Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Zrozumieć współczesnego ucznia. Placówka lub edukacja na miarę XXI wieku

Szkoła jest miejscem mającym ogromny wpływ na wychowanie i edukację młodego człowieka. Kluczową rolę w tworzeniu szkoły odgrywa nauczyciel, którego zadaniem jest tworzenie odpowiedniej, dostosowanej do preferencji i możliwości uczniów przestrzeni edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. To on rozbudza ciekawość uczniów i kształtuje ich prospołeczne postawy, kreuje młodego człowieka potrafiącego się uczyć. Tylko nauczyciel świadomy swojej roli oraz stawianych przed nim wymagań i oczekiwań będzie doskonałym konstruktorem szkoły na miarę XXI wieku.

Udział w kursie może stać się podstawą do zmian lub też rozwinie umiejętności tworzenia uczniom możliwości sprzyjających intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o ich aktywność twórczą, samopoznanie, chęć poszukiwania oraz rozwijania zdolności i zainteresowań.
 

CEL I IDEA KURSU

Głównym celem kursu jest pomoc w budowaniu placówki odpowiadającej potrzebom i wymaganiom współczesnego świata. Obraz nauczyciela jako osoby przekazującej wiedzę przeszedł już do historii. Obecnie obowiązuje model nauczyciela – kreatywnego twórcy przestrzeni edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. Pedagog na miarę XXI wieku to osoba wszechstronnie uzdolniona, dążąca do zmian, otwarta na wszelkie nowości i stale doskonaląca swój warsztat pracy.

EFEKTY KURSU

Uczestnik pozna:

– innowacyjne metody pracy z klasą,

– aktualne zmiany w przepisach dotyczących profilaktyki i wychowania.

Uczestnik będzie potrafił:

– rozpoznać preferencje dotyczące uczenia się swoich uczniów,

– opracować program wychowawczo-profilaktyczny,

– pracować metodą LDL,

– rozwijać inteligencję grupy,

– sprawdzać wiedzę uczniów,

– wprowadzać innowację i eksperyment,

– wykorzystywać grywalizację,

– pracować metodą GoNoodle.

Uczestnik poszerzy swoją wiedzę z zakresu:

– aktualnych zmian w prawie oświatowym,

– budowania bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni edukacyjnej,

– bezpieczeństwa.

  

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, nagrania wideo, biblliografia, forum
Do kiedy trwa: do stycznia 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo? Dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pedagogów, dyrektorów szkół.

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 18 stycznia 2018 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia.
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

  

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Podejmij edukacyjne wyzwanie 

Uczestnik dowie się, w jaki sposób:

– rozpoznać preferencje dotyczące uczenia się uczniów;
– zaangażować uczniów w tworzenie przestrzeni edukacyjnej – DYJ;
– pracować metodą LDL;
– rozwijać inteligencję grupy;
– sprawdzać wiedzę uczniów;
– wprowadzać innowację i eksperyment;
– wykorzystywać grywalizację;
– pracować metodą GoNoodle;
– wykorzystywać aplikacje.

Moduł 2. Stwórz bezpieczną i przyjazną przestrzeń edukacyjną

Uczestnik dowie się, w jaki sposób:

– rozbudzać ciekawość i motywować uczniów;

– budować przyjazne i bezpieczne środowisko szkolne;

– dbać o bezpieczeństwo w przedłużonej rzeczywistości;
– przeciwdziałać dyskryminacji;
– reagować w sytuacji zagrożenia.

Moduł 3. Działaj, aby twój uczeń był szczęśliwym człowiekiem 

Uczestnik dowie się :
– jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie profilaktyki i wychowania;
– jak wolontariat wpływa na wychowanie;
– jakie znaczenie ma empatia;
– z jakimi instytucjami należy współpracować;
– jak tworzyć program wychowawczo-profilaktyczny.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 22 listopada 2017 r.
Moduł 1. Podejmij edukacyjne wyzwanie

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

13.12.2017-26.12.2017

Moduł 2. Stwórz bezpieczną i przyjazną przestrzeń edukacyjną 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

27.12.2017-10.01.2017 

Moduł 3. Działaj, aby twój uczeń był szczęśliwym człowiekiem 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

11.01.2018-25.01.2018

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 15.01.2018 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 19, 20, 21, 26, 27, 28.01.2018
2, 3, 4, 9, 10, 11.02.2018
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 19.01.2018 r.

 

O AUTORCE

Aleksandra Kubala-Kulpińska – pedagog, terapeuta, autorka programów profilaktycznych, publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Urodziła się w 1982 r. w Piekarach Śląskich. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Jest propagatorką treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórcą kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.

planowana data startu: 13.12.2017

Poleć ten kurs: