Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Edukacja dla bezpieczeństwa -nowe wyzwanie dla szkół ponadpodstawowych

OPIS KURSU

Kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy będą nauczać przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach ponadpodstawowych w nadchodzącym roku szkolnym i później. Ma celu przybliżenie zmian w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum), z oznaczeniem nowych modułów i tematów, których nie obejmowała poprzednia podstawa. Treści tego przedmiotu ewoluują, nawiązując do nowo pojawiających się zagrożeń. Powoduje to zasadnicze zmiany w zakresie niektórych treści nauczania. Nowe znaczenie uzyskuje edukacja zdrowotna, na którą kładzie się teraz wyraźny nacisk. 

Kurs ma stać się inspiracją do poszukiwań ciekawych form przekazu, przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności uczniów. To właśnie oni powinni być świadomi zagrożeń, wiedzieć, jak im zapobiegać, a przede wszystkim – jak na nie reagować.  Do udziału zapraszamy zarówno nauczycieli  z małym stażem zawodowym, ale także tych, którzy chcą swoją wiedzę odświeżyć , uzupełnić, nabyć nowe umiejętności i wiedzę, wymienić się dobrymi praktykami z innymi uczestnikami kursu. 

CEL I IDEA KURSU

Celem ogólnym kursu jest zapoznanie z założeniami reformy 2018 r. w kontekście nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych przy jednoczesnym zaakcentowaniu znaczenia edukacji prozdrowotnej a także poznanie efektywnych metod nauczania, które zaktywizują uczniów i sprawią, że wiedza pozostanie w głowach na dłużej.

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik:
– pozna treści podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadpodstawowych,

– poszerzy wiedzę z zakresu pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia,

– będzie potrafił opisać różnice w treściach nauczania w nawiązaniu do wcześniejszej podstawy programowej,

– poszerzy wiedzę z zakresu wybranych zagrożeń zdrowia psychicznego i fizycznego,

– nabędzie umiejętność analizy treści nauczania (wymagania szczegółowe z podstawy programowej).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do kwietnia 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 19 kwietnia 2019 r.).

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Założenia reformy programowej edukacji dla bezpieczeństwa

Podstawa programowa

– zmiany w podstawie programowej – porównanie nowej podstawy programowej ze starą,

– wskazanie nowych modułów,

– przedstawienie treści,

– wskazanie zasadniczych kierunków ewolucji przedmiotu.

Moduł 2. Edukacja zdrowotna – zdrowie psychiczne

Edukacja zdrowotna

Zagrożenia zdrowia psychicznego:

– zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – analiza danych,

– depresja – problem, z którym zmaga się coraz więcej osób: jak ją rozpoznać, by nie opóźniać pomocy?

– uzależnienia i samobójstwa – zatrważające dane: czy można coś zmienić w naszym myśleniu i działaniu?

Moduł 3. Edukacja zdrowotna – zdrowie fizyczne

Wybrane stany zagrożenia życia

– udar mózgu – przyczyny,objawy, pierwsza pomoc,

– zaburzenia gospodarki lipidowej,

– miażdżyca,

– nadwaga i otyłość,

– zespół metaboliczny (zespół X) – nowe zagadnienie, stary problem.

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie 11.02.2019
Moduł 1.  11-25.03.2019
Moduł 2.  25.03-8.04.2019
Moduł 3. 8-22.04.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 15.04.2019 – opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

19, 20, 21, 26, 27, 28.04

3, 4, 5, 10, 11, 12.05.2019

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 19.04 - 12.06.2019

O AUTORCE

Barbara Boniek - Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Autorka innowacji pedagogicznych: „Klasa Ratownicza w gimnazjum” oraz „Żyję zdrowo i bezpiecznie. Mały ratownik” dla klas I–III SP. Pomysłodawca i realizatorka ogólnopolskich konkursów: „Ratujemy życie” (szkoły podstawowe) oraz „Działam bezpiecznie” (gimnazjum). Organizatorka cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy” skierowanej do nauczycieli i środowiska medycznego (WSG). Koordynator międzynarodowego programu „Serce na start”. Autorka 32 publikacji naukowych, materiałów dydaktycznych oraz podręczników szkolnych Wydawnictwa OPERON z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

planowana data startu: 11.03.2019

Poleć ten kurs: