Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Pokolenie Z – czy potrafisz rozmawiać ze swoim uczniem (DRUGA EDYCJA)

Masz problemy ze znalezieniem wspólnego języka ze swoimi uczniami? Uważasz, że z rocznika na rocznik porozumiewanie się z młodymi ludźmi jest coraz trudniejsze?  Zaczynasz postrzegać lekcję jako arenę walki między swoim pokoleniem i pokoleniem  „wiecznie online”? Jeśli tak, to szkolenie jest dla Ciebie!

 

Szkolenie adresujemy do nauczycieli, którzy pracują z pokoleniem Z i chcą:

 

- nawiązać z uczniami lepsze relacje,

- poznać i zrozumieć potrzeby uczniów,

- dowiedzieć się, jakie działania edukacyjne są najskuteczniejsze w pracy z pokoleniem Z.

 

Pokolenie Z – co to za ludzie, jak postrzegają świat, jakie problemy mają, jakie wyznają wartości?

 

UCZNIOWIE Z POKOLENIA Z

→ są otwarci – lubią poznawać nowych ludzi, podróżować, nie boją się eksperymentów

→ zazwyczaj wychowują się w dobrobycie

→ żyją w świecie wirtualnym, nie do końca rozumieją świat realny; nie znają życia bez komputerów, smartfonów i internetu

→ kontakty interpersonalne w „realu” zastępują kontaktami w wirtualnym świecie

→ niechętnie korzystają z bibliotek, nie czytają tradycyjnych, papierowych gazet

→ nie mają problemu z wykonywaniem wielu czynności naraz

→ chcą wszystko mieć i osiągać natychmiast, są wygodniccy, nie lubią wysiłku

→ do zdobywania wiedzy nie potrzebują nauczycieli – sami czerpią ją z internetu

→ nie lubią tracić czasu na docieranie do źródła danej informacji, stawiają na szybkie konsumowanie treści, bez zagłębiania się w niuanse kontekstowe

→ mają problemy z wchodzeniem w różne role społeczne – dla nich szkoła i dom to ta sama rzeczywistość, w której chcą być sobą

→ szukają różnorodności, uciekają od rutyny

 

W trakcie kursu dowiesz się, czy wyżej wymienione cechy to stereotypy czy prawdziwa ocena. Dr Grzegorz D. Stunża, który od wielu lat zajmuje się badaniem dzieci z pokolenia Z, wyjaśni, jakie są rzeczywiste kompetencje, cechy i wartości młodych ludzi. Zaprezentuje nowe przestrzenie komunikowania się z uczniami. Opowie o podejściu pokolenia Z do uczenia się, rozwoju i budowania własnej kariery oraz przyszłości zawodowej. Dodatkowo w ramach kursu gwarantujemy gotowe porady dla nauczycieli dotyczące nawiązywania relacji, utrzymywania uwagi i współpracy z uczniami.

Zapisz się już teraz na kurs, który przybliży Ci nowe pokolenie – ono w przyszłości zmieni nasz świat!

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, filmy, bibliografia  
Powiadomienia o starcie kolejnych modułów: Tak (e-maile z przypomnieniem)
Forum: Tak
Do kiedy trwa: do maja 2017 r.
Liczba modułów: 5
Dla kogo jest to szkolenie? dla nauczycieli i specjalistów szkolnych pracujących z pokoleniem Z
Autor kursu: dr Grzegorz D. Stunża – wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 7 maja 2017 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę – tekst podstawowy będzie uzupełniony materiałami pomocniczymi, linkami do ciekawych wykładów i artykułów w internecie oraz zadaniami do wykonania. Ważną częścią kursu będzie praca na forum dla chętnych.

Mamy nadzieję, że będzie to inspiracją do tworzenia autorskich lekcji, warsztatów i projektów edukacyjnych, które pomogą nauczycielom i animatorom nawiązać relacje z uczniami, szkolonymi osobami i współpracownikami oraz zachęcą ich do wspólnej, efektywnej pracy edukacyjnej, odwołując się do potrzeb i sposobów komunikowania młodych ludzi.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Pokolenie Z – wprowadzenie

-        pokolenia ostatnich dziesięcioleci – charakterystyka i krytyczna ocena wyodrębniania kolejnych pokoleń,

-        nowoczesne pokolenie jako wspólnota doświadczeń i wykorzystywanych technologii,

-        eksperci o pokoleniu Z – cechy charakterystyczne, najczęstsze zachowania, wykorzystywane media, przestrzenie spotkań, stosunek do technologii, instytucji itd.

 

Moduł 2. Pokolenie Z – wspólnota miejsc w przestrzeniach medialnych

-        technologie komunikowania (i nie tylko) jako część rzeczywistości młodych,

-        wspólnota rówieśnicza zapośredniczona medialnie,

-        media jako poszerzenie rzeczywistości szkolnej i alternatywna przestrzeń edukacyjna.

 

Moduł 3. Pokolenie Z – charakterystyka wykorzystywanych technologii i zajmowanych przestrzeni

-     mobilne technologie komunikowania jako baza dla kontaktów społecznych,

-     najczęściej wykorzystywane przestrzenie medialne i ich charakterystyka,

-     najczęściej wykorzystywane narzędzia komunikacji,

-     prywatne a publiczne – młodzież i prezentowanie wizerunku w sieci,

-     świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z technologii,

-     popkulturowe środki wyrazu – emoji, memy i komunikacja wizualna jako istotna część wymiany informacji i podtrzymywania rówieśniczej tożsamości.

 

Moduł 4. Nowe metody i narzędzia pracy z pokoleniem Z

-     „wyjść poza szkołę” – poszukiwanie inspiracji w edukacji nieformalnej, nowe metody edukacyjne,

-     nowe technologie komunikowania jako narzędzia do budowania komunikacji z młodzieżą,

-     „połączyć stare i nowe” – szkolne realia a nowe możliwości medialne.

 

Moduł 5. Pokolenie Z i edukacja – zbiór porad dla nauczycieli

-     utrzymywanie uwagi młodzieży,

-     technologie ułatwiające pracę edukacyjną i współpracę edukacyjną uczniów (w szkole i poza nią),

-     bezpieczeństwo komunikacji edukacyjnej – czego unikać i na czym się skupić w komunikacji zapośredniczonej medialnie,

-     świadomość nieustannych zmian technologicznych i ich konsekwencji dla zachowań młodzieży,

-     diagnozowanie rzeczywistości uczniowskiej, zachowania komunikacyjne młodych w publicznych przestrzeniach komunikowania.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 27.02.2017
Moduł 1. Pokolenie Z – wprowadzenie 06.03.2017-19.03.2017
Moduł 2. Pokolenie Z – wspólnota miejsc w przestrzeniach medialnych 20.03.2017-02.04.2017
Moduł 3. Pokolenie Z – charakterystyka wykorzystywanych technologii i zajmowanych przestrzeni 03.04.2017-16.04.2017
Moduł 4. Nowe metody i narzędzia pracy z pokoleniem Z 17.03.2017-30.04.2017
Moduł 5. Pokolenie Z i edukacja – zbiór porad dla nauczycieli 31.04.2017-14.05.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 15.05.2017
Egzamin (terminy do wyboru) 26,27,28.05
2,3,4,9,10,11,16,17,18.06.2017
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 26.05.2017

 

O AUTORZE

dr Grzegorz D. Stunża – wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi blog edukatormedialny.pl. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kulturalnej. Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci”. Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej, Fundacją 5Medium i Fundacją Nowoczesna Polska.

 

planowana data startu: 06.03.2017

Poleć ten kurs: