Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Oswoić maturę z matematyki - praktyczny warsztat


OPIS KURSU

Sukces ucznia na maturze jest często wykładnią efektywności działań nauczyciela. Warto więc skorzystać z najnowszych zdobyczy współczesnej dydaktyki oraz rad doświadczonych pedagogów, aby wzbogacić i udoskonalić swój warsztat pracy. Istnieją bowiem metody, sposoby i techniki, które stymulują kreatywny sposób uczenia się przyszłych maturzystów, motywują ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy, a zarazem pomagają nauczycielom zaplanować proces edukacyjny.

W ramach szkolenia szukać będziemy odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie przygotować uczniów do matury z matematyki na podstawie zadań i praktycznych przykładów.

Szkolenie ma charakter modułowy.

W kolejnych modułach:

  • matematyczne hity, czyli zadania, które najczęściej występują na maturze – jak pomóc uczniom w ich oswojeniu i szybkim rozwiązywaniu;
  • jak odzwyczaić uczących się od popełniania błędów, których łatwo można uniknąć;
  • sposoby na poskromienie zadań „na dowodzenie”;
  • jak pomóc uczącym się w samodzielnym przygotowaniu do egzaminów.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych oraz przyszłych nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

CEL I IDEA KURSU

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli matematyki głównie szkół ponadgimnazjalnych, ale też dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i przyszłych szkół ponadpodstawowych. Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na optymalizację działań związanych z przygotowaniem uczniów do matury z matematyki.

EFEKTY KURSU

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił tak organizować pracę dydaktyczną oraz przestrzeń szkolną, aby sprzyjały stymulowaniu aktywności intelektualnej i twórczej uczniów przygotowujących się do matury z matematyki.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZAWARTOŚĆ KURSU

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do kwietnia 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 19 kwietnia 2019 r.).

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Matematyczne trendy

Omówienie zagadnień, zadań, tematyki będących na maturalnym „topie”, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają uczniom kłopoty. Pomysły na rozwiązania metodyczne z odniesieniem do  publikacji Wydawnictwa.  Ta tematyka pomoże nauczycielom o niewielkim stażu pracy, nauczycielom, którzy dawno nie uczyli w klasie maturalnej, a pozostali uporządkują wiedzę. Pomoże też w układaniu priorytetów – co uczniowie koniecznie muszą umieć, które zagadnienia wydają się trudne, a w rzeczywistości oparte są na kilku prostych algorytmach.

Moduł 2. Okiem praktyka

Opisanie najczęściej popełnianych przez uczniów błędów zaobserwowanych w czasie sprawdzania egzaminu maturalnego i z praktyki nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej, rady jak  stymulować pracą uczniów, aby unikali takich błędów. Ten temat,  ze wskazaniem zadań z publikacji Wydawnictwa, które kształtują dane umiejętności, może być swego rodzaju poradnikiem dla nauczyciela na co musi uczniów szczególnie uczulać.

- Znienawidzone zadania – przykłady zadań na dowodzenie bardzo dla uczniów trudnych, nielubianych przez nich, wskazówki jak eliminować strach uczniów przed takimi zadaniami, jak uczyć ich rozwiązywania.

Moduł 3. Odwrócona matura

Czyli pomysł na pracę z uczniami na zasadzie metody odwróconej lekcji – czyli uczeń sam w domu przygotowuje pewne zagadnienia, korzystając z publikacji Wydawnictwa, a w klasie są one pogłębiane i rozwijane. To dość nowa metoda nauczania, oparta  na idei mentoringu, coachingu i tutornigu. Wskazówki mogą być cenne dla nauczycieli, którzy realizują program klasy 3 i jednocześnie powtarzają materiał do matury. 

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie 15.02.2019
Moduł 1.  13-27.03.2019
Moduł 2.  27.03-10.04.2019
Moduł 3. 10-24.04.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 17.04.2019 – opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

19, 20, 21, 26, 27, 28.04

3, 4, 5, 10, 11, 12.05.2019

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 19.04-12.06.2019

O AUTORCE

Kinga Gałązka – wieloletni nauczyciel matematyki szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciel akademicki, autorka wielu podręczników, zbiorów zadań, poradników metodycznych i innych materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego.

Konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, specjalizująca się w kreatywnych metodach kształcenia, holizmie w edukacji i nieszablonowych sposobach stymulowania aktywności twórczej uczących się. Autorka szeregu innowacyjnych kursów dla nauczycieli, pokazujących, jak, wykorzystując elementy neurodydaktyki i synergii, budować efektywne zajęcia edukacyjne. 

planowana data startu: 13.03.2019


Poleć ten kurs: