Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Jak uatrakcyjnić lekcje matematyki w szkole podstawowej - warsztat narzędziowy (DRUGA EDYCJA)

Ten kurs to prawdziwa skarbnica pomysłów na pracę z uczniami na lekcjach matematyki w szkole podstawowej!

Matematykom nie jest łatwo… Wypalenie zawodowe, brak skutecznych rozwiązań dydaktycznych w pracy z uczniami – tymi zdolnymi i tymi z problemami w uczeniu się. I jeszcze jedno – w dobie komputeryzacji trudno jest uczniów zainteresować lekcjami czy zajęciami tak, aby czerpali z nich jak najwięcej. Nasz kurs jest odpowiedzią na te bolączki. Postawiliśmy na praktykę nauczania, na przedstawienie konkretnych propozycji pracy, na wskazanie pragmatycznych rozwiązań problemów, z którymi na co dzień mierzą się nauczyciele matematyki. To szkolenie będzie prawdziwą giełdą pomysłów i doświadczeń!

 

Celem szkolenia będzie odpowiedź na pytanie, jak można uatrakcyjnić lekcje matematyki, by uczeń czerpał z nich jak najwięcej wiedzy, a jednocześnie dobrze się przy tym bawił. Udowodnimy, że matematyka jest królową nauk! Podpowiemy, jak efektywnie prowadzić koła matematyczne oraz zajęcia wyrównawcze.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

40 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 35 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu. Zniżka przysługuje osobom, które opłaciły i zdały co najmniej 5 egzaminów.

Forma egzaminu: egzamin on-line
Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do marca 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie: - dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 3 marca 2017 r.).

 

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

 

PROGRAM KURSU

MODUŁ I. Teoria a praktyka, czyli nawet podstawa programowa może być inspiracją

Po tym module kursanci będą potrafili:

  • rozpoznać cechy ucznia wybitnie zdolnego
  • omówić problem dyskalkulii
  • zaplanować wykorzystanie w praktyce kilku technik uatrakcyjnienia lekcji matematyki

 

MODUŁ II. Matematykę stosujemy zawsze, ale nie zawsze o tym wiemy

Po tym module kursanci będą potrafili:

  • wykorzystać gry karciany i planszowe w nauczaniu matematyki
  • aktywizować uczniów do czynnego uczestnictwa w zajęciach
  • tłumaczyć nowe pojęcia na przykładach

 

MODUŁ III. Zajęcia pozalekcyjne, projekty małe i duże, konkursy

Po tym module kursanci będą potrafili:

  • wykorzystać metodę projektu do zainteresowania uczniów matematyką
  • zaplanować atrakcyjne zajęcia wyrównawcze oraz koła naukowe
  • organizować akcje tematyczne w celu popularyzacji matematyki

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 18 stycznia 2017 r.
Moduł 1. Teoria a praktyka, czyli nawet podstawa programowa może być inspiracją 31.01.2017–13.02.2017
Moduł 2. Matematykę stosujemy zawsze, ale nie zawsze o tym wiemy 14.02.2017-27.02.2017
Moduł 3. Zajęcia pozalekcyjne, projekty małe i duże, konkursy 28.02.2017-13.03.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 08.03.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31.03.2017 1, 2, 7, 8, 9,14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.04.2017
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 17.03.2017 r.

 

planowana data startu: 31.01.2017

Poleć ten kurs: