Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Oswoić maturę z matematyki - praktyczny warsztat, cz. 3

Trzecia część kursu przygotowanego dla nauczycieli matematyki z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”.

Sukces ucznia na maturze jest często wykładnią efektywności działań nauczyciela. Warto więc skorzystać z najnowszych zdobyczy współczesnej dydaktyki oraz rad doświadczonych pedagogów, aby wzbogacić i udoskonalić swój warsztat pracy. Istnieją bowiem metody, sposoby i techniki, które stymulują kreatywny sposób uczenia się przyszłych maturzystów, motywują ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy, a zarazem pomagają nauczycielom zaplanować proces edukacyjny.

W ramach szkolenia szukać będziemy odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie przygotować uczniów do matury z matematyki na podstawie zadań i praktycznych przykładów.

Szkolenie ma charakter modułowy.

W kolejnych modułach:

  • matematyczne hity, czyli zadania, które najczęściej występują na maturze – jak pomóc uczniom w ich oswojeniu i szybkim rozwiązywaniu;
  • jak odzwyczaić uczących się od popełniania błędów, których łatwo można uniknąć;
  • sposoby na poskromienie zadań „na dowodzenie”;
  • jak pomóc uczącym się w samodzielnym przygotowaniu do egzaminów.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych oraz przyszłych nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

CEL I IDEA KURSU

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli matematyki głównie szkół ponadgimnazjalnych, ale też dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i przyszłych szkół ponadpodstawowych. Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na optymalizację działań związanych z przygotowaniem uczniów do matury z matematyki.

EFEKTY KURSU

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił tak organizować pracę dydaktyczną oraz przestrzeń szkolną, aby sprzyjały stymulowaniu aktywności intelektualnej i twórczej uczniów przygotowujących się do matury z matematyki.
 

  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z jednego modułu. Kurs jest kontynuacją części pierwszej pod tytułem "Matematyczne trendy" dostępnej tutaj oraz części drugiej "Okiem praktyka" dostępnej tutaj.

Koszt kursu: bezpłatny
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Do kiedy trwa: do kwietnia 2018 r.
Liczba modułów: 1
Liczba godzin: 10

 
W materiale szkoleniowym znajduje się artykuł oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

PROGRAM KURSU

Odwrócona matura Pomysł na pracę z uczniami na zasadzie metody odwróconej lekcji – czyli uczeń sam w domu przygotowuje pewne zagadnienia, korzystając z publikacji wydawnictwa Operon, które następnie są w czasie lekcji pogłębiane i rozwijane. To dość nowa metoda nauczania, oparta na idei mentoringu, coachingu i tutornigu. Wskazówki mogą być cenne dla nauczycieli, którzy realizują program klasy 3 i jednocześnie powtarzają materiał do matury.

 

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 14 lutego 2018 r. 
Część 3. Odwrócona matura 

Materiały kursowe dostępne w dniach:

12.03-16.04.2018 r

 

O AUTORCE

Kinga Gałązka – wieloletni nauczyciel matematyki szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciel akademicki, autorka wielu podręczników, zbiorów zadań, poradników metodycznych i innych materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego.

Konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, specjalizująca się w kreatywnych metodach kształcenia, holizmie w edukacji i nieszablonowych sposobach stymulowania aktywności twórczej uczących się. Autorka szeregu innowacyjnych kursów dla nauczycieli, pokazujących, jak, wykorzystując elementy neurodydaktyki i synergii, budować efektywne zajęcia edukacyjne. 

 

planowana data startu: 12.03.2018

Poleć ten kurs: