Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Narzędzia i metody myślenia krytycznego (TOC) w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - ćwiczenie form wypowiedzi (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV–VIII). Każdy polonista co roku musi nauczyć lub udoskonalić u uczniów umiejętność pisania różnych form wypowiedzi. Nowy egzamin po szkole podstawowej stawia więcej wymagań dotyczących pracy literackiej i to zarówno na poziomie tematu, jak i kompozycji oraz poprawności językowej. Jak zatem odnaleźć się w nowej rzeczywistości egzaminacyjnej? Jak wprowadzać formy wypowiedzi, aby uczniowie nie byli znudzeni, a raczej aktywnie pracowali? Co zrobić, by sukcesywnie doskonalili umiejętności językowe i kompozycyjne oraz pisali teksty zgodnie z tematem?

Podczas kursu nie tylko odpowiem na te pytania, lecz także pokażę, jak wykorzystać gałązkę logiczną do tworzenia zadań dla uczniów w kontekście ćwiczeń wokół form wypowiedzi (charakterystyka). Przedstawię również autorski scenariusz lekcji z wykorzystaniem logicznej gałązki przygotowujący do napisania charakterystyki Zenka Wójcika, bohatera lektury „Ten obcy”. Wyjaśnię, jak połączyć gałązkę logiczną z ocenianiem kształtującym, aby stanowiła kryteria sukcesu na każdej lekcji doskonalącej umiejętność pisania charakterystyki.

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z jednym z narzędzi TOC – gałązką logiczną – i pokazanie, jak w praktyczny sposób wykorzystać ją na lekcji, aby uczniowie aktywnie i efektywnie pracowali. Kurs ma również uświadomić nauczycielom języka polskiego, jak za pomocą gałązki logicznej doskonalić umiejętność pisania charakterystyki na podstawie lektury „Ten obcy”. Podczas kursu nauczyciele zapoznają się też z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi dotyczącymi pracy literackiej i nauczą się wykorzystywać gałązkę logiczną do kształcenia umiejętności tworzenia jednej z form wypowiedzi.

EFEKTY KURSU:

Uczestnik po ukończeniu kursu:

– będzie znał nowe wymagania egzaminacyjne dotyczące pisania dłuższych form wypowiedzi,

– pozna jedno z narzędzi TOC – gałązkę logiczną,

– nauczy się lub udoskonali technikę jej stosowania,

– poszerzy wiedzę z zakresu metodyki pisania charakterystyki,

– rozwinie umiejętność tworzenia kryteriów sukcesu do formy wypowiedzi,

– pozna wartość zadania edukacyjnego w procesie lekcyjnym,

– nauczy się tworzenia planu charakterystyki w postaci gałązki logicznej,

– dowie się, jak wykorzystać plan w postaci gałązki logicznej do rozwijania kompetencji językowych uczniów,

– otrzyma scenariusz lekcji przygotowującej do stworzenia charakterystyki Zenka Wójcika wraz z przykładowymi kartami pracy i odpowiedziami do zadań.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, filmy
Do kiedy trwa: do grudnia 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 16 listopada 2018 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Nowy egzamin po klasie VIII, czyli jakie zmiany w formach wypowiedzi

– zapoznanie z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi po klasie VIII,

– przedstawienie kluczowych zmian egzaminacyjnych dotyczących różnych form wypowiedzi,

– omówienie formuły pisania prac,

– zapoznanie z kryteriami sukcesu do różnych form wypowiedzi,

– porównanie dotychczasowych wymagań z nowymi w kontekście dłuższych form wypowiedzi,

– przedstawienie wniosków i kierunków zmian w podejściu do nauczania dłuższych form wypowiedzi.

Moduł 2.  Gałązka logiczna w pracy nauczyciela polonisty 

– wyjaśnienie/przypomnienie, co to jest gałązka logiczna,

– analiza przykładowych gałązek logicznych,

– przedstawienie sposobów zastosowania logicznej gałązki na języku polskim,

– zapoznanie z przykładami z własnej praktyki.

Moduł 3. Jak przygotować uczniów do pisania charakterystyki, wykorzystując gałązkę logiczną?

– analiza przykładowych kryteriów sukcesu do lekcji przygotowującej do charakterystyki,

– omówienie zasad tworzenia gałązki logicznej przygotowującej do charakterystyki Zenka Wójcika,

– przedstawienie i omówienie scenariusza zajęć z języka polskiego na temat „Przygotowanie do charakterystyki Zenka Wójcika”.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 12.09.2019
Moduł 1. Nowy egzamin po klasie VIII, czyli jakie zmiany w formach wypowiedzi 10-24.10.2018
Moduł 2. Gałązka logiczna w pracy nauczyciela polonisty 24.10-7.11.2018 
Moduł 3. Jak przygotować uczniów do pisania charakterystyki, wykorzystując gałązkę logiczną? 07-21.11.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 12.11.2018 – egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

16, 17, 18, 23, 24, 25, 30.11

1, 2, 7, 8, 9.12

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 16.11.2018 - 9.01.2019

 

O AUTORCE

Maja Majewska - dyplomowany nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum z 30-letnim doświadczeniem. Trenerka TOC, przeprowadziła ponad 300 lekcji z zastosowaniem logicznej gałązki, chmurki i drzewka ambitnego celu. Autorka cyklu scenariuszy z zastosowanie narzędzi TOC. Mentor w kursie pt. Uczymy myślenia. Pasjonatka oceniania kształtującego i nowoczesnych technologii, które skutecznie stosuje na swoich zajęciach. Mentor w kursie Ok Zeszyt, e-konsultant i wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych  w Warszawie. Egzaminator powtórnego sprawdzania w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

planowana data startu: 10.10.2018

Poleć ten kurs: