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

22, 23, 24, 29, 30, 31.03

5, 6, 7, 12, 13, 14.04.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 22.03-14.05.2019

 

O AUTORCE

Ewa Frączek - doktor filozofii, historyk, absolwentka Wydziału Polonistyki UJ. Nauczyciel, korepetytor, biblioterapeuta oraz poetka nagrodzona w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursach. Obecnie pracuje na uczelni (UKSW), ma też zajęcia w szkole podstawowej oraz własną działalność, w ramach której prowadzi kursy przygotowawcze do matury, warsztaty literackie, kursy z historii dla wszystkich chętnych oraz zajęcia z biblioterapii dla dorosłych.

Za najciekawsze doświadczenie w pracy zawodowej uważa prowadzenie warsztatów poetyckich w liceach i w... warszawskim zakładzie karnym. Uważa, że w pracy z młodzieżą i dorosłymi najważniejsze jest propagowanie szeroko pojętych wartości humanistycznych, wiedza i krytyczne myślenie. Przygotowując do matury, pilnuje, aby wraz z wiedzą merytoryczną odpowiednio przećwiczona była także strefa praktyczna: jak konstruować wypowiedź ustną i pisemną, jak nie zaniedbać kwestii kompozycji, jak pisać poprawnie i zrozumiale. W kontakcie z książką zaś – szczególnie u nastolatków – za najistotniejsze uznaje przełamywanie schematów i szczere przeżywanie treści czytanych lektur.

Poza nauczaniem lubi pisać recenzje książek, czytać poezję i rozmawiać z licealistami. Jest tak zadowolona ze swojej pracy, że nie ma planów na przyszłość innych niż kontynuacja tego, co robi aktualnie.

planowana data startu: 12.02.2019

Poleć ten kurs: