Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Emocje - SPRZYMIERZEŃCY CZY WROGOWIE W PRACY NAUCZYCIELA? (CZWARTA EDYCJA)


usmiechnieta naczycielka patrzy w bok

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat emocji oraz ich znaczenia w codziennym funkcjonowaniu, także zawodowym. Przedstawione zostaną długoterminowe konsekwencje przeżywania negatywnych emocji (stres, wypalenie zawodowe) oraz pozytywnych emocji (powiększenie zasobów osobistych, lepszy stan zdrowia).

Celem kursu jest także poszerzenie kompetencji emocjonalnych nauczycieli, wskazanie konkretnych sposób radzenia sobie z emocjami. Szczególnie dużo uwagi poświęcimy kontroli emocjonalnej.

Ideą kursu jest dostarczenie nauczycielom wiedzy i praktycznych wskazówek potrzebnych do mądrego korzystania z własnych emocji. Zagadnienia podejmowane w kolejnych modułach dotyczyć będą nie uczniów, nie rodziców, ale  samych nauczycieli  – ich emocji, ich funkcjonowania i ich sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Można zatem uznać, że będzie
to kurs rozwoju osobistego.

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę – oprócz wykładu wideo, uczestnicy będą mogli pobrać materiały pomocnicze oraz wskazówki dotyczące lektury poszerzającej i uzupełniającej omawiane zagadnienia. Każde zajęcia zakończą się pracą domową oraz minitestem.

 

  

  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)
Certyfikat o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: filmy, artykuły, ćwiczenia, bibliografia
Forum: Tak
Do kiedy trwa: do lutego 2020 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla dyrektorów

 

ikonka wykrzyknik

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 12 lutego 2020 r.).

 

 

 ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

 PROGRAM KURSU

Moduł 1. Prawdy i mity na temat emocji                                                          

kobieta wykrzykuje litery

Emocje w pracy zawodowej. Co odróżnia emocje od nastroju? Czy istnieje związek między ekspresją emocji spostrzeganą u innych ludzi a własnym samopoczuciem? Czy kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni?

Moduł 2. Mądra kontrola negatywnych emocji

Po co ludzie kontrolują emocje? A może należy wyrzucić emocje z siebie?                         

Moduł 3. Pomnażanie pozytywnych emocji

Jak wyjść obronną ręką z pułapki negatywnych emocji? W jaki sposób wzmacniać siłę pozytywnych emocji?

Moduł 4. Praca emocjonalna – kontrolowanie emocji w pracy zawodowej

Specyfika pracy nauczycieli – ryzyko wypalenia. Uwarunkowania i konsekwencje wypalenia zawodowego. Formy pracy emocjonalnej.

 

HARMONOGRAM  KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 25.11.2019
Moduł 1. Prawdy i mity na temat emocji 23.12-06.01.2019
Moduł 2. Mądra kontrola negatywnych emocji 06.01-20.01.2020
Moduł 3. Pomnażanie pozytywnych emocji 20.01-03.02.2020
Moduł 4. Praca emocjonalna – kontrolowanie emocji w pracy zawodowej 03.02-17.02.2020
Zgłoszenie na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 10.02.2020 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 14,15,16, 21,22,23,28,29.02.2020;
1,6,7,8.03.2020
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin  od 14.02.2020

 

  

O AUTORCE

zdjecie autorki dr szczygiel

dr Dorota Szczygieł – psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii i Motywacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie. Kierownik studiów podyplomowych „Inteligencja emocjonalna w praktyce”. Zainteresowania badawcze: regulacja emocji i inteligencja emocjonalna. Zajmuje się uwarunkowaniami i konsekwencjami regulacji emocji w pracy zawodowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, European Academy of Occupational Health Psychology i Stress and Anxiety Research Society.

 

 

planowana data startu: 23.12.2019


Poleć ten kurs: