Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami (PIĄTA EDYCJA)

W dzisiejszych czasach, gdy mamy tak wiele narzędzi wspierających komunikację, to jej jakość decyduje o sukcesie lub porażce w rozwiązywaniu codziennych sporów i problemów. Ten kurs ma na celu podnieść jakość porozumiewania się pomiędzy nauczycielem a uczniami, wyposażyć nauczyciela w narzędzia do motywowania uczniów, a także do sprawniejszego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić nie tylko w pracy z uczniami, ale także w życiu codziennym.

 

To jeden z naszych najpopularniejszych kursów – w każdej edycji tysiące nauczycieli zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym widzą lepsze efekty swojej pracy codziennie. Opinie kursantów na temat szkolenia mówią same za siebie – przeczytaj!  

Podczas kursu nauczyciele dowiedzą się,  jak rozmawiać z uczniami, przekazywać uwagi i informacje w sposób właściwy, a także słuchać uważnie.  Zakres materiału obejmie szerokie spektrum zasad poprawnej komunikacji, liczne ćwiczenia praktyczne i zadania aktywizujące. Będzie to więc wspaniały fundament do poprawy relacji nie tylko z uczniami, ale również z całym otoczeniem. Kurs będzie również szansą na wymianę doświadczeń z innymi kursantami.

 

DLA KOGO TEN KURS

Szkolenie jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji i motywacji, aby współpracować z innymi efektywniej i przyjemniej. Będzie trwał od października do grudnia 2016 roku i zakończy się egzaminem on-line.

Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

 

   NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu: 40 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 35 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do grudnia 2016 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla specjalistów szkolnych

 

   KOSZT

Udział w kursie jest bezpłatny.

Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, mogą przystąpić do egzaminu on-line (opłata za egzamin wynosi 40 zł). Cena egzaminu dla stałych kursantów (osób, które na naszej platformie opłaciły i zdały 5 egzaminów) wynosi jedynie 35 zł.

 

EGZAMIN - garść niezbędnych informacji

1. Zaświadczenie z kursu potwierdza formalnie zdobycie określonej wiedzy i umiejętności oraz rozwój kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela.

2. Egzamin jest ważnym motywatorem do systematyzowania wiedzy z całego kursu.

3. Zaświadczenie ze zdanego egzaminu jest ważnym elementem awansu zawodowego . Kursy internetowe OPERONU umożliwiają realizację wymagań wobec nauczycieli w trakcie awansu zawodowego określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r.

4. Egzamin jest podsumowaniem wielotygodniowej pracy i zaangażowania w kurs.

5. Egzamin daje możliwość formalnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas całego kursu.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają specjalnie przygotowane przez autorkę materiały dodatkowe.

 

   ZAWARTOŚĆ KURSU

     

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA TYM KURSIE?

Moduł 1. Jak rozmawiać, aby osiągnąć porozumienie – o zasadach komunikacji

Po tym module uczestnik:

 • zrozumie wpływ emocji na komunikację,
 • nauczy się kontrolować swoje emocje, nadawać im właściwy kształt i kierunek,
 • będzie wiedział, jak efektywnie wykorzystywać komunikację niewerbalną,
 • będzie przygotowany do aktywnego słuchania i zbierania informacji,
 • będzie potrafił udzielić wspierającej odpowiedzi, pozbawionej oceny i niedomówień,
 • będzie rozpoznawał próby manipulacji i skutecznie się przed nimi bronił.

 

Moduł 2. Konstruktywne rozwiązywanie problemów w relacji uczeń–nauczyciel

Po tym module uczestnik:

 • będzie potrafił lepiej zapanować nad swoimi emocjami w sytuacji konfliktowej,
 • będzie znał plan postępowania w sytuacji sporu, co pomoże mu efektywniej go rozwiązać,
 • pozna w praktyce wszystkie elementy metod konstruktywnego rozwiązywania problemów w relacji z uczniami, co pomoże mu sprawniej reagować w trudnych sytuacjach,
 • będzie potrafił w praktyce wykorzystać narzędzia do rozwiązywania problemów,
 • dowie się, jak formułować rozwiązanie sporu, by było ono satysfakcjonujące dla obu stron,
 • nauczy się zapewniać konsekwencję w realizacji uzgodnionego rozwiązania.

 

Moduł 3. Konstruktywna krytyka i rzeczowe pochwały – kilka słów o motywacji

Po tym module uczestnik:

 • dowie się, na czym polega konstruktywna krytyka i dlaczego jest to właściwa forma informacji zwrotnej,
 • pozna w praktyce różne techniki udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • dowie się, jak chwalić uczniów, by nie odebrać motywacji do dalszej nauki,
 • będzie wiedział, jak wzmocnić pozytywne zachowania uczniów, by motywować ich do działania,
 • nauczy się motywować uczniów, wykorzystując pozytywne wzmocnienia i konstruktywną krytykę.

 

   HARMONOGRAM KURSU

CO?     KIEDY?    
Zapisy na szkolenie     od 20.10.2016  
Moduł 1. Jak rozmawiać, aby osiągnąć porozumienie – o zasadach komunikacji    

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

25.10.2016–07.11.2016   

Moduł 2. Konstruktywne rozwiązywanie problemów w relacji uczeń–nauczyciel    

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

08.11.2016–21.11.2016  

Moduł 3. Konstruktywna krytyka i rzeczowe pochwały – kilka słów o motywacji    

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

22.11.2016–9.12.2016

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (40 zł)     od 09.12.2016 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu 
Egzamin (terminy do wyboru)    

16, 17, 18.12.2016

13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29.01.2017

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin     od 16.12.2016 

 

   O AUTORCE

Monika Rudnik  – psycholog z wykształcenia i zamiłowania, trener komunikacji interpersonalnej i umiejętności wychowawczych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, trener Projektu Urzędu Marszałkowskiego „Pomorskie – dobry kurs na edukację”. Zainspirowana ideą   non violent communication  poszukuje drogi do głębokich relacji międzyludzkich. Pomaga rodzicom i nauczycielom lepiej zrozumieć siebie i dzieci, dzięki czemu mogą spotkać się na jednej płaszczyźnie i stworzyć trwałą więź opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

planowana data startu: 25.10.2016

Poleć ten kurs: