Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Public Relations. Praktyka działania

LIST POWITALNY OD AUTORKI

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kursie PUBLIC RELATIONS. PRAKTYKA DZIAŁANIA. W jego ramach zapoznają się Państwo m.in. z podstawowymi założeniami public relations, zastosowaniem PR w promocji firm/szkół. Zostaną Państwo także przygotowani do samodzielnego opracowania strategii public relations i profesjonalnego utrzymywania kontaktów z mediami.

W pierwszej części kursu – Podstawy public relations zapoznają się Państwo m.in. z definicjami PR, konstruowaniem informacji PR dla mediów, określaniem grup otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego dla wybranej firmy (już funkcjonującej lub fikcyjnej) oraz analizą SWOT w teorii i praktyce.

Zadanie na dobry początek: Z czym kojarzy się Państwu public relations? Zachęcam do podzielenia się swoimi refleksami na forum.

Z wyrazami szacunku

Lidia Pokrzycka

OPIS KURSU

Kurs ma na celu przedstawienie w praktyce założeń public relations, zastosowań PR w promocji firm/szkół, a także przygotowanie do samodzielnego opracowania strategii public relations (również w sytuacjach kryzysowych). Dodatkowymi elementami kursu będą nauka zastosowania metod design thinking w PR oraz zapoznanie z bezpłatnymi aplikacjami internetowymi, wykorzystywanymi w promocji i marketingu medialnym. W trakcie kursu uczestnicy nauczą się pisać informacje PR oraz samodzielnie opracowywać (krok po kroku) strategię public relations. Na podstawie studiów przypadków i z wykorzystaniem metod design thinking będzie można opracować profesjonalną koncepcję prowadzenia działań PR i marketingu medialnego dla dowolnej firmy/szkoły. Zadaniem kursu jest praktyczne przybliżenie specyfiki public relations i uzyskanie niezbędnej wiedzy, przydatnej nie tylko przy planowaniu oraz prowadzeniu kampanii PR, lecz także np. w trakcie zajęć dotyczących edukacji medialnej czy WOS. Dlaczego kurs Public relations. Praktyka działania to przysłowiowy strzał w dziesiątkę? Kurs umożliwia poznanie i wdrożenie w życie podstawowych zasad kreowania wizerunku, przydatnych nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedsiębiorców, osób chcących założyć własne firmy czy przekwalifikować się oraz dla uczniów i studentów wszystkich kierunków studiów. 

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest przybliżenie w praktyce zagadnień związanych z public relations i marketingiem medialnym. Zostanie w nim przedstawiona problematyka związana z podstawami PR, sposobami określania sytuacji firmy/szkoły na rynku, poprawy jej wizerunku oraz prowadzenia efektywnych kontaktów z mediami. Ideą kursu jest maksymalne upraktycznienie teorii i wdrożenie przez uczestników technik PR w swoim działaniu.

EFEKTY KURSU

Uczestnik kursu:

– pozna podstawy public relations i narzędzi PR oraz medioznawstwa;

– nauczy się: stosować w praktyce wiedzę z zakresu PR, zarządzać z wykorzystaniem wiedzy z PR, świadomie współpracować na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku firmy/szkoły;

– poszerzy wiedzę z zakresu media relations;

– rozwinie kompetencje menedżerskie, komunikacyjne i motywację do współpracy oraz współdziałania na rzecz budowania pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, filmy
Do kiedy trwa: do marca 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 1 marca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Podstawy public relations

– definicje PR (w tym stworzenie autorskiej definicji),

– konstruowanie informacji PR dla mediów,

– określanie grup otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego dla wybranej firmy (już funkcjonującej lub fikcyjnej),

– analiza SWOT w teorii i praktyce;

Moduł 2. Efektywna komunikacja

– projektowanie identyfikacji wizualnej firmy: logo, wizytówki, gadżety,

– media relations, specyfika konferencji prasowych i imprez typu „drzwi otwarte”,

– tworzenie atrakcyjnej i funkcjonalnej gazety PR,

– formy sponsoringu jako część PR,

– budowanie strategii internetowej,

– zapoznanie z przydatnymi, bezpłatnymi aplikacjami internetowymi, niezbędnymi do odpowiedniej promocji firmy/szkoły,

– umiejętności komunikacyjne niezbędne w pracy specjalisty z zakresu PR;

Moduł 3. Dział PR w firmie. Komunikacja kryzysowa

– zastosowane design thinking w PR,

– strategia tworzenia kampanii antykryzysowych – praktyka działania (studia przypadków i tworzenie koncepcji samodzielnej kampanii antykryzysowej dla własnej firmy), plan komunikacji kryzysowej,

– obowiązki specjalisty ds. PR,

– PR w organizacjach niedochodowych i kampaniach społecznych,

– stworzenie finalnej strategii PR dla dowolnej firmy.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 27.12.2018
Moduł 1Podstawy public relations

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

24.01-7.02.2019

Moduł 2. Efektywna komunikacja

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

7.02-22.02.2019

Moduł 3. Dział PR w firmie. Komunikacja kryzysowa

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

22.02-6.03.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 25.02.2019– egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24.03.2019
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 1.03-24.04.2019

 

O AUTORCE

Lidia Pokrzycka - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dziennikarstwa UMCS, profesor Ventspils University of Applied Sciences na Łotwie, specjalistka m.in. z zakresu public relations, marketingu, edukacji medialnej, komunikacji międzykulturowej. Realizowała granty w Norwegii i Islandii w ramach Norway Grants (FSS), w Irlandii – European Centre for the Development of Vocational Training oraz Europlanet’s RI 2020 Expert Exchange (Grecja). Autorka m.in. książki System medialny Islandii, Lublin 2014. Ambasador amerykańskiej platformy e-learningowej Edmodo. 

planowana data startu: 24.01.2019

Poleć ten kurs: