Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale nie wiecie, kogo zapytać

Kurs ma celu przybliżenie zmian w systemie egzaminów zewnętrznych, w szczególności założeń egzaminu ósmoklasisty. Zarówno podstawa programowa kształcenia ogólnego z 14 lutego 2017 roku, jak i egzamin na zakończenie zreformowanej szkoły podstawowej z języka polskiego, którego koncepcję omawia Informator o egzaminie ósmoklasisty, zmieniły się w zasadniczym stopniu. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jaka „filozofia” przyświecała zmianom oraz jakie wymagania oba dokumenty stawiają uczniom, a także nauczycielom.

Celem ogólnym kursu jest zapoznanie z założeniami egzaminu ósmoklasisty w kontekście nowej podstawy programowej.

 

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie:
– stosował podstawowe pojęcia, procedury i zasady obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty,
– posiadał umiejętności analizy treści nauczania (wymagania szczegółowe z podstawy programowej),
– konstruował zadania otwarte i zamknięte, w tym propozycje tematów wypracowań,
– sprawdzał i oceniał zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi zgodnie z zasadami oceniania oraz kryteriami.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

49,00 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 41,60 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do kwietnia 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 27 kwietnia 2018 r.).

 

 ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, studium przypadku. Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.

PROGRAM KURSU

Moduł 1.

 Założenia i zasady tworzenia arkusza egzaminacyjnego, dobór tekstów oraz budowa zadań egzaminacyjnych, w tym następujące zagadnienia:

– nowa podstawa programowa a egzamin ósmoklasisty

– założenia egzaminu ósmoklasisty

– porównanie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

– opis arkusza egzaminacyjnego

– sposób doboru tekstów do arkusza

– charakterystyka zadań na egzaminie i zasady konstruowania zadań

– ćwiczenia w dobieraniu tekstów oraz budowaniu zadań

Moduł 2. 

Poezja na egzaminie ósmoklasisty, czyli o tym, jak sprawdzać umiejętności interpretacyjne uczniów, w tym następujące zagadnienia:

– dobór wierszy do arkusza

– na czym polega interpretacja i jak ją sprawdzać na egzaminie

– ćwiczenia w interpretacji wierszy oraz w budowaniu zadań interpretacyjnych

Moduł 3. 

Tworzenie wypowiedzi na egzaminie ósmoklasisty, czyli o wypracowaniach argumentacyjnych i twórczych oraz o kryteriach oceny wypracowań, w tym następujące zagadnienia:

– charakterystyka tematów wypracowań

– zasady budowania tematu wypracowania

– omówienie kryteriów oceniania wypracowań

– sposoby oznaczania błędów w pracach

– ćwiczenia w stosowaniu kryteriów oceniania wypracowań

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 14 lutego 2018 r.
Moduł 1 14.03-27.03.2018
Moduł 2 28.03-10.04.2018
Moduł 3 11.04-25.04.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne 16.04.2018 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

20, 21, 22, 27, 28, 29.04
4, 5, 6, 11, 12, 13.05.2018

Uwaga! Dodatkowe terminy: 18, 19, 20.05.2018 r.

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 20 kwietnia 2018 r.

 

O AUTORCE

Hanna Maciejewska – ekspert Wydawnictwa Pedagogicznego Operon w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Literaturoznawczyni, specjalista i konsultant w obszarze przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w szkołach na różnych etapach kształcenia; autorka materiałów przygotowujących uczniów i nauczycieli do egzaminów z języka polskiego, autorka szkoleń i warsztatów.

 

planowana data startu: 14.03.2018

Poleć ten kurs: