Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Uczyć uczenia się - narzędzia i metody pracy dobrego nauczyciela

Kurs ten dotyczy kształcenia umiejętności uczenia się. Mimo że jest to codzienna aktywność milionów uczniów na różnych etapach kształcenia, nie ma z niej lekcji, a uczniowie w większości nie znają sposobów efektywnego uczenia się (czyli zdobywania oraz przyswajania wiedzy i umiejętności). Nie ma także takiego przedmiotu w szkole. Wydaje się, że nauczyciele zakładają, iż uczniowie sami powinni umieć się uczyć albo że powinni tego nauczyć rodzice.

Warto z tym przekonaniem zerwać i postawić sprawę jasno: to nauczyciele powinni nauczyć uczniów efektywnych metod przyswajania wiedzy, oczywiście z uwzględnieniem uczniowskich indywidualnych preferencji w tym zakresie. 

„Uczyć uczenia się” to kurs, którego celem jest nie tylko zwiększenie efektywności uczenia się, ale także zmiana „klimatu” uczenia się. Skupimy się na odtworzeniu warunków, jakie w naturalny sposób towarzyszą nam, gdy poznajemy świat. Te właśnie sprzyjające układowi nerwowemu warunki nazywamy klimatem. 

 

Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli biorących w nim udział w taką wiedzę, umiejętności i narzędzia, które umożliwią skuteczną pracę z uczniami właśnie w zakresie uczenia się. Natomiast celem długofalowym kursu jest podniesienie jakości edukacji, zwiększenie szans uczniów i odkrycie ich potencjału poprzez umiejętne zachęcenie do nauki i zdobywania nowych umiejętności, a także podniesienie jakości pracy własnej nauczycieli dzięki dostosowaniu metod i narzędzi do predyspozycji uczniów. 

Podczas kursu pokażemy, które - niekiedy drobne - czynniki odgrywają rolę w uczeniu się i dlaczego nie możemy ich bagatelizować. W naszej pracy wykorzystamy pytania graniczne i pytania paradoksalne, a także kreatywne zadania. Wszystko po, to by nie tylko przyjąć do wiadomości, czego potrzebuje umysł i zmysły ucznia, ale również, by poczuć to na własnej skórze. Głęboka refleksja i zrozumienie potrzeby wprowadzenia zmian jest punktem wyjścia kursu, konkretne przykłady bazujące na zadaniach z podstawy programowej, to efekt finalny.

Bogactwo cennych informacji, narzędzi i zadań praktycznych do wykonania – to wszystko sprawi, że praca nad kursem będzie niezwykle wciągająca, inspirująca i motywująca.

Drogi kursancie, jeśli do tej pory nie zastanawiałeś się dlaczego lekcja trwa 45 minut i czy to jest doskonała jednostka czasu - ten kurs jest dla Ciebie!

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

60 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 50 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Forma egzaminu: egzamin on-line
Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia indywidualne i na forum, dodatkowy materiał video, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do marca 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla dyrektorów

- dla pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów i innych specjalistów szkolnych

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 8 marca 2017 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Na realizację jednej części (modułu) przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do źródeł zewnętrznych (artykuły, książki, materiały wideo), które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum – to niezwykle cenne źródło wiedzy i możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całego kraju. 

 

 

PROGRAM KURSU

MODUŁ I. Jak uczyć uczniów uczenia się – wprowadzenie

 • Edukacja w ujęciu budowania relacji
 • Jak znaleźć klucz do ucznia?
 • Uczenie naturalne a „szkolne”
 • Pytania graniczne jako narzędzie rozwoju nauczyciela
 • Modele uczenia się
 • Preferowane warunki do uczenia się niezbędnym elementem motywującym

 

MODUŁ II. Budujemy w szkole otoczenie wspierające uczenie się

 • Jak mózg przyswaja informacje – narzędzia do wdrożenia w szkole
 • Motywacja a nauka
 • Stres a uczenie się
 • Nauczyciel, od którego chcą się uczyć uczniowie – czy taki ktoś istnieje i  jak się nim stać?
 • Aspekty skutecznego uczenia się uczniów - co sprzyja, co przeszkadza

 

 

MODUŁ III. Uczenie się - o co jeszcze musimy zadbać

 • Jak sprawić, by umysł był chłonny
 • Wspieranie ucznia w uczeniu się
 • Rola błędów i porażek
 • Po co emocje w uczeniu się?
 • Celowość działań a uczenie się
 • Praktyka w szkole – wpieramy uczniów w skutecznym uczeniu się
 • Po co nam inni? - nauczanie rówieśnicze

 

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 18 stycznia 2017 r.
Moduł 1. Jak uczyć uczniów uczenia się – wprowadzenie 31.01.2017–13.02.2017
Moduł 2. Budujemy w szkole otoczenie wspierające uczenie się 14.02.2017-27.02.2017
Moduł 3. Uczenie się – o co jeszcze musimy zadbać? 28.02.2017-16.03.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 15.03.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 24, 25, 26, 31.03.2017 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16.04.2017
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 24.03.2017 r.

 

O AUTORCE

Zuzanna Taraszkiewicz – trener, edukator, coach, wykładowca, pasjonatka uczenia się i nauczania. Od ponad 15 lat spotyka się z nauczycielami podczas konferencji, szkoleń i Rad Pedagogicznych. Lubi innowacje i odkrycia biologiczne. Z wykształcenia Filozof specjalizacji Bioetyka i Ekologia Człowieka.

 

planowana data startu: 31.01.2017

Poleć ten kurs: