Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Życie z pasją. Nowa rola w starej szkole (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Kurs przygotowany specjalnie dla Operonu przez Iwonę Majewską-Opiełkę jest adresowany do całej rady pedagogicznej – do wszystkich nauczycieli i ekspertów w dziedzinie szkolnictwa na każdym etapie edukacji.

Szkolenie ma wzmocnić nauczycieli oraz sprawić, że będą szczęśliwsi.
Kurs można traktować jako odrębną całość, jednakże najlepiej przystąpić do niego po odbyciu poprzedniego.

Cele kursu

1. Przybliżenie sposobu myślenia pozwalającego na szczęśliwsze życie. Rzut oka na ułatwiającą to koncepcję – logodydaktykę.

2. Uświadomienie wewnętrznej siły i sposobów docierania do niej.

3. Wskazanie, co pozwala na utrzymywanie lepszych relacji.

4. Lepsze funkcjonowanie nauczyciela w czasie, najlepszy sposób podejścia do czasu.

5. Wyzwolenie entuzjazmu i energii do działania.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum tak
Do kiedy trwa: do grudnia 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie: do wszystkich nauczycieli i ekspertów w dziedzinie szkolnictwa na każdym etapie edukacji

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 7 listopada 2018 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w trzech blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. 

PROGRAM KURSU

- Nauczyciel lider – co to dziś znaczy i jak można być takim nauczycielem

- „Kciuk charakteru” czyli poczucie własnej wartości. Jak ją budować i podtrzymywać w sobie i swoich uczniach.

- Zrozumieć prawdziwie współzależność i rolę wychowania dla mądrego współdziałania. Rola dobrego słowa. 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 03 października 2018 r.
Moduł 1. Nauczyciel – co to dziś znaczy? 30.10-13.11.2018
Moduł 2. Kciuk charakteru 13-27.11.2018
Moduł 3. Współzależność i współdziałanie 27.11-11.12.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne 03.12.2018 - opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.12
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 7.12.2018 - 30.01.2019

O AUTORCE

Iwona Majewska-Opiełka – prekursorka i jedna z najciekawszych postaci ruchu rozwoju potencjału człowieka w Polsce. Charyzmatyczna, budząca entuzjazm – inspiruje i porywa do działania. Jest psychologiem, specjalistą w zakresie kierowania ludźmi, mentorem, doradcą rozwojowym. Wiedzę zdobywała w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w której spędziła kilkanaście lat. Od 1999 roku działała w Polsce w ramach własnej firmy ASDIMO, która pod innym kierownictwem wciąż funkcjonuje według jej unikatowego programu szkoleń opartych na świadomym wpływaniu na podświadomość, doskonaleniu własnego charakteru oraz kształtowaniu życia w zgodzie z życiowym posłannictwem. Jest Autorką 23 książek, między innymi: Czas kobiet, Umysł lidera, Wychowanie do szczęścia, Jak mówić, żeby nas słuchano, Siła kobiecości oraz Logodydaktyka. Droga rozwoju i Logodydktyka w edukacji. O wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka.

Pierwsza prowadziła inspirujące szkolenia dla kobiet, wskazując, jak wykorzystać w życiu zawodowym specyficzne kobiece doświadczenie i predyspozycje. Również do edukacji pierwsza wnosiła nowe prądy. Nieustannie podkreśla rolę wychowania jako drogę nie tylko do sukcesu społeczeństwa, lecz także szczęścia człowieka. Od czerwca 2017 roku znowu mieszka w Kanadzie.

 

planowana data startu: 30.10.2018

Poleć ten kurs: