Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Plastyczne uczucia – kreatywna praca z emocjami najmłodszych

Wiadomość powitalna od autorki:

Szanowni Państwo,

uczucia mają to do siebie, że są plastyczne. Potrafią się szybko zmieniać i przekształcać. Bardziej, niż u nas samych, obserwujemy to u dzieci, gdy nagle zalana łzami rozpaczy twarz promienieje szczęściem na widok odnalezionej ukochanej zabawki. Kiedy indziej spotkamy dziecko, które w ciągu kilku sekund staje się wojującym „dzikim stworem” ogarniętym wybuchem złości. Jak tę niezwykłą i niedojrzałą przecież jeszcze emocjonalność zrozumieć? Jak uczyć dzieci rozpoznawania, nazywania, przeżywania i radzenia sobie z uczuciami? Jakie narzędzia i pomysły sprawdzą się, gdy pracujemy z grupą? Zapraszam do wspólnej podróży w głąb psychiki dziecka, ale też w głąb ciała człowieka, bo przecież każda emocja ma swoje biologiczne podłoże i mechanizm powstawania. Na okiełznanie każdej też znajdzie się sposób. Obiecuję, że będzie plastycznie i to w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Pozdrawiam

Izabela Banaszczyk

OPIS KURSU

Zadajmy sobie pytanie: czy kierujemy się w życiu bardziej sercem, czy rozumem? Czy, gdy podejmujemy ważne i mniej znaczące decyzje, jesteśmy racjonalni, czy górę biorą uczucia? Wiem, że odpowiedź nie będzie łatwa, a przecież jesteśmy dorośli i mamy już całkiem spory bagaż doświadczeń. Teraz spójrzmy na to pytanie z innej perspektywy. Wyobraźmy sobie, a może przypomnijmy, jak wygląda wewnętrzny świat dziecka. Czy w psychice młodego człowieka więcej jest miejsca na poznawczą analizę rzeczywistości, czy emocjonalne podejście do życia? Może zależy to od wieku, albo tak zwanych indywidualnych predyspozycji? Poszerzając każde z tych zagadnień, moglibyśmy wspólnymi siłami napisać książkę, tak dużo treści mieści się w zadanych tu pytaniach. W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój badań dotyczących sfery emocjonalnej człowieka, skupiamy się na dzieciach i ich potrzebach najbardziej jak do tej pory w historii ludzkości. Psychologia jako dość młoda dziedzina nauki dostarcza nam wielu narzędzi, które pomagają zrozumieć psychikę dziecka. Nie mamy pewnie żadnych wątpliwości co do stwierdzenia, że warto zadbać od najmłodszych lat o emocje i uczucia naszych podopiecznych. Jak to zrobić w twórczy i atrakcyjny sposób i gdzie szukać inspiracji, dowiemy się jako uczestnicy tego kursu. 

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest poznanie prawidłowości rozwojowych w zakresie sfery emocjonalnej u dzieci oraz zdobycie umiejętności wpływania na nią w sposób świadomy i zgodny z najnowszymi trendami edukacyjnymi. Wszystko to dzięki wdrożeniu projektu, do którego uczestnik otrzyma gotowe scenariusze zajęć. Ten realizowany krok po kroku model pracy sprawi, że dzieci będą lepiej radziły sobie ze złością, strachem, smutkiem i tym podobnymi emocjami.

EFEKTY KURSU

 

Uczestnik kursu pozna podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju sfery emocjonalnej u dzieci. Dowie się, jak pracować z klasą nad rozpoznawaniem, nazywaniem, wyrażaniem i radzeniem sobie z podstawowymi emocjami. Otrzyma gotowe narzędzia do pracy, które będzie mógł twórczo modyfikować. Będzie wiedział, jak wspierać uczniów. Wzbogaci swój warsztat pracy jako wychowawca, a skupiając się na emocjonalności dzieci, uniknie wielu problemów w zachowaniu swoich podopiecznych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, filmy
Do kiedy trwa: do marca 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 15 marca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Emocje dziecka – nikt nie powiedział, że łatwo je rozgryźć

– garść faktów z zakresu psychologii rozwoju człowieka dotyczących sfery emocjonalnej;

– wpływ dorosłych na emocje dziecka;

– emocje i ich przykłady z życia;

– proste w wykonaniu pomoce dydaktyczne, pozwalające pracować z grupą nad rozpoznawaniem i nazywaniem uczuć.

Moduł 2. Złość i strach – jak sobie z nimi poradzić? 

– złość jako najbardziej spektakularna ze wszystkich emocji, sprawiająca, że mocno się na niej koncentrujemy i nie chcemy mieć z nią do czynienia;

– próba wspólnego zrozumienia złość i nauczenia się, jak ją rozbrajać;

– strach jako uczucie hamujące rozwój bardzo wrażliwych dzieci;

– propozycja warsztatów mających pomóc dzieciom konstruktywnie poradzić sobie z tym problemem.

Moduł 3. Smutek kontra radość. Kto wygra? 

– smutek i sytuacje problemowe, w których dzieci borykają się z tą emocją (strata, śmierć, samotność);

– chwile radości i szczęścia – co nas cieszy i jak głęboko możemy przeżywać radość; nie zabraknie psychologii pozytywnej i pracy w oparciu wartości. 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 9.01.2019
Moduł 1. Emocje dziecka – nikt nie powiedział, że łatwo je rozgryźć

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

6.02-20.02.2019

Moduł 2. Złość i strach – jak sobie z nimi poradzić? 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

20.02-6.03.3019

 

Moduł 3. Smutek kontra radość. Kto wygra? 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

6.03-20.03.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 11.03.2019 – egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31.03

5, 6, 7.04.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 15.03 - 7.05.2019

O AUTORCE

Izabela Banaszczyk - absolwentka psychologii oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej, sekretarz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania oraz współpracy z ich rodzicami i nauczycielami. Autorka i współautorka programów terapeutycznych, programów warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, miniporadników: „Miniporadnik dla rodzica i nauczyciela. Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i w szkole?”, „Miniporadnik dla rodzica i nauczyciela. Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową w domu i w szkole?”, „Miniporadnik dla rodzica i nauczyciela. Kilka słów o współpracy…” oraz „Miniporadnik dla nauczyciela. Dziecko z ADHD w klasie” oraz książek „Kim jest Ryś. Opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera” i „Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli”. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. Prowadzi wykłady i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców w ramach szkoleń rad pedagogicznych oraz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „POMOST”. Jest liderką gdańskiego projektu samodoskonalenia zawodowego nauczycieli Kreatywna Pedagogika i prowadzi grupy związane z pracą z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera oraz arteterapię. Zajmuje się oprawą graficzną całego projektu i towarzyszących mu wydarzeń. Jest współautorką bloga Kreatywna Pedagogika. Prowadzi zajęcia ze studentami pedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej

planowana data startu: 06.02.2019

Poleć ten kurs: