Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Narzędzia TOC na języku polskim – odkrywamy tajemnice rozprawki

OPIS KURSU

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego uczących w szkole podstawowej w klasach VII‒VIII, ale też mogą wziąć w nim udział nauczyciele klas IV‒VI.

Nowa formuła egzaminu wymaga od każdego nauczyciela języka polskiego, aby przygotował swoich uczniów do pisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, w tym rozprawki. O ile rozprawka nie jest formą wypowiedzi zupełnie nową, o tyle nowy egzamin stawia zarówno przed nauczycielami, jak i przed uczniami więcej wymagań dotyczących tej formy wypowiedzi.  

Jak zatem odnaleźć się w nowej rzeczywistości egzaminacyjnej?

Jak wprowadzać rozprawkę, aby uczniowie aktywnie i efektywnie pracowali podczas tych lekcji?

Co zrobić, by doskonalili umiejętności językowe, kompozycyjne i pisali teksty zgodnie z tematem? 

Podczas kursu nie tylko odpowiem na te pytania, lecz także pokażę, jak wprowadzić i ćwiczyć rozprawkę z uczniami, wykorzystując do tego gałązkę logiczną. Przedstawię również autorskie scenariusze lekcji z wykorzystaniem logicznej gałązki. Będą one dotyczyły wprowadzenia rozprawki, tworzenia planu tej formy wypowiedzi i jej wspólnego redagowania. Pokażę, jak połączyć gałązkę logiczną z elementami kodowania offline za pomocą kubeczków, by wykorzystać całość jako algorytm tworzenia tej formy wypowiedzi.

CEL I IDEA KURSU

Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z jednym z narzędzi TOC – gałązką logiczną ‒ oraz elementami kodowania offline, a także pokazanie, jak w praktyczny sposób wykorzystać te dwie metody na lekcji, aby uczniowie aktywnie i efektywnie pracowali. Podczas kursu nauczyciele języka polskiego zobaczą, jak wykorzystać gałązkę logiczną i kodowanie offline do wprowadzania i doskonalenia umiejętności pisania rozprawki. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się też

z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi dotyczącymi wypowiedzi argumentacyjnej, w tym rozprawki, i nauczą się wykorzystywać gałązkę logiczną oraz elementy kodowania offline do kształcenia jednej z form wypowiedzi. Ponadto stworzą kryteria sukcesu do rozprawki, które wykorzystają w swojej pracy z uczniami.

EFEKTY KURSU

Uczestnik po ukończeniu kursu:

‒ będzie znał nowe wymagania egzaminacyjne dotyczące pisania wypowiedzi argumentacyjnej,

‒ pozna jedno z narzędzi TOC ‒ gałązkę logiczną,

‒ nauczy się techniki jej stosowania lub ją udoskonali,

‒ poszerzy wiedzę z zakresu metodyki pisania rozprawki,

‒ rozwinie umiejętność tworzenia kryteriów sukcesu w różnych formach do rozprawki,

‒ pozna wartość zadania edukacyjnego w procesie lekcyjnym,

‒ nauczy się tworzenia planu rozprawki w postaci logicznej gałązki i elementów kodowania offline,

‒ dowie się, jak wykorzystać plan w postaci logicznej gałązki do rozwijania kompetencji językowych uczniów,

‒ pozna i nauczy się stosować elementy kodowania offline za pomocą kubeczków,

‒ otrzyma bazę materiałów do wykorzystania na lekcji, w tym scenariusz zajęć.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, nagrania video, forum 
Do kiedy trwa: do lutego 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 11 stycznia 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Rozprawka w nowej formule egzaminacyjnej po klasie VIII, czyli na co należy zwrócić uwagę

‒ zapoznanie z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi po kl. VIII w zakresie pisania wypowiedzi argumentacyjnej,

‒ przedstawienie elementów wspólnych i rozszerzonych w rozprawce w starej i nowej formule egzaminacyjnej,

‒ omówienie formuły pisania prac,

‒ zapoznanie z kryteriami sukcesu do rozprawki w różnych formach,

‒ przedstawienie wniosków i kierunków zmian w podejściu do nauczania dłuższych form wypowiedzi.

Moduł 2. Na tropie rozprawki  metoda tekstu wzorcowego

‒ analiza przykładowych kryteriów sukcesu do lekcji wprowadzającej rozprawkę,

‒ omówienie metody tekstu wzorcowego w pracy nad dłuższymi formami wypowiedzi,

‒ przedstawienie i omówienie scenariusza zajęć języka polskiego nt. Zabawa w detektywa, czyli na tropie rozprawki.

Moduł 3. Zakodowana rozprawka w logicznej gałązce

‒ zapoznanie z zagadnieniem gałązki logicznej lub przypomnienie, co to jest,

‒ zapoznanie z procesem jej tworzenia lub przypomnienie, na czym on polega,

‒ zaprezentowanie i omówienie planu rozprawki w formie gałązki logicznej,

‒ omówienie zasad kodowania rozprawki za pomocą kubeczków,

‒ przedstawienie i omówienie scenariusza zajęć z wykorzystaniem gałązki logicznej i kodowania offline.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 6 listopada 2018 r.
Moduł 1 6.12- 20.12.2018
Moduł 2 20.12.2018-3.01.2019
Moduł 3 3.01.2019-17.01.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 7.01– opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27.01

1, 2, 3.02

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 11.01-3.03.2019

O AUTORCE

Maja Majewska - Dyplomowana nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum z 30-letnim doświadczeniem. Trenerka TOC, przeprowadziła ponad 300 lekcji z zastosowaniem gałązki logicznej, chmurki i drzewka ambitnego celu. Autorka cyklu scenariuszy z zastosowaniem narzędzi TOC. Mentorka w kursie Uczymy myślenia. Pasjonatka oceniania kształtującego i nowoczesnych technologii, które skutecznie stosuje na swoich zajęciach. Mentorka w kursie OK zeszyt, e-konsultantka i wykładowczyni w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Egzaminatorka powtórnego sprawdzania w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

planowana data startu: 06.12.2018

Poleć ten kurs: