Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Zyskaj na reformie edukacji – dyrektor szkoły a potencjał zmiany (DRUGA EDYCJA)

Kurs jest przeznaczony dla dyrektorów szkół objętych reformą edukacji oraz osób zarządzających zespołami nauczycielskimi. Osoby, które kierują zespołem nauczycieli stają przed dużym wyzwaniem, jakim są zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły. Dlatego naturalnie pojawia się niepokój. Zarówno obawy nauczycieli o stabilność zatrudnienia, niejasności związane z realizacją nowych programów nauczania, jak i włączenie nowych osób do grona pedagogicznego mogą przyczynić się do powstawania trudnych sytuacji w pracy dyrektora placówki. Kurs wyposaży kadrę zarządzającą szkołami w wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie z problemami, a także udzieli wsparcia i wskazówek, jak wykorzystać zmiany dla poprawienia efektywności funkcjonowania szkoły. Reforma edukacji budzi silne emocje w wielu kręgach. Dla szkół to swoista rewolucja. Jednak doświadczenie pokazuje, że z niejednej trudnej sytuacji każda szkoła może wyjść z korzyścią – pod warunkiem wykorzystania kompetencji osób nią zarządzających. Celem kursu jest wyposażenie dyrektorów szkół w wiedzę, argumentację oraz kompetencje do efektywnego realizowania założeń reformy.

Podczas kursu uczestnik dowie się, jak wprowadzane zmiany mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania szkoły, poprawy jakości nauczania, a także pozytywnie wpłynąć na rozwój uczniów w każdym wieku.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Do kiedy trwa: do października 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla dyrektorów szkół objętych reformą edukacji

- dla osób zarządzających zespołami nauczycielskimi

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 23 października 2017 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia. Ważną częścią tego szkolenia będzie również praca na forum.

 

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Kilka słów o zmianach – jak przekuć zmiany w szansę na lepsze funkcjonowanie szkoły? 

Podczas tej części kursu uczestnik dowie się m.in.:

 • jak wykorzystać zmiany jako szansę na poprawę jakości i efektywności kształcenia
 • jak zadbać o wszystkie grupy osób, na które reforma będzie miała wpływ
 • jakie obszary będą wymagały szczególnej uwagi z perspektywy rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

Moduł 2. Reforma edukacji = reforma  w zespole nauczycielskim?

Podczas tej części kursu uczestnik dowie się m.in.:

 • czego dyrektorzy mogą spodziewać się po włączeniu nowych nauczycieli do grona pedagogicznego
 • jakie problemy mogą pojawić się przy włączeniu do zespołu nowych nauczycieli
 • jak rozwiązywać zaistniałe problemy
 • jak przeciwdziałać trudnym sytuacjom

Moduł 3. Dyrektor szkoły jako lider zespołu

Podczas tej części kursu uczestnik zdobędzie wiedzę o tym:

 • jaka jest rola dyrektora w budowaniu kompetencji nauczyciela
 • jak praca dyrektora przekłada się na nauczanie w każdej klasie
 • jak wspierać nowych nauczycieli
 • jak utrzymać zaufanie wśród dotychczasowych współpracowników

 

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 25.08.2017
Moduł 1. Kilka słów o zmianach – jak przekuć zmiany w szansę na lepsze funkcjonowanie szkoły?  18.09-01.10.2017
Moduł 2. Reforma edukacji = reforma  w zespole nauczycielskim? 02.10-15.10.2017
Moduł 3. Dyrektor szkoły jako lider zespołu 16.10-30.10.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 23.10.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 27-29.10; 3-5.11; 10-12.11; 17-19.11.2017
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 27.10.2017

 

O AUTORCE

Monika Rudnik – psycholog z wykształcenia i zamiłowania, trener komunikacji interpersonalnej i umiejętności wychowawczych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, trener Projektu Urzędu Marszałkowskiego „Pomorskie – dobry kurs na edukację”. Zainspirowana ideą  non violent communication  poszukuje drogi do głębokich relacji międzyludzkich. Pomaga rodzicom i nauczycielom lepiej zrozumieć siebie i dzieci, dzięki czemu mogą spotkać się na jednej płaszczyźnie i stworzyć trwałą więź opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

planowana data startu: 18.09.2017

Poleć ten kurs: