Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

W dzień gorącego lata, czyli nauczyciel na wycieczce lub kolonii (DRUGA EDYCJA)

To szkolenie w sam raz na wakacje! Adresowane jest przede wszystkich do wychowawców kolonijnych, ale do udziału w nim zapraszamy również wszystkich nauczycieli i specjalistów, którzy w wakacje będą chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy z grupą, motywowania uczniów, budowania autorytetu i wielu innych zagadnień.

Szkolenie ma na celu zapoznać osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w czasie wyjazdów wakacyjnych z tematyką dynamiki procesów grupowych, rozwoju psychicznego dzieci w różnym przedziale wiekowym oraz aspektami wzmacniania motywacji do aktywności indywidualnej i grupowej.

Poprzez analizę konkretnych, realnych sytuacji uczestnicy szkolenia będą mieli szansę przygotować się na zdarzenia, z którymi zetkną się podczas wyjazdów. Dowiedzą się, jak pomóc dziecku przeżywającemu rozłąkę z rodzicami, jak budować efektywny zespół, jak motywować uczniów do letnich zajęć. Poznają dynamikę procesu grupowego oraz ról grupowych, co z kolei pozwoli modelować zachowania poszczególnych członków grupy.  

Każdy uczestnik pozna konkretne metody i stworzy własne zestawy ćwiczeń aktywizujących młodzież do działania i integracji. Szkolenie stanie się również miejscem wymiany doświadczeń i utworzenia „banku dobrych praktyk”, z którego zasobów będą mogli korzystać wszyscy słuchacze.

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

30 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 25 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do czerwca 2017 r.
Liczba modułów: 5
Liczba godzin: 50
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla wychowawców kolonijnych

- dla wszystkich nauczycieli

- dla specjalistów szkolnych

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 12 czerwca 2017 r.).

 

 

O KURSIE

Kurs będzie trwał od kwietnia do czerwca 2017 roku i zakończy się egzaminem on-line. Treści szkolenia zostały ujęte w 5 blokach tematycznych (modułach).

Udział w kursie jest bezpłatny. Odpłatne jest przystąpienie do egzaminu on-line (30 zł). Przewidujemy atrakcyjne zniżki dla naszych stałych Kursantów. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę. Tekst podstawowy będzie wspierany przez rozmaite materiały pomocnicze.

Każdy moduł zakończy się minitestem oraz zadaniem do wykonania dla chętnych. Kursanci będą też mieli dostęp do forum, na którym będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

 

PROGRAM KURSU:

Moduł 1: Procesy grupowe

Po ukończeniu tego modułu uczestnik:

 • wie, czym jest proces grupowy,                                                                                          
 • potrafi rozpoznać poszczególne fazy procesu grupowego,
 • posiada wiedzę na temat reakcji adekwatnych do trudności w pracy z grupą,
 • potrafi właściwie ocenić, jakie role przyjmują poszczególni członkowie grupy.

Moduł 2: Rozwój psychiczny a zachowanie

Korzyści płynące z uczestnictwa w tej części kursu to przede wszystkim:

 • zdobycie wiedzy na temat różnic w rozwoju psychicznym dzieci między szóstym a dziesiątym rokiem życia;
 • umiejętność dostosowania form pomocy i wsparcia w sytuacji przeżywania lęku przez dziecko;
 • umiejętność dyscyplinowania dzieci z dostosowaniem metod do poziomu rozwoju psychicznego;
 • zdobycie wiedzy na temat reakcji na udzielanie wsparcia dziecku w sytuacji dla niego trudnej.

Moduł 3: Żeby chciało się chcieć – o motywacji do działania

Korzyści płynące z uczestnictwa w tej części kursu to przede wszystkim:

 • systematyzacja wiedzy na temat procesów motywacyjnych;
 • stworzenie praktycznego przewodnika po strategiach motywacyjnych i odniesienie ich do zasobów własnych;
 • uzyskanie odpowiedzi na pytania: jak pracować nad motywacją każdego z uczestników grupy? jak dostosować strategie motywacyjne do różnic indywidualnych i grupowych oraz do uczestników zniechęconych?
 • zdobycie wiedzy na temat sytuowania strategii motywacyjnych w planowaniu zajęć, aranżacji grup i przestrzeni, dobierania stylu oceniania.

Moduł 4: Budowanie autorytetu wychowawcy

Korzyści płynące z uczestnictwa w tej części kursu to przede wszystkim:

 • poznanie technik panowania nad grupą,
 • poznanie techniki modyfikacji zachowań jako narzędzia pomocnego w relacji z trudnym uczestnikiem,
 • zapoznanie się z narzędziami wywieranie wpływu na grupę,
 • poznanie najczęstszych błędów wychowawczych w relacjach z uczniem trudnym,
 • poznanie technik psychologicznych kierowania oporem ucznia,
 • nauka konstruowania systemu konsekwencji i nagród,
 • socjalizacja ucznia z trudnościami,
 • poznanie procedur interwencyjnych dla ucznia łamiącego zasady i normy społeczne.

Moduł 5: Od Lego do e-narkotyków – czym aktualnie żyją dzieci i młodzież 

Problematyka, którą się zajmiemy w tym module, to:

 • aktualizacja wiedzy o świecie współczesnej młodzieży;
 • poznanie zagrożeń medycznych, psychologicznych, społecznych i prawnych wynikających z niektórych „trendów”;
 • poznanie strategii profilaktycznych zmniejszających zainteresowanie młodzieży zachowaniami ryzykownymi.

 

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 7 kwietnia 2017
Moduł 1. Procesy grupowe

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

08.04.2017-21.04.2017

Moduł 2. Rozwój psychiczny a zachowanie

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

21.04.2017-05.05.2017

Moduł 3. Żeby chciało się chcieć – o motywacji do działania

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

05.05.2017-19.05.2017

Moduł 4. Budowanie autorytetu wychowawcy

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

19.05.2017-02.06.2017

Moduł 5. Od Lego Chima do e-narkotyków – czym aktualnie żyją dzieci i młodzież 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

02.06.2017-16.06.2017

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (50 zł) od 16.06.2017 – egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 23,24,25,30.06
1,2,7,8,9, 14,15,16.07.2017
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 23.06.2017 do 31.07.2017 r.

 

AUTORKA MATERIAŁÓW

Anna Herra-Chyła – psycholog, specjalizacja psychologia kliniczno-wychowawcza dziecka i młodzieży. Z zawodem psychologa związana jestem od ponad 10 lat. Moje doświadczenie obejmuje pracę indywidualną z rodziną, diagnostykę kliniczną oraz pracę trenerską. Jeżeli jest Pani/Pan nauczycielem w placówce oświatowo-wychowawczej na terenie województwa pomorskiego istnieje wysoki prawdopodobieństwo, że się spotkaliśmy podczas szkolenie rady pedagogicznej, konferencji  lub warsztatów psychologiczne z uczniami. W swojej pracy bardzo staram się szukać praktycznych rozwiązań dostosowanych do zasobów i możliwości danej osoby – choć psychologia jest dla mnie niezwykle ciekawą nauką, w obszarze teorii pozostaje tylko zainteresowaniem. Największym sukcesem według mnie jest umiejętność przełożenia zagadnień teoretycznych na grunt praktyczny – w taki sposób prowadzę szkolenia, piszę artykuły, przygotowuję prelekcje na konferencję.

planowana data startu: 08.04.2017

Poleć ten kurs: