Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nie muszę, ale chcę! - techniki motywowania uczniów do nauki (TRZECIA EDYCJA)

Współczesny świat nie pozostawia złudzeń: rodzicom coraz trudniej oderwać dziecko od komputera czy tabletu, a nauczycielom coraz trudniej zmotywować uczniów do nauki. Na półkę z bajkami można odłożyć pomysł, że wszystkie zajęcia szkolne będą pasjonujące niczym najnowsze gry komputerowe, a uczniowie wyjdą z nich urzeczeni i pełni emocji. Ale lekcje też czasami takie bywają.
Co sprawia, że uczniowie się angażują lub pozostają obojętni wobec propozycji, które otrzymują? Czy każda lekcja z wykorzystaniem komputera, komórki czy tabletu będzie atrakcyjna i ciekawa dla ucznia? Biorąc pod uwagę, że szkoła nie jest od dostarczania rozrywki uczniom, jak uczynić ją atrakcyjnym miejscem uczenia się?

 

CEL KURSU

Celem szkolenia będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak kierować procesem nauczania, by uczniowie wywiązywali się ze swoich obowiązków i realizowali postawione przed nimi cele edukacyjne, a nauczyciele czerpali przyjemność z pracy.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: Wideo, artykuły, ćwiczenia, bibliografia
Do kiedy trwa: do października 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin 30 godz.
Dla kogo jest to szkolenie?

- dla dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla specjalistów szkolnych

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 23 października 2017 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę – tekst podstawowy będzie uzupełniony filmami, materiałami pomocniczymi, linkami do ciekawych wykładów i artykułów w internecie oraz zadaniami do wykonania. Ważną częścią kursu będzie praca na forum dla chętnych.

 

PROGRAM KURSU

 

MODUŁ 1. Co zmusza nas do podjęcia wysiłku?

Uczestnicy po zajęciach będą potrafili:

  • wymienić źródła i hamulce motywacji,
  • omówić rolę emocji w motywowaniu,
  • zaplanować wykorzystanie w praktyce kilku technik i metod motywowania uczniów.

MODUŁ 2. Co nas skutecznie motywuje do uczenia się?

Uczestnicy po zajęciach będą potrafili:

  • omówić czynniki wpływające na motywację do uczenia się,
  • zaplanować proces dydaktyczny z wykorzystaniem metod sprzyjających pobudzaniu motywacji wewnętrznej do uczenia się.

MODUŁ 3. Jak motywacyjnie wykorzystać cyfrowe media?

Uczestnicy po zajęciach będą potrafili:

  • rozróżnić motywacyjne i niemotywujące sposoby wykorzystywania technologii w dydaktyce,
  • zaplanować proces dydaktyczny z wykorzystaniem motywacyjnych mobilnych aplikacji.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 25.08.2017
Moduł 1. Co zmusza nas do podjęcia wysiłku? 18.09-01.10.2017
Moduł 2. Co nas skutecznie motywuje do uczenia się? 02.10-15.10.2017
Moduł 3. Jak motywacyjnie wykorzystać cyfrowe media? 16.10-30.10.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 23.10.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 27-29.10; 3-5.11; 10-12.11; 17-19.11, 24-26.11.2017
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin        od 27.10.2017

 

O AUTORCE

Sabina Furgoł – polonista, wykładowca, trener, ewaluator; obecnie nauczyciel-konsultant, egzaminator zewnętrzny, a także ekspert POWER, PO KL. Z zamiłowania eksperymentatorka, poszukująca nowych skutecznych rozwiązań metodycznych, które wpływają na motywację do uczenia się oraz podnoszą efektywność procesu edukacyjnego, m.in. stosowania oceniania kształtującego oraz w zakresie wykorzystywania TI w dydaktyce (metoda WebQuest, ePortfolio). Zajmowała się m.in.: metodyką nauczania, ocenianiem i pomiarem dydaktycznym, zarządzaniem w oświacie, egzaminami zewnętrznymi, ewaluacją, wykorzystaniem TI w dydaktyce (m.in. metodyką zdalnego nauczania z wykorzystaniem platform e-learningowych i technologii Web 2.0). Współautorka poradników dla nauczycieli: Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej , Metoda WebQuest . Pracowała m.in. z: nauczycielami, uczniami i studentami, osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi.

planowana data startu: 18.09.2017

Poleć ten kurs: