Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Oswoić maturę z matematyki - praktyczny warsztat, cz. 1


Kurs został przygotowany dla nauczycieli języka polskiego z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”.

Sukces ucznia na maturze jest często wykładnią efektywności działań nauczyciela. Warto więc skorzystać z najnowszych zdobyczy współczesnej dydaktyki oraz rad doświadczonych pedagogów, aby wzbogacić i udoskonalić swój warsztat pracy. Istnieją bowiem metody, sposoby i techniki, które stymulują kreatywny sposób uczenia się przyszłych maturzystów, motywują ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy, a zarazem pomagają nauczycielom zaplanować proces edukacyjny.

W ramach szkolenia szukać będziemy odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie przygotować uczniów do matury z matematyki na podstawie zadań i praktycznych przykładów.

Szkolenie ma charakter modułowy.

W kolejnych modułach:

  • matematyczne hity, czyli zadania, które najczęściej występują na maturze – jak pomóc uczniom w ich oswojeniu i szybkim rozwiązywaniu;
  • jak odzwyczaić uczących się od popełniania błędów, których łatwo można uniknąć;
  • sposoby na poskromienie zadań „na dowodzenie”;
  • jak pomóc uczącym się w samodzielnym przygotowaniu do egzaminów.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych oraz przyszłych nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

CEL I IDEA KURSU

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli matematyki głównie szkół ponadgimnazjalnych, ale też dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i przyszłych szkół ponadpodstawowych. Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na optymalizację działań związanych z przygotowaniem uczniów do matury z matematyki.

EFEKTY KURSU

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił tak organizować pracę dydaktyczną oraz przestrzeń szkolną, aby sprzyjały stymulowaniu aktywności intelektualnej i twórczej uczniów przygotowujących się do matury z matematyki.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZAWARTOŚĆ KURSU

Koszt kursu: bezpłatny
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Do kiedy trwa: do stycznia 2018 r.
Liczba modułów: 1
Liczba godzin: 10

 

Kurs składa się z jednego modułu. Dalsze opracowanie tematu będzie dostępne w kolejnych etapach szkolenia:

- "Okiem praktyka"

- "Odwrócona matura".

W materiale szkoleniowym znajduje się artykuł oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

 

PROGRAM KURSU

Matematyczne trendy Omówienie zagadnień, zadań, tematyki będących na maturalnym „topie”, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają uczniom kłopoty. Pomysły na rozwiązania metodyczne z odwołaniem do publikacji wydawnictwa Operon. Tematyka szczególnie przydatna nauczycielom o krótkim stażu pracy oraz tym, którzy dawno nie uczyli w klasie maturalnej. Dla pozostałych będzie uporządkowaniem wiedzy. To także pomoc w układaniu priorytetów – co uczniowie koniecznie muszą umieć, które zagadnienia wydają się trudne, a w rzeczywistości opierają się na kilku prostych algorytmach.

 

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 22 listopada 2017 r. 
Moduł 1. Matematyczne trendy 

Materiały kursowe dostępne w dniach:

13.12.2017 r. - 17.01.2018 r.

 

O AUTORCE

Kinga Gałązka – wieloletni nauczyciel matematyki szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciel akademicki, autorka wielu podręczników, zbiorów zadań, poradników metodycznych i innych materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego.

Konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, specjalizująca się w kreatywnych metodach kształcenia, holizmie w edukacji i nieszablonowych sposobach stymulowania aktywności twórczej uczących się. Autorka szeregu innowacyjnych kursów dla nauczycieli, pokazujących, jak, wykorzystując elementy neurodydaktyki i synergii, budować efektywne zajęcia edukacyjne. 

planowana data startu: 13.12.2017


Poleć ten kurs: