Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Pamiętam dobrze, czyli mnemotechnika z elementami mind mappingu dla nauczycieli (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Czy każdy z nas może zostać geniuszem? Jak działa nasz mózg w procesie utrwalania wiadomości?

I przede wszystkim: jak usprawnić swoją pamięć i wiedzę, stosując nowoczesne techniki zapamiętywania?
Kurs internetowy opracowany przez doświadczoną trenerkę pamięci, Jolantę Jaworską-Jamruszkiewicz, daje odpowiedzi na te pytania.

CEL I IDEA KURSU

 • Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia.
 • Jego celem jest zapoznanie uczestników kursu z różnymi rodzajami technik zapamiętywania, prowadzącymi do realizacji własnych celów, osiągnięcia wysokiej koncentracji w czasie uczenia się, zapamiętywania i nauczania.
 • Zwrócenie uwagi na to, jak informacje odbierają wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, dotykowcy.
 • Zapoznanie uczestników z rolą kinezjologii edukacyjnej.
 • Zaprezentowanie kursantom systemów mnemotechnicznych jako pomocy w procesie kształcenia siebie i swoich uczniów.

EFEKTY KURSU

1. Zapoznanie kursantów z ćwiczeniami treningu pamięci w celu podniesienia ocen u swoich uczniów.
2. Ułatwienie procesu nauczania i uczenia się. 
3. Kształcenie umiejętności dokonywania wizualizacji i koncentracji. 
4. Pokazanie uczestnikom kursu, w jaki sposób pomóc uczniom łatwiej i szybciej się uczyć.
5. Pokazanie, na czym polega efektywne nauczanie przy pomocy map myśli, systemów mnemotechniki.
6. Prezentacja sposobów prowadzenia lekcji z wykorzystaniem map myśli i organizowania „burzy mózgów” jako formy powtarzania materiału na koniec zajęć.
7. Pokazanie, jak ułatwić i urozmaicić lekcję, zwracając uwagę na style uczenia się swoich uczniów.
8. Poszerzenie wiedzy o tym, jak w sposób kreatywny prowadzić zajęcia czy wykłady.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do marca 2019r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla wszystkich nauczycieli wszystkich poziomów nauczania

- dla dyrektorów

- dla pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów i innych specjalistów szkolnych

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 1 marca 2019r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik szkolenia, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu. 

PROGRAM KURSU 

Moduł 1. Poznajmy nasze mózgi-wprowadzenie do mnemotechniki i map pamięci.

 1. Poznaj samego siebie – określ dominujący profil mózgu
 2. Kinezjologia edukacyjna –gimnastyka mózgu
 3. Nasz niezwykły mózg- budowa i funkcjonowanie
 4. Rodzaje pamięci i jej trening

Moduł 2. Uczenie się poprzez zmysły

 1. Uczenie się poprzez zmysły.
 2. Percepcja, zapamiętywanie i odtwarzanie informacji
 3. Style uczenia się-wykorzystanie obu półkul mózgu
 4. Koncentracja
 5. Myślenie wielokierunkowe

Moduł 3. Mnemotechnika w działaniu, elementy mind mappingu.

 1. Mnemotechnika – jak działa; przegląd wybranych systemów mnemotechnicznych
 2. Mind mapping jako kartografia umysłu – techniki tworzenia i zastosowanie mind mappingu

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 21.12.2018
Moduł 1. Poznajmy nasze mózgi-wprowadzenie do mnemotechniki i map pamięci. 18.01-1.02.2019
Moduł 2. Uczenie się poprzez zmysły 1.02-15.02.2019
Moduł 3. Mnemotechnika w działaniu, elementy mind mappingu. 15.02-1.03.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 18.02.2019
Egzamin (terminy do wyboru)

22, 23, 24.02

1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17.03

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 22.02 - 17.04.2019

 

O AUTORCE

Jolanta Jaworska-Jamruszkiewicz ‒ pedagog, kinezjolog, trener i doradca w programach unijnych. Doradca metodyczny dla nauczycieli szkół różnego typu w WOM w Katowicach. Od 1994 roku założycielka i dyrektor Centrum Treningowego Rozwoju Pamięci, Koncentracji Uwagi i Mnemotechniki w Tychach. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Autorka programów szkoleń oraz programów doradztwa dla studentów i firm w zakresie szybkiego czytania i mnemotechniki. Napisała szereg książek dotyczących technik zapamiętywania oraz mind mappingu.

planowana data startu: 18.01.2019

Poleć ten kurs: