Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej (PIĄTA EDYCJA)

Kurs jest adresowany do specjalistów terapii pedagogicznej*, pracujących na wszystkich etapach edukacji, którzy mają potrzebę stałego doskonalenia swojego warsztatu pracy. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat nowych tendencji w terapii pedagogicznej polskiej i światowej.

 

Chcemy również zaprezentować sprawdzone metody terapeutyczne oraz udostępnić narzędzia pomiaru efektywności pracy. Do współpracy zaprosiliśmy znakomitych autorów, zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków, co gwarantuje różnorodność i wielopłaszczyznowość ujęcia.

 

Kurs trwa od października 2016 roku do lutego 2017 roku i kończy się egzaminem on-line. Moduł pierwszy dotyczy Tygodnia Świadomości Dysleksji, który w tym roku przypada na 3-9 października PRZECZYTAJ WIĘCEJ . W materiałach kursowych znajdą Państwo wiele oryginalnych pomysłów do wykorzystania przy organizacji tego tygodnia w Państwa szkołach.

Treści kursu zostały ujęte w 9 blokach tematycznych (modułach), na realizację których przeznaczono łącznie 90 godzin dydaktycznych. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów), z uwzględnieniem przerw świątecznych i ferii.

 

* Nauczyciel niemający kwalifikacji terapeuty pedagogicznego może wziąć udział w tym kursie, jednak uprzedzamy, że treści kursu odwołują się do specjalistycznej wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej.

 

KOSZT

Udział w kursie jest bezpłatny.  Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (wystawione przez PTD), mogą przystąpić do egzaminu on-line (opłata za egzamin wynosi 60 zł). Cena egzaminu dla stałych kursantów (osób, które na naszej platformie opłaciły i zdały 5 egzaminów) wynosi 50 zł.

 

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 29.09.2016

MODUŁ 1.  Tydzień Świadomości Dysleksji – dobre praktyki terapeutyczne na rzecz dzieci z dysleksją i ich rodziców

Opracowanie:  Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

04.10.2016-18.10.2016

MODUŁ 2.  Diagnoza i pomiar pedagogiczny w pracy specjalisty terapii pedagogicznej

Opracowanie:  dr Jadwiga Jastrząb

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

19.10.2016-01.11.2016

MODUŁ 3.   Udzielanie pomocy uczniom z dysleksją – doniesienia z Polski i ze świata na temat nowych odkryć i rozwiązań

Opracowanie:  dr Alicja Giermakowska, dr Maria Foryś

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

02.11.2016-15.11.2016

MODUŁ 4.   Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach różnych przedmiotów

Opracowanie:  dr Katarzyna Maria Bogdanowicz, dr Stanisław Domoradzki, Beata Czerwińska-Organiściak, Laurencja Lewandowska, Iwona Błaszkowska, Ewa Duchińska, Beata Talarczyk-Rumińska

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

16.11.2016-29.11.2016

MODUŁ 5.   Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna

Opracowanie:  prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, dr Anna Jankowska

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

30.11.2016-13.12.2016

MODUŁ 6.   Terapia pedagogiczna uczniów starszych

Opracowanie:  dr Jadwiga Jastrząb, Irena Sosin, Agnieszka Wypych, Renata Czabaj, Małgorzata Piejaś

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

14.12.2016-28.12.2016

MODUŁ 7.   Wspomaganie rozwoju na podstawie programu stymulacji zmysłowej dla dzieci przygotowujących się do szkoły

Opracowanie:  Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

29.12.2016-11.01.2017

MODUŁ 8.   Terapia pedagogiczna uczniów młodszych – wybrane metody

Opracowanie:  Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

12.01.2017-25.01.2017

MODUŁ 9.    Motywacja w pracy terapeutycznej

Opracowanie:  dr Jadwiga Jastrząb, Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

26.01.2017-09.02.2017

Zgłoszenie na egzamin i opłaty egzaminacyjne (50 zł) od 10.02.2017 – egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

17, 18, 19, 24, 25, 26.02.2017

3, 4, 5, 10, 11, 12.03.2017

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 17.02.2017 do 02.04.2017

planowana data startu: 04.10.2016

Poleć ten kurs: