Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Życie z pasją. Tylko szczęśliwy nauczyciel wychowa szczęśliwe dzieci (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Kurs przygotowany specjalnie dla Operonu przez Iwonę Majewską-Opiełkę, adresowany jest do całej rady pedagogicznej – do wszystkich nauczycieli i ekspertów w dziedzinie szkolnictwa na każdym etapie edukacji.

Celami szkolenia  jest wzmocnienie nauczycieli oraz sprawienie, iż będą szczęśliwsi.

Kurs można traktować jako odrębną całość, jednakże najlepiej przystąpić do niego po odbyciu poprzedniego.

CELE KURSU

1. Przybliżenie sposobu myślenia pozwalającego na szczęśliwsze życie. Rzut oka na ułatwiającą to koncepcję – logodydaktykę.

2. Uświadomienie wewnętrznej siły i sposobów docierania do niej

3. Wskazówki pozwalające na utrzymywanie lepszych relacji

3. Lepsze funkcjonowanie nauczyciela w czasie, najlepszy sposób podejścia do czasu

4. Wyzwolenie entuzjazmu i energii do działania.

                                                         NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Do kiedy trwa: do grudnia 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie: do wszystkich nauczycieli i ekspertów w dziedzinie szkolnictwa na każdym etapie edukacji

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 7 listopada 2018 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Szczęście. O potrzebie ram filozoficznych i psychologicznych i ich praktycznym wykorzystaniu.

Szczęście i radość. Eudajmonia versus hedonizm.

Sukces jako synonim szczęścia.

Harmonia versus równowaga. Jak zadbać o harmonię.

Moduł 2.Trzy ważne elementy udanego życia.

Działanie w kręgu własnego wpływu. 

Wymarzony dzień i inne narzędzia pozwalające dotrzeć do własnych pragnień.

Odwaga życia, odwaga działania a wykonywany zawód.

Moduł 3. Działanie - co to znaczy w praktyce.

Dlaczego jedni realizują cele inni nie.  

Stop. Zatrzymaj się.

Jak realizować cele prywatne i zawodowe. Zadanie – to to, co przybliża nas do celu.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 03 października 2018 r.
Moduł 1. Szczęście. O potrzebie ram filozoficznych i psychologicznych i ich praktycznym wykorzystaniu 30.10-13.11.2018
Moduł 2. Trzy ważne elementy udanego życia 13-27.11.2018
Moduł 3. Działanie - co to znaczy w praktyce 27.11-11.12.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne 03.12.2018 - opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.12
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin

7.12.2018 - 30.01.2019

 

O AUTORCE

Iwona Majewska-Opiełka – prekursorka i jedna z najciekawszych postaci ruchu rozwoju potencjału człowieka w Polsce. Charyzmatyczna, budząca entuzjazm – inspiruje i porywa do działania. Jest psychologiem, specjalistą w zakresie kierowania ludźmi, mentorem,  doradcą rozwojowy. Wiedze zdobywała w Polsce, Stanach Zjednoczonych i kanadzie, w której spędziła kilkanaście lat. Od 1999 roku działała w Polsce w ramach własnej firmy  ASDIMO, która pod innym kierownictwem wciąż działa według jej unikatowego programu szkoleń opartych na świadomym wpływaniu na podświadomość, doskonaleniu własnego charakteru oraz kształtowaniu życia w zgodzie z życiowym posłannictwem. Jest Autorką 23 książek, w tym między innymi: Czas kobiet, Umysł lidera, Wychowanie do szczęścia, Jak mówić, żeby nas słuchano, Siła kobiecości  oraz Logodydaktyka. Droga rozwoju i Logodydktyka w edukacji . O wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka.

Pierwsza prowadziła inspirujące szkolenia dla kobiet, wskazując, jak jak wykorzystać w życiu zawodowym specyficzne kobiece doświadczenie i predyspozycje. Również do edukacji pierwsza wnosiła nowe prądy. Nieustannie podkreśla rolę wychowania, jako drogę nie tylko do sukcesu społeczeństwa, ale również szczęścia człowieka. Od czerwca 2017 roku znowu żyje w Kanadzie.

 

planowana data startu: 30.10.2018

Poleć ten kurs: