Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Oswoić maturę z geografii - praktyczny warsztat dla nauczyciela

Kurs został przygotowany dla nauczycieli geografii z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”.

Geografia jest nauką interdyscyplinarną, która wykorzystuje wiedzę z wielu dziedzin, m.in. biologii (strefy roślinno-glebowe, obszary chronione – ich flora i fauna), fizyki (dynamika atmosfery, zjawiska pogodowe, klimat i jego zmiany, zlodowacenia, geomorfologia), chemii (hydrografia) oraz historii (osadnictwo, rozwój gospodarki, konflikty). Ponadto jest blisko związana z tym, co otacza ucznia i co się wokół niego dzieje. Odpowiada na wiele pytań, które niosą ze sobą obserwowane współcześnie procesy, takie jak np. migracje, konflikty, ocieplanie klimatu, topnienie lodowców i inne zmiany środowiska spowodowane działalnością człowieka.
Uczniowie bardzo chętnie wybierają geografię jako przedmiot dodatkowy na maturze. Coraz trudniej im jednak osiągnąć wysoki wynik na egzaminie, gdyż większość zadań maturalnych wymaga formułowania krótkiej odpowiedzi, umiejętności wnioskowania, rozróżniania przyczyn od skutków, a właśnie z tym maturzyści mają kłopoty. Należy też zauważyć, że część wybierających geografię na egzaminie dojrzałości to uczniowie, którzy nie radzą sobie z innymi przedmiotami. Nauczyciel stoi zatem przed wieloma wyzwaniami, dlatego tak ważne jest, by potrafił poddawać analizie zadania sprawiające trudności jego uczniom oraz przekazywać im tę wiedzę.

Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela geografii do efektywniejszej pracy z uczniem podczas przygotowań do egzaminu maturalnego.

EFEKTY KURSU

Uczestnik kursu:
– będzie lepiej potrafił omówić z uczniami zadania, które są najczęstszą przyczyną ich niepowodzeń,
– pozna narzędzia, które będzie mógł wykorzystać w pracy z uczniami podczas przygotowań do egzaminu maturalnego,
– rozwinie umiejętność formułowania zadań typu maturalnego do wybranych treści.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZAWARTOŚĆ KURSU

Koszt kursu: bezpłatny
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Do kiedy trwa: do kwietnia 2018 r.
Liczba modułów: 1
Liczba godzin: 10

 

W materiale szkoleniowym znajduje się artykuł oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

PROGRAM KURSU

Analiza zadań typu maturalnego najsłabiej rozwiązywanych przez zdających.

1. Zadania sprawiające najwięcej trudności zdającym w arkuszach CKE z maja 2017 roku oraz w arkuszach Operonu z listopada 2017 roku.

2. Zadania wymagające obliczeń i umiejętności czytania mapy topograficznej oraz przykładowe narzędzia do pracy z uczniem.

3. Zadania wymagające znajomości zjawisk i procesów fizyczno-geograficznych oraz przykładowe narzędzia do pracy z uczniem.

4. Zadania wymagające znajomości mapy politycznej i współczesnych problemów politycznych oraz przykładowe narzędzia do pracy z uczniem.

 

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 08 lutego 2018 r.
Analiza zadań typu maturalnego najsłabiej rozwiązywanych przez zdających

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

08.03.2018-12.04.2017

O AUTORCE

Małgorzata Ziarnowska - Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje jako nauczycielka geografii w liceum ogólnokształcącym oraz jako trenerka ORE w zakresie edukacji globalnej. Była konsultantką w wojewódzkim ośrodku doskonalenia nauczycieli. Od 2003 roku propaguje ideę rozwoju zrównoważonego. Z tego zakresu prowadzi wiele warsztatów zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

planowana data startu: 08.03.2018

Poleć ten kurs: