Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Narzędzia TOC na języku polskim, czyli jak ciekawie uczyć form wypowiedzi (TRZECIA EDYCJA)


OPIS KURSU

nauczycielka pomaga uczennicy

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV–VIII). Każdy polonista co roku musi nauczyć lub udoskonalić u uczniów umiejętność pisania różnych form wypowiedzi. Nowy egzamin po szkole podstawowej stawia więcej wymagań dotyczących pracy literackiej i to zarówno na poziomie tematu, jak i kompozycji oraz poprawności językowej. Jak zatem odnaleźć się w nowej rzeczywistości egzaminacyjnej? Jak wprowadzać formy wypowiedzi, aby uczniowie nie byli znudzeni, a raczej aktywnie pracowali? Co zrobić, by sukcesywnie doskonalili umiejętności językowe i kompozycyjne oraz pisali teksty zgodnie z tematem?

Podczas kursu nie tylko odpowiem na te pytania, lecz także pokażę, jak wykorzystać gałązkę logiczną do tworzenia zadań dla uczniów w kontekście ćwiczeń wokół form wypowiedzi (charakterystyka). Przedstawię również autorski scenariusz lekcji z wykorzystaniem logicznej gałązki przygotowujący do napisania charakterystyki Zenka Wójcika, bohatera lektury „Ten obcy”. Wyjaśnię, jak połączyć gałązkę logiczną z ocenianiem kształtującym, aby stanowiła kryteria sukcesu na każdej lekcji doskonalącej umiejętność pisania charakterystyki.

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z jednym z narzędzi TOC – gałązką logiczną – i pokazanie, jak w praktyczny sposób wykorzystać ją na lekcji, aby uczniowie aktywnie i efektywnie pracowali. Kurs ma również uświadomić nauczycielom języka polskiego, jak za pomocą gałązki logicznej doskonalić umiejętność pisania charakterystyki na podstawie lektury „Ten obcy”. Podczas kursu nauczyciele zapoznają się też z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi dotyczącymi pracy literackiej i nauczą się wykorzystywać gałązkę logiczną do kształcenia umiejętności tworzenia jednej z form wypowiedzi.

EFEKTY KURSU:

Uczestnik po ukończeniu kursu:

– będzie znał nowe wymagania egzaminacyjne dotyczące pisania dłuższych form wypowiedzi,

– pozna jedno z narzędzi TOC – gałązkę logiczną,

– nauczy się lub udoskonali technikę jej stosowania,

– poszerzy wiedzę z zakresu metodyki pisania charakterystyki,

– rozwinie umiejętność tworzenia kryteriów sukcesu do formy wypowiedzi,

– pozna wartość zadania edukacyjnego w procesie lekcyjnym,

– nauczy się tworzenia planu charakterystyki w postaci gałązki logicznej,

– dowie się, jak wykorzystać plan w postaci gałązki logicznej do rozwijania kompetencji językowych uczniów,

– otrzyma scenariusz lekcji przygotowującej do stworzenia charakterystyki Zenka Wójcika wraz z przykładowymi kartami pracy i odpowiedziami do zadań.

 

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, filmy
Do kiedy trwa: do stycznia 2020 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

wykrzyknik ikonka

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 20 stycznia 2020 r.).

 

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

 PROGRAM KURSU

Moduł 1. Nowy egzamin po klasie VIII, czyli jakie zmiany w formach wypowiedzi

– zapoznanie z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi po klasie VIII,

– przedstawienie kluczowych zmian egzaminacyjnych dotyczących różnych form wypowiedzi,

– omówienie formuły pisania prac,

– zapoznanie z kryteriami sukcesu do różnych form wypowiedzi,

– porównanie dotychczasowych wymagań z nowymi w kontekście dłuższych form wypowiedzi,

– przedstawienie wniosków i kierunków zmian w podejściu do nauczania dłuższych form wypowiedzi.

Moduł 2.  Gałązka logiczna w pracy nauczyciela polonisty 

– wyjaśnienie/przypomnienie, co to jest gałązka logiczna,

– analiza przykładowych gałązek logicznych,

– przedstawienie sposobów zastosowania logicznej gałązki na języku polskim,

– zapoznanie z przykładami z własnej praktyki.

Moduł 3. Jak przygotować uczniów do pisania charakterystyki, wykorzystując gałązkę logiczną?

– analiza przykładowych kryteriów sukcesu do lekcji przygotowującej do charakterystyki,

– omówienie zasad tworzenia gałązki logicznej przygotowującej do charakterystyki Zenka Wójcika,

– przedstawienie i omówienie scenariusza zajęć z języka polskiego na temat „Przygotowanie do charakterystyki Zenka Wójcika”.

 

 HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 15.11.2019
Moduł 1. Nowy egzamin po klasie VIII, czyli jakie zmiany w formach wypowiedzi 13-27.12.2019
Moduł 2. Gałązka logiczna w pracy nauczyciela polonisty 27.12.2019-10.01.2020
Moduł 3. Jak przygotować uczniów do pisania charakterystyki, wykorzystując gałązkę logiczną? 10-24.01.2020
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 14.01.2020– egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

17,18,19,24,25,26,31.01;

1,2,7,8,9.02.2020

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 17.01.2020

 

O AUTORCE

Maja Majewska - dyplomowany nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum z 30-letnim doświadczeniem. Trenerka TOC, przeprowadziła ponad 300 lekcji z zastosowaniem logicznej gałązki, chmurki i drzewka ambitnego celu. Autorka cyklu scenariuszy z zastosowanie narzędzi TOC. Mentor w kursie pt. Uczymy myślenia. Pasjonatka oceniania kształtującego i nowoczesnych technologii, które skutecznie stosuje na swoich zajęciach. Mentor w kursie Ok Zeszyt, e-konsultant i wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych  w Warszawie. Egzaminator powtórnego sprawdzania w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

planowana data startu: 13.12.2019


Poleć ten kurs: