Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Być wsparciem dla nastoletniego ucznia – mentalny niezbędnik o stresie (TRZECIA EDYCJA)

OD AUTORÓW

Witaj Kursancie!

Chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w kursie, który pomoże Ci wspierać Twoich uczniów i rozumieć ich reakcje w sytuacji stresu maturalnego. Nasz kurs będzie składał się z trzech części.

W pierwszej zajmiemy się czynnikami, które decydują o tym, że jednak większości uczniom udaje się ten stres przezwyciężyć i dobrze poradzić sobie w sytuacji egzaminu. Być może znajdziesz tu cenne podpowiedzi z obszaru tzw. psychologii pozytywnej, dotyczące dobrych praktyk i wzorców związanych z efektywnym wykorzystaniem osobistego potencjału maturzysty.

 W drugim module przeprowadzimy Cię przez meandry wiedzy dotyczącej specyfiki reakcji stresowej oraz trudnych emocji, które jej towarzyszą. Dowiesz się, dlaczego uczniowie mogą w bardzo różny sposób reagować na sytuację przeciążenia i presji.

Trzeci moduł to zestaw narzędzi i praktyk antystresowych. Podpowiemy Ci, jak wspierać uczniów w sytuacji przygotowań do egzaminu, jak rozmawiać z rodzicami tak, aby wspierali swoje dzieci, oraz jak Ty jako nauczyciel możesz sobie pomóc w tej stresującej sytuacji.

Ostatnia cześć kursu to dodatek dla uczniów – możesz polecić tę część swoim uczniom, szczególnie tym, którzy czują ogromną presję związaną z egzaminem i czują potrzebę rozwoju umiejętności lepszego radzenia sobie ze stresem.

Każdy z elementów będzie zawierał krótkie ćwiczenie ilustrujące poruszane zagadnienia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym kursie!

Jagoda i Tomasz Owczarek

O KURSIE

Kurs jest adresowany do nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie do tych, którzy w aktualnym roku szkolnym pracują z maturzystami.

Szkolenie będzie trwało od 15 września do 16 listopada 2015 roku i zakończy się egzaminem on-line.

Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 3 tygodni.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

40 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 34 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, forum 
Do kiedy trwa: do grudnia 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 30 listopada 2018 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Od czego zależy sukces ucznia na egzaminie maturalnym – elementy psychologii pozytywnej

Cele modułu:

 • Zdobycie wiedzy na temat głównych czynników sukcesu ucznia w sytuacji egzaminów z perspektywy psychologicznej
 • Pogłębienie wiedzy na temat typów reakcji emocjonalnych występujących przed i w trakcie egzaminów

Zagadnienia:

1. Czynniki wspierające sukces ucznia w sytuacji egzaminów

 • Konsekwencja
 • Celowość
 • Emocje
 • Umiejętności i wiedza
 • Energia
 • Szczęście

2. Emocje ucznia w procesie przygotowania do egzaminu maturalnego

 • Typy reakcji na stres związany z egzaminem
 • Elementy neuropsychologii – jak nasz mózg pracuje w sytuacji stresowej,  wzmacnianie konsekwencji, pułapki konsekwencji
 • Model słonia, jeźdźca i ścieżki – elementy wpływające na reakcje ucznia w sytuacji egzaminu
 • Model ABC Ellisa – wpływ przekonań na emocje

Moduł 2. Uczeń w stresie egzaminacyjnym – jak rozpoznać, że uczeń nie daje sobie rady ze stresem

Cele modułu:

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej dystresu – reakcji na nadmierny stres egzaminacyjny
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania negatywnych i dysfunkcyjnych reakcji u uczniów

Zagadnienia:

1. Kiedy stres staje się dystresem i przeszkadza w osiągnięciu dobrych wyników

 • Przyczyny dystresu u uczniów; przykładowo:brak jasno określonego celu – co dalej? (kierunek studiów, dalsza edukacja), presja ze strony rodziców i szkoły, porównywanie się z rówieśnikami, negatywne uczucia i myśli na temat swoich możliwości
 • Jak rozpoznać nadmierną reakcję stresową u uczniów – przykłady reakcji

2. Test na strategie radzenia sobie ze stresem w trakcie nauki – do wykonania przez uczniów. Krótki test pokazujący reakcje  na stres oraz poziom stresu egzaminacyjnego u uczniów.

 

Moduł 3. Narzędziownik antystresowy dla nauczycieli do wykorzystania w pracy z uczniem

Cele modułu:

 • Dostarczenie nauczycielom narzędzi (ćwiczenia antystresowe, plan działania, scenariusz lekcji) do pracy z uczniami w celu rozwoju ich umiejętności lepszego radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym

Zagadnienia:

1. Rola nauczyciela w budowaniu poczucia osobistej skuteczności u ucznia – wskazówki ogólne

 • Daj okazję do doświadczania sukcesu – nawet drobne sukcesy sprawiają, że czujemy się lepsi, bardziej pewni siebie. Zachęcaj uczniów do rozkładania wysiłku nauki w czasie. Uczniowie mogą stworzyć sobie system drobnych nagród za przerobienie określonego materiału. Drobne rzeczy sprawiające przyjemność, wyjście do kina wspólnie z klasą, lekcja w plenerze, pizza?
 • Pokazuj pozytywne przykłady – możesz pokazać przykłady osób, które poradziły sobie mimo trudności.
 • Chwal i dawaj pozytywną informację zwrotną – motywuj pozytywnie, nic bardziej nie działa demotywująco jak straszenie. Zachęcaj rodziców na zebraniach, aby nie wywierali na dzieci presji. One i tak mają wysoko postawioną poprzeczkę.
 • Pokaż uczniom, jak mogą pracować ze swoimi negatywnymi myślami i emocjami.  Omówienie przykładów – przeformułowanie, ćwiczenia do wykonania w klasie.

2. Co może nauczyciel w pracy z uczniami w ciągu całego roku przygotowania do matury. Plan działania – opis przykładowych działań, które nauczyciel może wykonać wspólnie z klasą

 • Na początku roku:…
 • Po połowinkach:…
 • Na miesiąc przed egzaminem:...
 • Na kilka dni przed egzaminem:…
 • Tuż przed:…

3. Jak rozmawiać o stresie i emocjach dzieci z rodzicami – wskazówki

4. Jak poprowadzić lekcję na temat sposobów radzenia sobie ze stresem – przykładowy scenariusz lekcji dotyczącej stresu

5. Techniki pracy antystresowej

 • Praca z ciałem:

- Kilka krótkich ćwiczeń antystresowych – rysunki + opis

- Nagranie krótkiej relaksacji

- Aktywność fizyczna

 • Praca z umysłem:

- Ćwiczenie na przeformułowanie (przykłady negatywnych myśli + zamiana)

- Kontrola uwagi, praca z kartką i długopisem

- Wizualizacja

 • Sposób nauki:

- Planowanie procesu uczenia się, ograniczenie pokus zewnętrznych, wzmacnianie konsekwencji

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 25 września 2018 r.
Moduł 1 25.10-8.11.2018 r.
Moduł 2 8-22.11.2018 r.
Moduł 3 22.11-6.12.2018 r.
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 29.11 – opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

30.11

1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23.12

Pobieranie certyfikatów 30.11.2018-23.01.2019

planowana data startu: 25.10.2018

Poleć ten kurs: