Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Zyskaj na reformie edukacji – dyrektor szkoły a potencjał zmiany

Kurs jest przeznaczony dla dyrektorów szkół objętych reformą edukacji oraz osób zarządzających zespołami nauczycielskimi. Osoby, które kierują zespołem nauczycieli stają przed dużym wyzwaniem, jakim są zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły. Dlatego naturalnie pojawia się niepokój. Zarówno obawy nauczycieli o stabilność zatrudnienia, niejasności związane z realizacją nowych programów nauczania, jak i włączenie nowych osób do grona pedagogicznego mogą przyczynić się do powstawania trudnych sytuacji w pracy dyrektora placówki. Kurs wyposaży kadrę zarządzającą szkołami w wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie z problemami, a także udzieli wsparcia i wskazówek, jak wykorzystać zmiany dla poprawienia efektywności funkcjonowania szkoły.

Reforma edukacji budzi silne emocje w wielu kręgach. Dla szkół to swoista rewolucja. Jednak doświadczenie pokazuje, że z niejednej trudnej sytuacji każda szkoła może wyjść z korzyścią – pod warunkiem wykorzystania kompetencji osób nią zarządzających. Celem kursu jest wyposażenie dyrektorów szkół w wiedzę, argumentację oraz kompetencje do efektywnego realizowania założeń reformy.

Podczas kursu uczestnik dowie się, jak wprowadzane zmiany mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania szkoły, poprawy jakości nauczania, a także pozytywnie wpłynąć na rozwój uczniów w każdym wieku.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

40 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 35 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do maja 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla dyrektorów szkół objętych reformą edukacji

- dla osób zarządzających zespołami nauczycielskimi

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 5 maja 2017 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia. Ważną częścią tego szkolenia będzie również praca na forum.

 

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Kilka słów o zmianach – jak przekuć zmiany w szansę na lepsze funkcjonowanie szkoły? 

Podczas tej części kursu uczestnik dowie się m.in.:

 • jak wykorzystać zmiany jako szansę na poprawę jakości i efektywności kształcenia
 • jak zadbać o wszystkie grupy osób, na które reforma będzie miała wpływ
 • jakie obszary będą wymagały szczególnej uwagi z perspektywy rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

Moduł 2. Reforma edukacji = reforma  w zespole nauczycielskim?

Podczas tej części kursu uczestnik dowie się m.in.:

 • czego dyrektorzy mogą spodziewać się po włączeniu nowych nauczycieli do grona pedagogicznego
 • jakie problemy mogą pojawić się przy włączeniu do zespołu nowych nauczycieli
 • jak rozwiązywać zaistniałe problemy
 • jak przeciwdziałać trudnym sytuacjom

Moduł 3. Dyrektor szkoły jako lider zespołu

Podczas tej części kursu uczestnik zdobędzie wiedzę o tym:

 • jaka jest rola dyrektora w budowaniu kompetencji nauczyciela
 • jak praca dyrektora przekłada się na nauczanie w każdej klasie
 • jak wspierać nowych nauczycieli
 • jak utrzymać zaufanie wśród dotychczasowych współpracowników

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 16.03.2017
Moduł 1. Kilka słów o zmianach – jak przekuć zmiany w szansę na lepsze funkcjonowanie szkoły?  28.03-10.04.2017
Moduł 2. Reforma edukacji = reforma  w zespole nauczycielskim? 11.04-24.04.2017
Moduł 3. Dyrektor szkoły jako lider zespołu 25.04-08.05.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 09.05.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 12,13,14,19, 20, 21, 26, 27, 28.05
2, 3, 4,9,10,11,16,17,18.06.2017
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 12.05.2017

 

O AUTORCE

Monika Rudnik – psycholog z wykształcenia i zamiłowania, trener komunikacji interpersonalnej i umiejętności wychowawczych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, trener Projektu Urzędu Marszałkowskiego „Pomorskie – dobry kurs na edukację”. Zainspirowana ideą  non violent communication  poszukuje drogi do głębokich relacji międzyludzkich. Pomaga rodzicom i nauczycielom lepiej zrozumieć siebie i dzieci, dzięki czemu mogą spotkać się na jednej płaszczyźnie i stworzyć trwałą więź opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

planowana data startu: 28.03.2017

Poleć ten kurs: