Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu I STOPIEŃ (CZWARTA EDYCJA)


OPIS KURSU

Podstawowym procesem w szkole jest uczenie się uczniów. Uczenie się jest także jedną z ośmiu kompetencji kluczowych, które przenikają podstawę programową każdego przedmiotu nauczania. Dlaczego warto pogłębiać wiedzę na temat uczenia się? Po pierwsze – aby zwiększyć sukces edukacyjny uczniów oraz zwiększyć własny wpływ edukacyjny (czyli wzrost sukcesów własnych). Po drugie – poznawanie tej tematyki to pasjonująca podróż w głąb ludzkiego mózgu! A po trzecie – od strony formalno-prawnej to wymóg nadzoru pedagogicznego.

Chociaż jeszcze nie wiemy wszystkiego o tym, jak działa mózg, wiemy już wystarczająco dużo, aby formułować nowe postulaty na rzecz edukacji uzasadnionej neurologicznie – edukacji na miarę XXI wieku. Zapraszamy! 

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z podstawami neuroedukacji i ich wykorzystaniem w praktyce – codziennej pracy nauczyciela z uczniami.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42,50 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: filmy, artykuły, ćwiczenia, bibliografia
Forum: Tak
Do kiedy trwa: do lipca 2019 
Liczba modułów: 5
Liczba godzin: 50
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla dyrektorów

- dla pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów i innych specjalistów szkolnych

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 26 lipca 2019 r.).

 

DZIĘKI KURSOWI UCZESTNIK:

– pozna założenia neuroedukacji,

– będzie potrafił samodzielnie wypracować naurostandardy pracy szkoły i wdrożyć je w pracę z uczniami,

– poszerzy wiedzę z zakresu biologii i psychologii o stan tzw. neuronauk,

– będzie rozwiązywał problemy edukacyjne z poziomu neuroperspektywy.

Ideą kursu jest integracja nabytej wiedzy i umiejętności, aby projektować efektywne procesy edukacyjne. Ponadto kurs ma służyć wzbudzeniu zainteresowania problematyką, a także zachęceniu do dalszego doskonalenia zawodowego w tym obszarze.

Warto podkreślić, że nie tylko uczniowie mają prawo do sukcesów szkolnych – także ich nauczyciele mają prawo do powiększania osobistych sukcesów zawodowych!

 

O KURSIE

Kurs adresowany jest do nauczycieli na każdym etapie edukacji. Szkolenie będzie trwało od stycznia do lipca 2019 r. i zakończy się egzaminem on-line. 

Treści kursu zostały ujęte w 5 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

Udział w kursie jest bezpłatny. Odpłatne jest przystąpienie do egzaminu on-line (50 zł). Cena egzaminu dla stałych kursantów (osób, które na naszej platformie opłaciły i zdały 5 egzaminów) wynosi 42,50 zł. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę. Tekst podstawowy będą wspierać rozmaite materiały pomocnicze, wybrane wykłady m.in. z TED TALKS oraz wskazówki dotyczące lektury poszerzającej i uzupełniającej omawiane zagadnienia.

Każde zajęcia zakończą się zadaniami do wykonania (dla chętnych) oraz minitestem. Kursanci będą też mieli dostęp do dedykowanego forum, na którym będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

PROGRAM KURSU

Moduł 1: Wstęp – o potrzebie nowego myślenia o edukacji

Co to jest neuroedukacja? Czy jesteśmy świadkami powstawania nowej dziedziny wiedzy? Po co szukać nowych rozwiązań - może lepiej, aby było „po staremu”?

Moduł 2: Dlaczego nauczyciele tyle wiedzą, a uczniowie – nie

Kluczowy problem w uczeniu się to pamięć: zapamiętywanie i przypominanie. Czy można zapamiętać wszystko? Czy warto pamiętać wszystko? Mózgi współczesnych uczniów są zalewane informacjami – co jeszcze można im dołożyć? 

Moduł 3: Ontogeneza, czyli uczeń w procesie swojego rozwoju

Rozwój biologiczny jest priorytetem! Lekceważy nawet podstawę programową… Kiedy występują okresy krytyczne i neuronalne w mózgu ucznia? Co się wtedy dzieje?

Moduł 4: BIOS – co ma wspólnego styl życia i uczenie się

BIOS człowieka – fundamenty optymalnego funkcjonowania i uczenia się. Czy da się pokonać fizjologiczne potrzeby człowieka? Czy aby na pewno „odrobina stresu nikomu nie zaszkodzi”?

Moduł 5: Czym się różnią (od siebie) ludzie w szkole

Co to są neuro-bańki logiczne? Czy świat dla każdego jest taki sam? Dlaczego nauczyciele geografii kochają geografię? Zamiast uczenia wszystkich tego samego w ten sam sposób - najwyższy czas na neurometodykę!

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 26.04.2019
Moduł 1: Wstęp – o potrzebie nowego myślenia o edukacji

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

23.05 - 6.06.2019

Moduł 2: Dlaczego nauczyciele tyle wiedzą, a uczniowie – nie

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

6 - 20.06.2019

Moduł 3: Ontogeneza, czyli uczeń w procesie swojego rozwoju

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

20.06 - 4.07.2019

Moduł 4: BIOS – co ma wspólnego styl życia i uczenie się

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

4 - 18.07.2019

Moduł 5: Czym się różnią (od siebie) ludzie w szkole

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

18.07 - 1.08.2019

Zgłoszenie na egzamin i opłaty egzaminacyjne (60 zł) od 25.07.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

26, 27, 28.07

2, 3, 4, 8, 10, 11, 16, 17, 18.08.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 26.07.2019

 

O AUTORKACH

Małgorzata Taraszkiewicz  – psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert do spraw analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych). Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania i wspierania rozwoju człowieka w szkole. Liderka i współzałożycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespołu ekspertów promujących pracę szkoły na miarę XXI wieku i potrzeb współczesnych dzieci. W przeszłości: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku międzynarodowych programów, koordynator Polskiej Kampanii na rzecz Uczenia się. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym pakietu czterech testów do e-diagnozy stylu uczenia się wraz z opracowaniem metodycznym.

Zuzanna Taraszkiewicz  – trener, edukator, coach, wykładowca, choreoterapeuta, autorka programów edukacyjnych i publikacji dla nauczycieli oraz rodziców. Absolwentka bioetyki na Wydziale Filozofii UKSW w Warszawie. Od 12 lat projektuje i prowadzi szkolenia oraz superwizje dla nauczycieli (ponad 2000 godzin szkoleniowych). Mama trzech córek w wieku szkolnym. Doula, ratownik medyczny.

planowana data startu: 23.05.2019


Poleć ten kurs: