Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Zrozumieć współczesnego ucznia. Placówka lub edukacja na miarę XXI wieku (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Szkoła jest miejscem mającym ogromny wpływ na wychowanie i edukację młodego człowieka. Kluczową rolę w tworzeniu szkoły odgrywa nauczyciel, którego zadaniem jest tworzenie odpowiedniej, dostosowanej do preferencji i możliwości uczniów przestrzeni edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. To on rozbudza ciekawość uczniów i kształtuje ich prospołeczne postawy, kreuje młodego człowieka potrafiącego się uczyć. Tylko nauczyciel świadomy swojej roli oraz stawianych przed nim wymagań i oczekiwań będzie doskonałym konstruktorem szkoły na miarę XXI wieku.

Udział w kursie może stać się podstawą do zmian lub też rozwinie umiejętności tworzenia uczniom możliwości sprzyjających intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o ich aktywność twórczą, samopoznanie, chęć poszukiwania oraz rozwijania zdolności i zainteresowań.

CEL I IDEA KURSU

Głównym celem kursu jest pomoc w budowaniu placówki odpowiadającej potrzebom i wymaganiom współczesnego świata. Obraz nauczyciela jako osoby przekazującej wiedzę przeszedł już do historii. Obecnie obowiązuje model nauczyciela – kreatywnego twórcy przestrzeni edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. Pedagog na miarę XXI wieku to osoba wszechstronnie uzdolniona, dążąca do zmian, otwarta na wszelkie nowości i stale doskonaląca swój warsztat pracy.

EFEKTY KURSU

Uczestnik pozna:

– innowacyjne metody pracy z klasą,

– aktualne zmiany w przepisach dotyczących profilaktyki i wychowania.

Uczestnik będzie potrafił:

– rozpoznać preferencje dotyczące uczenia się swoich uczniów,

– opracować program wychowawczo-profilaktyczny,

– pracować metodą LDL,

– rozwijać inteligencję grupy,

– sprawdzać wiedzę uczniów,

– wprowadzać innowację i eksperyment,

– wykorzystywać grywalizację,

– pracować metodą GoNoodle.

Uczestnik poszerzy swoją wiedzę z zakresu:

– aktualnych zmian w prawie oświatowym,

– budowania bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni edukacyjnej,

– bezpieczeństwa.

  

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, nagrania wideo, biblliografia, forum
Do kiedy trwa: do luty 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo? Dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pedagogów, dyrektorów szkół.

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 15 lutego 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia.
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Podejmij edukacyjne wyzwanie 

Uczestnik dowie się, w jaki sposób:

– rozpoznać preferencje dotyczące uczenia się uczniów;– zaangażować uczniów w tworzenie przestrzeni edukacyjnej – DYJ;– pracować metodą LDL;– rozwijać inteligencję grupy;– sprawdzać wiedzę uczniów;– wprowadzać innowację i eksperyment;– wykorzystywać grywalizację;– pracować metodą GoNoodle;– wykorzystywać aplikacje.

Moduł 2. Stwórz bezpieczną i przyjazną przestrzeń edukacyjną

Uczestnik dowie się, w jaki sposób:

– rozbudzać ciekawość i motywować uczniów;
– budować przyjazne i bezpieczne środowisko szkolne;
– dbać o bezpieczeństwo w przedłużonej rzeczywistości;
– przeciwdziałać dyskryminacji;
– reagować w sytuacji zagrożenia.

Moduł 3. Działaj, aby twój uczeń był szczęśliwym człowiekiem 

Uczestnik dowie się :
– jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie profilaktyki i wychowania;
– jak wolontariat wpływa na wychowanie; 
– jakie znaczenie ma empatia; 
– z jakimi instytucjami należy współpracować;
– jak tworzyć program wychowawczo-profilaktyczny.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 14 grudnia 2018 r.
Moduł 1. Podejmij edukacyjne wyzwanie

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

8.01-22.01.2019

Moduł 2. Stwórz bezpieczną i przyjazną przestrzeń edukacyjną 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

22.01-5.02.2019

Moduł 3. Działaj, aby twój uczeń był szczęśliwym człowiekiem 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

5.02-19.02.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 11.02.2019 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 15, 16, 17, 22, 23, 24.02;
1, 2, 3, 8, 9, 10.03
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 15.02 - 10.04.2019

 

O AUTORCE

Aleksandra Kubala-Kulpińska – pedagog, terapeuta, autorka programów profilaktycznych, publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Urodziła się w 1982 r. w Piekarach Śląskich. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Jest propagatorką treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórcą kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.

planowana data startu: 08.01.2019

Poleć ten kurs: