Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Twórczo i motywująco - jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom (TRZECIA EDYCJA)

Nasze szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli do sięgania do swoich zasobów kreatywności i wyzwalania jej w uczniach w procesie nauczania i uczenia się. Podczas kursu przyjrzymy się swoim przekonaniom na temat kreatywności i temu, jak wpływają one na nasz sposób nauczania. Poznamy techniki twórczej pracy w grupie oraz metody pozwalające rozwijać i trenować twórcze myślenie.

Szkolenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy uczestnikami i stworzenia wspólnego „kufra możliwości“ pracy z uczniem.

Kurs jest adresowany do nauczycieli różnych specjalności, a także pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów i innych specjalistów szkolnych.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

60 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 50 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu: tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do maja 2017 r.
Liczba modułów: 5
Liczba godzin: 50
Dla kogo jest to szkolenie: Dla nauczycieli i specjalistów szkolnych, których chcemy zachęcić do sięgania do swoich zasobów kreatywności i wyzwalania jej w uczniach w procesie nauczania i uczenia się. 

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 30 kwietnia 2017 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 5 bloków tematycznych (modułów), na realizację których przeznaczono łącznie 50 godzin dydaktycznych. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, omówienie interesujących badań, m.in. dotyczących kreatywności. Ważną częścią tego szkolenia będzie również praca na forum.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Twórczość – a co to właściwie jest? Wprowadzenie teoretyczne i badanie postaw własnych

Po tym module uczestnik:

- będzie wiedział, czym jest myślenie twórcze i dlaczego warto je rozwijać, 

- przyjrzy się swoim przekonaniom na temat własnej kreatywności i kreatywności uczniów oraz temu, jaki mają one wpływ na sposób nauczania, prowadzenia lekcji,

- dowie się, jak rozwijać własną kreatywność,

- otrzyma opracowane materiały dotyczące skuteczności treningu twórczości, które będzie mógł wykorzystać na radzie pedagogicznej bądź spotkaniu z rodzicami czy też uczniami.

 

2. Trening kreatywności – teoria i praktyka

Po tym module uczestnik:

- będzie znał zasady niezbędne do uruchomienia twórczego myślenia w grupie,

- będzie dysponował pomysłami, w jaki sposób wykorzystać powyższe zasady podczas pracy z uczniami w klasie,

- rozgrzeje swój umysł do pracy twórczej,

- będzie znał szereg ćwiczeń służących rozwojowi kreatywności własnej i uczniów.

 

3. Techniki twórczego rozwiązywania problemów – teoria i praktyka

Po tym module uczestnik:

- będzie dysponował kilkoma technikami twórczego myślenia do wykorzystania w zależności od sytuacji,

- rozwiąże wybrany problem przy pomocy jednej z technik,

- wykorzysta jedną z technik w swoim środowisku.

 

4. Dlaczego oni się tak zachowują i co zrobić, by chciało im się chcieć

Po tym module uczestnik będzie wiedział:

- jakie zachowania przejawiają uczniowie kreatywni i w jaki sposób tę wiedzę wykorzystać, by zachęcić ich do współpracy,

- jak nie hamować naturalnej kreatywności dzieci w środowisku szkolnym,

- jakie skutki dla ucznia może mieć nastawienia nauczyciela do niego,

- w jaki sposób można bardziej zaangażować uczniów w proces uczenia się.

 

5. Przygotowywanie scenariuszy zajęć – praca twórcza na forum

Po tym module uczestnik:

- będzie znał kolejną technikę służącą rozwiązywaniu problemu bądź tworzeniu czegoś nowego,

- będzie dysponował gotowym scenariuszem kreatywnym swojej lekcji,

- będzie miał dostęp do „kufra możliwości” wypełnionego scenariuszami lekcji pozostałych uczestników kursu,

- będzie miał wiedzę i doświadczenie niezbędne do tego, by rozpocząć/kontynuować zmianę w nauczaniu na taką, by sprawiała radość zarówno sobie, jak i uczniom.

 

HARMONOGRAM  KURSU

CO?    KIEDY?   
Zapisy na  szkolenie    od 08.02.2017
Moduł 1. Twórczość – a co to właściwie jest? Wprowadzenie teoretyczne i badanie postaw własnych 21.02.2017-06.03.2017  
Moduł 2. Trening kreatywności – teoria i praktyka    07.03.2017-20.03.2017
Moduł 3. Techniki twórczego rozwiązywania problemów – teoria i praktyka 21.03.2017-03.04.2017 
Moduł 4. Dlaczego oni się tak zachowują i co zrobić, by chciało im się chcieć  04.04.2017-19.04.2017
Moduł 5. Przygotowywanie scenariuszy zajęć – praca twórcza na forum 20.04.2017-08.05.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 04.05.2017
Egzamin (terminy do wyboru)    12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.05.2017
2, 3, 4.06.2017
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin    od 12.05.2017 do 31.07.2017

 

O AUTORCE

Monika Stępka – psycholog, założyciel Pracowni Osobistej, trener biznesu. Od kilkunastu lat pracuje z grupami w wielu obszarach: od treningów twórczości poprzez pracę z ciałem i oddechem po umiejętności interpersonalne.

 

  

planowana data startu: 21.02.2017

Poleć ten kurs: