Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Emocje – sprzymierzeńcy czy wrogowie w pracy nauczyciela? (TRZECIA EDYCJA)

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat emocji oraz ich znaczenia w codziennym funkcjonowaniu, także zawodowym. Przedstawione zostaną długoterminowe konsekwencje przeżywania negatywnych emocji (stres, wypalenie zawodowe) oraz pozytywnych emocji (powiększenie zasobów osobistych, lepszy stan zdrowia).

Celem kursu jest także poszerzenie kompetencji emocjonalnych nauczycieli, wskazanie konkretnych sposób radzenia sobie z emocjami. Szczególnie dużo uwagi poświęcimy kontroli emocjonalnej.

Ideą kursu jest dostarczenie nauczycielom wiedzy i praktycznych wskazówek potrzebnych do mądrego korzystania z własnych emocji. Zagadnienia podejmowane w kolejnych modułach dotyczyć będą nie uczniów, nie rodziców, ale  samych nauczycieli – ich emocji, ich funkcjonowania i ich sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Można zatem uznać, że będzie to kurs rozwoju osobistego.

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę – oprócz wykładu wideo, uczestnicy będą mogli pobrać materiały pomocnicze oraz wskazówki dotyczące lektury poszerzającej i uzupełniającej omawiane zagadnienia. Każde zajęcia zakończą się pracą domową oraz minitestem.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42 zł)
Certyfikat o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: filmy, artykuły, ćwiczenia, bibliografia
Forum: Tak
Do kiedy trwa: do kwietnia 2017 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla dyrektorów

 

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 2 kwietnia 2017 r.).

 

 

O KURSIE

 Szkolenie będzie trwało od lutego do kwietnia 2017 r. i zakończy się egzaminem on-line.

Treści kursu zostały ujęte w 4 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

Udział w kursie jest bezpłatny. Odpłatne jest przystąpienie do egzaminu on-line (50 zł). Przewidujemy atrakcyjne zniżki dla naszych stałych Kursantów. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę. Tekst podstawowy będą wspierać rozmaite materiały pomocnicze, filmy oraz wskazówki dotyczące lektury poszerzającej i uzupełniającej omawiane zagadnienia.

W każdej części szkolenia znajdują się zadania do wykonania (dla chętnych) oraz minitest. Kursanci będą też mieli dostęp do dedykowanego forum, na którym będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

 

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Prawdy i mity na temat emocji                                                          

Emocje w pracy zawodowej. Co odróżnia emocje od nastroju? Czy istnieje związek między ekspresją emocji spostrzeganą u innych ludzi a własnym samopoczuciem? Czy kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni?

Moduł 2. Mądra kontrola negatywnych emocji

Po co ludzie kontrolują emocje? A może należy wyrzucić emocje z siebie?                         

Moduł 3. Pomnażanie pozytywnych emocji

Jak wyjść obronną ręką z pułapki negatywnych emocji? W jaki sposób wzmacniać siłę pozytywnych emocji?

Moduł 4. Praca emocjonalna – kontrolowanie emocji w pracy zawodowej

Specyfika pracy nauczycieli – ryzyko wypalenia. Uwarunkowania i konsekwencje wypalenia zawodowego. Formy pracy emocjonalnej.

 

HARMONOGRAM  KURSU

 

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 03.02.2017
Moduł 1. Prawdy i mity na temat emocji

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

14.02.2017-27.02.2017

Moduł 2. Mądra kontrola negatywnych emocji

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

28.02.2017-13.03.2017

Moduł 3. Pomnażanie pozytywnych emocji

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

14.03.2017-27.03.2017

Moduł 4. Praca emocjonalna – kontrolowanie emocji w pracy zawodowej

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

28.03.2017-10.04.2017

Zgłoszenie na egzamin i opłaty egzaminacyjne (50 zł) od 06.04.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 21, 22, 23, 28, 29, 30.04.2017
5, 6, 7, 12, 13, 14.05.2017
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 21.04.2017

 

O AUTORCE

dr Dorota Szczygieł – psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii i Motywacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie. Kierownik studiów podyplomowych „Inteligencja emocjonalna w praktyce”. Zainteresowania badawcze: regulacja emocji i inteligencja emocjonalna. Zajmuje się uwarunkowaniami i konsekwencjami regulacji emocji w pracy zawodowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, European Academy of Occupational Health Psychology i Stress and Anxiety Research Society.

planowana data startu: 14.02.2017

Poleć ten kurs: