Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Sojusznicy czy wrogowie - o współpracy z rodzicami (SZÓSTA EDYCJA)

Celem kursu jest budowanie efektywnej współpracy nauczycieli z rodzicami. Trudności i korzyści wynikające ze współpracy, skuteczna komunikacja, bariery w komunikacji, strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach – to tylko przykładowe zagadnienia, którymi zajęła się autorka kursu, Anna Zych. Na kursantów czeka bogactwo praktycznych materiałów!

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich nauczycieli, bo współpraca jest integralnym elementem procesu edukacji. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2-3 tygodni.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

 

Koszt kursu: bezpłatny
Egzamin: 40 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 35 zł)
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia
Do kiedy trwa: do stycznia 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin 30 godz.
Dla kogo jest to szkolenie?

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla specjalistów szkolnych

Autor kursu: Anna Zych

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę – tekst podstawowy będzie uzupełniony materiałami pomocniczymi, linkami do ciekawych wykładów i artykułów w internecie oraz zadaniami do wykonania.

 

OPŁATY 

Udział w kursie jest bezpłatny.

Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, mogą przystąpić do egzaminu on-line (opłata za egzamin wynosi 40 zł). Cena egzaminu dla stałych kursantów (osób, które na naszej platformie opłaciły i zdały 5 egzaminów) wynosi jedynie 35 zł.

 

 

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA TYM KURSIE?

 

Oto program szkolenia:

Moduł 1. System współpracy z rodzicami w szkole

1. Podstawy prawne

2. Kompetencje i zadania Rady Rodziców

3. Metody, formy i zasady współpracy

4. Szkolne procedury kontaktów z rodzicami

 

Moduł 2. Sojusznik czy wróg – jak budować relacje z rodzicami

1. Przyczyny  barier w komunikacji po stronie nauczyciela

2. Przyczyny  barier w komunikacji po stronie rodzica

3. Jak pozyskać rodzica do współpracy – zasady

4. Przykłady dobrych praktyk

 

Moduł 3. Jak prowadzić trudne rozmowy

1. Umiejętności potrzebne nauczycielowi

  • Kompetencje komunikacyjne
  • Budowanie własnego autorytetu
  • Akceptacja i pozytywne nastawienie

2. Sposoby wyrażania krytyki

3. Sposoby postępowania w przypadku różnych postaw rodzicielskich

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 8.11.2016
Moduł 1. System współpracy z rodzicami w szkole 22.11-2016-05.12.2016
Moduł 2. Sojusznik czy wróg – jak budować relacje z rodzicami 06.12.2016-19.12.2016
Moduł 3. Jak prowadzić trudne rozmowy 20.12.2016-12.01.2017
Zgłoszenia na egzamin od 12.01.2017
Egzamin (terminy do wyboru)

20, 21, 22, 27, 28, 29.01.2017

3, 4, 5, 10, 11, 12.02.2017

Pobieranie zaświadczeń przez kursantów, którzy zdadzą egzamin 20.01.2017-31.03.2017

 

O AUTORCE

 

Anna Zych  – terapeuta pedagogiczny z 20 letnim stażem, pedagog specjalny, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia pedagogiczna), pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych terapii pedagogicznej.

planowana data startu: 22.11.2016

Poleć ten kurs: