Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Dobra edukacja, to edukacja włączająca. Praktyczne wskazówki do pracy nie tylko z uczniami ze SPE (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Dobra edukacja – to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, wieku czy wyznania.

Koichiro Matsuura, Dyrektor Generalny UNESCO

O edukacji włączającej słyszymy już od wielu lat, ale nie zawsze wiemy, jak ją rozumieć i wdrażać. Jej celem jest usunięcie wszelkich barier, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wspólne uczenie się wszystkich dzieci. Jednak nie oznacza to przyjęcia wszystkich dzieci do szkół masowych, ale przemianę szkół w taki sposób, by każde dziecko znalazło w szkole i nauczycielu zrozumienie i adekwatne wsparcie.

Kurs ten ma przybliżyć nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej ideę włączenia, pomóc zrozumieć problemy, z jakimi borykają się uczniowie wymagający specjalnej organizacji lekcji i zainspirować się, by tworzyć dostosowania, które będą dodatkowym uatrakcyjnieniem lekcji i wsparciem dla każdego ucznia.

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Dla nauczycieli szkół biorących w tym roku udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty przygotowaliśmy bezpłatny egzamin po zakończeniu tego kursu.

CEL I EFEKTY KURSU

Celem kursu jest wyzwolenie entuzjazmu i energii do wdrażania edukacji włączającej. Aby to było możliwe, trzeba bliżej poznać ideę włączenia, zastanowić się, dlaczego warto ją aplikować do szkół, uświadomić sobie, kogo włączać i jakie działania mogą w tym kierunku podjąć nauczyciele. Uczestnicy kursu:

  • poszerzą wiedzę z zakresu edukacji włączającej,
  • rozwiną kompetencje potrzebne do organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
  • będą potrafili stworzyć warunki rozwoju dla każdego ucznia,
  • będą umieli dobrać metody pracy na lekcji zgodnie z potrzebami uczniów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Dla nauczycieli szkół biorących udział w OSKT w roku szkolnym 2018/2019 udział w egzaminie jest bezpłatny.

Opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat:

tak – do pobrania ze strony kursów

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma imienny certyfikat.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do maja 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin dydaktycznych: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 10 maja 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i kończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Na realizację jednej części przeznaczono około dwóch tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdują się artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą wiedzę na temat danego zagadnienia. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Edukacja włączająca

„Edukacja włączająca? Przecież mnie to nie dotyczy, w mojej klasie nie ma takich dzieci, trafiają do innych szkół...” ‒ często tak nam się wydaje, ale potem okazuje się, że jednak pojawia się uczeń wymagający włączenia w naszej klasie.

Po zapoznaniu się z tym modułem uczestnik będzie wiedział:

  • Jakie są założenia edukacji włączającej?
  • Dlaczego tak ważna jest inkluzja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
  • Które akty prawne regulują wsparcie dla uczniów ze SPE?

Moduł 2. Uczeń w edukacji włączającej

W tej części kursu otrzymacie Państwo praktyczną wiedzę dotyczącą uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dowiecie się także, jacy jeszcze uczniowie wymagają szczególnej uwagi. Będziecie potrafili określić potrzeby edukacyjne swojego ucznia na podstawie WOFU i na tej podstawie skonstruować IPET, który będzie realnym wsparciem dla ucznia.

Zastanowimy się także nad tym, kim jest pedagog specjalny, jaka jest jego rola w klasie i czy dwóch nauczycieli to korzyść, czy dezorganizacja.

Moduł 3. Organizacja lekcji w edukacji włączającej

W ramach tego modułu zastanowimy się wspólnie, jak organizować pracę na lekcji, aby mogli z niej skorzystać wszyscy uczniowie, zarówno ci posiadający orzeczenia, jak i pozostali.

Celem modułu jest wyposażenie nauczyciela w umiejętność organizowania pracy w taki sposób, żeby dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia z trudnościami sprzyjało jednocześnie efektywności pracy z całą klasą. Po zapoznaniu się z modułem uczestnik:

  • zna metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • ma wypracowany pogląd na temat tego, które dostosowania warto wprowadzać,
  • potrafi zaplanować pracę z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi sprzyjających uczeniu się wszystkich uczniów w klasie, w tym uczniów ze SPE.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 5.03.2019
Moduł 1. Jak zaplanować proces dydaktyczny w kontekście nowej podstawy programowej? 3-17.04.2019
Moduł 2. Jak skutecznie organizować efektywny proces edukacyjny małego ucznia? 17.04-1.05.2019
Moduł 3. Jak mądrze motywować uczniów? 1-15.05.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 8.05.2019 – opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31.05

1, 2.06.2019

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 10.05.2019

 

O AUTORCE

Edyta Biernacka ‒ absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecny APS); surdopedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda. 
Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami jako pedagog w klasie integracyjnej, a także jako logopeda w przedszkolu i szkole.
Doradca metodyczny do spraw pedagogiki specjalnej w SCDiDN w Siedlcach, Lider edukacji włączającej ORE w województwie mazowieckim. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, na co dzień wspiera pedagogów wdrażających edukację włączającą.

planowana data startu: 03.04.2019

Poleć ten kurs: