Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Szkoła do góry nogami. Jak zmotywować i zaangażować uczniów w proces uczenia się

OPIS KURSU

Jeśli twoim marzeniem jest klasa pełna uczniów, którzy chłoną wiedzę jak gąbki, którym oczy świecą się z radości i zachwytu, że zaraz czegoś nowego się dowiedzą i nauczą, którzy są aktywni i samodzielni, a tymczasem masz uczniów nieszczęśliwych, zniechęconych, znudzonych już od pierwszego dzwonka, skazanych na naukę, zestresowanych testami i egzaminami, to ten kurs może sprawić, że zrozumiesz, dlaczego tak się dzieje. Znajdziesz tu inspiracje i konkretne przykłady ze szkół oraz różne pomysły na edukację (od leśnego przedszkola po Khan Academy).

Nie obiecuję ci, że uda ci się zrealizować swoje marzenie bez wywracania do góry nogami całego systemu, bo na pewno trzeba zacząć od siebie i od zdefiniowania na nowo swojego celu, od określenia, kim jest nauczyciel, jaka jest jego rola, czym są edukacja i uczenie się. Spróbujemy wspólnie określić, jakie warunki trzeba stworzyć uczniom do uczenia się, jak oddać im odpowiedzialność za ten proces, jak odejść od tradycyjnej roli nauczyciela i przejść przez ten niełatwy proces zmiany.

WIADOMOŚĆ OD AUTORKI

Witam Was serdecznie na kursie „Oddajmy klasę uczniom”, w którym dzielę się swoimi przemyśleniami, ale także konkretnymi pomysłami i inspiracjami na to, jak zachęcać i angażować uczniów do uczenia się. Spróbujemy w nim wspólnie odpowiedzieć sobie na wiele kluczowych pytań: Czym jest proces uczenia się i nauczania? Jaką rolę odgrywają w nim nauczyciel i uczeń? Czy szkoła rozwija, czy zabija ciekawość dzieci? Czym jest odpowiedzialność za proces uczenia się i do kogo ta odpowiedzialność należy? Czy można w ramach obowiązującego systemu zmienić coś w podejściu do uczenia-nauczania? W kolejnych modułach zastanowimy się też nad motywacją, ocenianiem i kompetencjami uczenia się.

Zapraszam do dzielenia się swoimi refleksjami na forum, bo od siebie nawzajem możemy nauczyć się najwięcej!

Justyna Bober

CEL I IDEA KURSU

Kurs ma na celu zachęcenie do zmiany myślenia o edukacji, do przejścia od nauczania transmisyjnego do nauczania wspierającego ucznia w rozwoju, zdefiniowania na nowo, czym są edukacja, uczenie się i nauczanie, określenia celów i priorytetów. Pomoże on zdefiniować, jaka powinna być rola nauczyciela w nowoczesnej szkole, kształcącej kompetencje XXI wieku, wskazać rolę nauczyciela jako mentora i tutora, organizatora procesu nauczania, lidera pracującego z grupą. Kurs ten ma wreszcie wskazać praktyczne sposoby na organizowanie pracy nauczyciela i ucznia, budowanie relacji, tworzenie przestrzeni, wyzwalanie ciekawości i motywacji do nauki, uczenie samodzielności i brania odpowiedzialności za proces uczenia się.

EFEKTY KURSU

Uczestnik kursu:

– zapozna się z najważniejszymi założeniami pedagogiki opartej na samodzielności ucznia;

– pozna neurodydaktyczne podejście do uczenia się;

– podejdzie refleksyjnie do procesu uczenia i nauczania;

– będzie potrafił wspierać swoich uczniów w rozwoju;

– uświadomi sobie, co jest możliwe w obowiązującym systemie;

– przełamie schematyczne myślenie o edukacji;

– będzie mógł wprowadzić zmiany w organizacji swojej pracy i w zarządzaniu klasą;

– rozwinie swoje kompetencje jako nowoczesnego nauczyciela;

– pozna praktyczne sposoby na budzenie zainteresowania uczniów poprzez pytania i budowanie sytuacji edukacyjnych, na motywowanie ucznia przez wybór, stawianie wyzwań, poczucie sprawstwa i celowości działań.  

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do lipca 2019
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie: Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, z każdego poziomu nauczania.

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 12 lipca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Kurs składa się z artykułów, załączników, bibliografii i minitestów. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik szkolenia, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Stwórzmy warunki do uczenia (się)

Edukacja, uczenie i nauczanie, cel, wizja, potrzeby i wartości; odpowiedzialność ucznia za proces uczenia, samosterowność; edukacja w szkole czy poza szkołą; poczucie własnej skuteczności ucznia; różne nurty pedagogiczne wspierające samodzielność ucznia (np. plan daltoński, leśne przedszkola, innowacyjne szkoły i nauczyciele, Montessori, Freinet), przestrzeń w klasie, budowa zespołu, pomysły na integrację

Moduł 2. Klasa i nauczyciel do góry nogami

Zmiana paradygmatu, odwrócona lekcja, odwrócony nauczyciel i odwrócony uczeń, zmiana roli nauczyciela i ucznia; współpraca z rodzicami, technologia i relacje; rozwijanie zdolności uczenia się, praca domowa i praca na lekcji, planowanie, refleksja i samoocena; inspiracje (Khan Academy, Supreme, Superbelfrzy).

Moduł 3. Czy uczymy się dla ocen? 

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, motywacja do nauki, różne systemy oceniania (oceny, słoneczka, naklejki, punkty i procenty); jak uczy się mózg, nastawienie na rozwój (growth mindset), ocena „jeszcze nie”, mity dotyczące oceniania, ocena kształtująca, informacja zwrotna; uczenie na błędach, inspiracje ze szkół (Budzące się szkoły, szkoła Ewy Radanowicz).

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 8.05.2019
Moduł 1. Stwórzmy warunki do uczenia (się) 03 - 17.06.2019
Moduł 2. Klasa i nauczyciel do góry nogami 17.06 - 1.07.2019
Moduł 3. Czy uczymy się dla ocen?  01 - 15.07.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 8.07.2019 – przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna 
Egzamin (terminy do wyboru)

12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.07

2, 3, 4.08.2019

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 12.07.2019

 

O AUTORCE

Justyna Bober – nauczycielka języka polskiego i angielskiego w gimnazjum i szkole podstawowej w niewielkiej szkole na Suwalszczyźnie. Ciągle poszukuje inspiracji i pomysłów, wykorzystuje TiK w codziennej pracy. Jest absolwentką studiów na UMK w Toruniu i studiów podyplomowych na kierunku neurodydaktyka WSB Bydgoszcz. Działa w SETI (inicjatywie sejneńskich nauczycieli języka angielskiego). Wraz z ruchem Przyjaciele Edukacji organizuje spotkania z „eduzmieniaczami”. Jest zaangażowana w projekt Wiosna Edukacji. Należy do sieci Superbelfrzy RP i publikuje na blogu http://www.superbelfrzy.edu.pl. Uwielbia czytać i kolekcjonuje… kursy i szkolenia.

planowana data startu: 03.06.2019

Poleć ten kurs: