Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Zyskaj na reformie edukacji. Nauczyciel a nowe prawo oświatowe

Najbliższe miesiące i początek roku szkolnego 2017/2018 to okres intensywnych zmian dla nauczycieli związanych z reformą oświaty. Zwalnianie nauczycieli i przenoszenie ich w stan nieczynny, likwidowanie i przekształcanie szkół to tylko niektóre tematy podejmowane w mediach w ostatnim czasie. Istotne są również zmiany w obowiązkach pracowniczych wynikające ze stosowania
dwóch podstaw programowych oraz związana z tym organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Jeżeli chcesz wiedzieć, co Cię czeka, jakie zyskasz uprawnienia i jakie obowiązki obejmiesz, ten kurs jest dla Ciebie. W jednym miejscu zebraliśmy odpowiedzi na najważniejsze dla nauczycieli pytania:

 • Jakie możliwości ograniczenia negatywnych skutków zmian kadrowych ma dyrektor?  Czy w sytuacji braku kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu nauczyciel będzie miał czas na ich uzupełnienie? Czy to może zadecydować o jego dalszej karierze w danej placówce? 
 •  Czy w sytuacji braku kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu nauczyciel będzie miał czas na ich uzupełnienie? Czy to może zadecydować o jego dalszej karierze w danej placówce? 
 • Czy można uniknąć przeniesienia w stan nieczynny i w konsekwencji zwolnienia w gimnazjum? Czy przejście na urlop zdrowotny lub zwolnienie lekarskie pozwoli utrzymać etat?
 • Czy przejście na urlop zdrowotny lub zwolnienie lekarskie pozwoli utrzymać etat?
 • Co jest korzystniejsze dla nauczyciela: zwolnienie i odprawa czy stan nieczynny?
 • Czy trzeba zgłaszać dodatkowe zatrudnienie, a jeżeli tak, to jak powinien postąpić nauczyciel, by było to dla niego korzystne?
 • Czy należy zgłosić każde dodatkowe zatrudnienie, nawet jeżeli praca nie dotyczy szkoły, a na przykład poradni psychologiczno-pedagogicznej?
 • Co to oznacza dla nauczyciela, że zajęcia świetlicowe i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie mogą być realizowane w ramach zajęć statutowych?
 • Co się stanie z nauczycielami przebywającymi na urlopie, którzy nie zostaną zwolnieni? Czy można w trakcie urlopu podnosić kwalifikacje?
 •  Czy udział w aktualizowaniu statutu jest obowiązkowy? Czy nauczyciel, jeżeli został powołany do zespołu ds. nowelizacji statutu, jest obowiązany do tej dodatkowej pracy?
 •  Co się zmieni w pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny mężczyzn zostanie obniżony do 65 lat, a kobiet – do 60 lat. Nowe przepisy będą miały istotne znaczenie także dla nauczycieli, którzy zamierzają skorzystać z emerytury w ramach art. 88 Karty Nauczyciela. Warto wiedzieć zatem, kiedy najlepiej złożyć wniosek, aby skorzystać jeszcze z naliczania emerytury według tzw. starych zasad. Zmiana wieku emerytalnego to również modyfikacja okresu ochronnego przed zwolnieniem.

Podczas kursu wspólnie przeanalizujemy nową sytuację od strony prawa. Będzie także możliwość dopytania na forum o konkretne przypadki budzące wątpliwości.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt uczestnictwa w teście weryfikującym wiedzę:  45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)
Dokument potwierdzający uczestnictwo:  Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie/Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie zakończonym testem 
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: Tak
Do kiedy trwa: czerwiec 2017
Liczba modułów: 3
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla specjalistów szkolnych

Autor kursu: Dariusz Skrzyński

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 08 czerwca 2017 r.).

 

O KURSIE

Celem kursu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do zmian, jakie czekają ich w związku ze wdrażaniem reformy oświatowej i obniżeniem wieku emerytalnego.

Uczestnicy będą znali zarówno swoje prawa, jak i obowiązki związane z reformą oświaty. Będą potrafili właściwie ocenić, kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Nabyta wiedza pozwoli im przygotować się do nowego roku szkolnego.

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów).

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły może zweryfikować swoje przygotowanie w obliczu reformy poprzez uczestnictwo w teście na koniec szkolenia. Dowodem udziału w kursie będzie imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz zdany test.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia. Ważną częścią tego szkolenia będzie również praca na forum.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Co się zmieni w obowiązkach i uprawnieniach pracowniczych nauczyciela?

 1. Przeniesienie w stan nieczynny a zwolnienie w gimnazjum – co z nich wynika, co jest korzystniejsze i czy można tego uniknąć?
 2. Nowe wymagania kwalifikacyjne i ich wpływ na zatrudnienie nauczycieli – kiedy jest możliwe zwolnienie ze względu na brak kwalifikacji, czy jest przewidziany okres na uzupełnienie kwalifikacji?
 3. Warunki odwoływania nauczycieli ze stanowisk kierowniczych w przekształcanych szkołach
 4. Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty – czyli kiedy można pracować na dwóch etatach
 5. Szczególne uprawnienia zwalnianych nauczycieli gimnazjów (pierwszeństwo zatrudnienia, ograniczenia zatrudnienia bez zmiany umowy, kontynuowanie stażu awansu zawodowego itd.)
 6. Nowe możliwości przejścia na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – kiedy warto przejść na emeryturę jeszcze na tzw. starych zasadach
 7. Zajęcia opieki świetlicowej i zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyłączone z zajęć statutowych, czyli kiedy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, jak się bronić przed nadużyciami

Moduł 2. Jakie zmiany czekają nas w organizacji nauczania i jak się do nich przygotować? 

 1. Nowa podstawa programowa i jej monitorowanie
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianach
 3. Nadzór pedagogiczny – czy coś się zmieni?
 4. Działalność eksperymentalna i innowacyjna
 5. Nowe zadania wolontariatu w szkole
 6. Godziny doradztwa zawodowego

Moduł 3. Udział nauczycieli w zespołach aktualizujących dokumenty wewnątrzszkolne

 1. Nowelizacja statutu (powołanie zespołu, zakres i termin)
 2. Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
 3. Aktualizacja innych dokumentów:
 • szkolny zestaw programów,
 • regulamin samorządu uczniowskiego w zakresie spraw związanych z działalnością wolontariatu uczniowskiego, w tym możliwości powoływania i określenia kompetencji rady wolontariatu,
 • regulamin rady rodziców i rady pedagogicznej w zakresie ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

HARMONOGRAM KURSU

Co? Kiedy
Zapisy na szkolenie od 26.04.2017
Moduł 1.  29.04-12.05
Moduł 2.  15.05-31.05
Moduł 3.  01.06-14.06
Zgłoszenia na test i opłaty od 12.06.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybraną datą testu.
Testy – terminy do wyboru 16,17,18,23,24,25,30.06.2017
01,02,07,08,09.07.2017
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą test 16.06.2017-14.07.2017

 

O AUTORZE

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. Były redaktor naczelny czasopisma „Kadry i Płace w Oświacie” Wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz „Monitora Prawnego Dyrektora” Wydawnictwa Raabe. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli.
Od 13 lat zajmuje się prawem oświatowym i świadczy usługi prawne podmiotom działającym w obszarze oświaty. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców.
Aktualnie prowadzi Kancelarię Eduprawnik specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych (w tym dyrektorów, nauczycieli, pracowników samorządowych) oraz wydawców.

planowana data startu: 29.04.2017

Poleć ten kurs: