Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Edukacja dla przyszłości. Doradztwo edukacyjno-rozwojowe (TRZECIA EDYCJA)

OPIS KURSU

Problematyka wspierania rozwoju ucznia jest wpisana w definicję zawodu nauczyciela i prawdopodobnie to najgłębszy sens tego zawodu (oprócz uczenia rozumienia świata). Nauczyciele – jako profesjonalni wychowawcy, edukatorzy, mają tu do odegrania ogromną rolę!

W naturalny sposób – poprzez codzienne, długofalowe oddziaływania, mogą wspierać rozwój dzieci i młodzieży. Co najważniejsze – każdy nauczyciel może mieć wpływ na swoich uczniów, bez względu na staż pracy, nauczany przedmiot i etap nauczania.

Wychowujemy młodego człowieka dla świata, żeby dobrze sobie radził w przyszłości, ale przecież jego przyszłość zaczyna się już dziś – dziecko/uczeń codziennie buduje swoją wiedzę o samym sobie, a to niemal wprost przekłada się na jego marzenia, plany – otwierając lub zamykając określone perspektywy. Dlatego warto opanować optykę widzenia człowieka przez Gardnerowskie okulary (Teoria Wielorakich Inteligencji), poznać paletę składowych Inteligencji Emocjonalnej, koncepcję okresów rozwojowych, a także poznać metody kreowania przestrzeni, w której zdolności i talenty młodych ludzi mogą rozkwitać.

Nauczyciele budują kapitał ludzki – to ogromna odpowiedzialność, ale i kreatywne wyzwanie! Rozumiemy tę rolę nauczycieli, dlatego nasz kurs adresujemy do nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów nauczania.

Czego dowiesz się na tym kursie:

– zapoznasz się w kompleksowy sposób z problematyką wspierania rozwoju człowieka

– otrzymasz narzędzia diagnostyczne do wykorzystania w pracy z uczniami

– poszerzysz wiedzę z zakresu ontogenezy – psychologii rozwojowej

– będziesz umiał stawiać rozwojowe hipotezy diagnozujące w optyce Teorii Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera.

– będziesz mógł poddać analizie i ew. zaprojektować na nowo system wspierania rozwoju uczniów w szkole

Ideą kursu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju ucznia: stawiania hipotez diagnozujących, niesieniu pomocy rozwojowej, budowaniu przestrzeni rozwoju. Ponadto kurs ma służyć wzbudzeniu zainteresowania problematyką, a także zachęceniu do dalszego doskonalenia zawodowego w tym obszarze.

 

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania uczniów w szkole w kontekście edukacyjno-rozwojowym, w ramach realizowanych zajęć i zadań.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE 

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 
42,50 zł)
Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, filmy, bibliografia
Forum: Tak
Do kiedy trwa: do maja 2019 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 10 maja 2019 r.). 

 

ZAWARTOŚĆ KURSU 

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę. Tekst podstawowy będą wspierać rozmaite materiały pomocnicze, wybrane ciekawe materiały z Internetu (np. wykłady) oraz wskazówki dotyczące lektury poszerzającej i uzupełniającej omawiane zagadnienia. W każdym module znajdują się zadania do wykonania oraz minitest.
Na każdy moduł przewidziano około 2 tygodnie pracy.

PROGRAM KURSU

Moduł 1: Przyszłość (uczniów) zaczyna się dziś!

Każdy nauczyciel powinien doskonalić umiejętności w zakresie wspierania człowieka w drodze rozwoju osobistego, bowiem na takiej właśnie drodze są wszyscy Państwa uczniowie! Wasz wpływ na ich rozwój jest nie do przecenienia! W tym module:

– zaczniemy od podkreślenia znaczącej roli nauczycieli w tym procesie

 – oraz poznamy psychospołeczne cele rozwoju człowieka

– zastanowimy się także, co to znaczy wspierać rozwój i jak ważna jest w tym kontekście wyobraźnia pedagogiczna nauczyciela.

Moduł 2: Prognozy i horoskopy edukacyjne

Wychowujemy młodych ludzi dla świata, dla ich przyszłości. Ale przyszłość to wielka niewiadoma. Jakie więc obierać priorytety, cele, jakie modelować postawy i wartości?

– w tym module zostaniecie Państwo zaproszeni do refleksji nad paletą celów, które pojawiają się z analiz socjologicznych, prognoz naukowych i dokumentów europejskich.

Moduł 3: Miliony planów i marzeń

Edukacja to inwestycja w teraźniejszość ucznia oraz jego przyszłość ucznia, czyli w tę czasoprzestrzeń gdzie uczeń spędzi swoje życie, jako dorosły, samodzielny człowiek, między innymi na rynku pracy. Los każdego z nas kształtuje się w marzeniach i momentach podejmowania decyzji o sobie i swoim życiu, a także w wyniku wsparcia z zewnątrz, wiary innych w nas i otrzymywanej pomocy.

– w tym module zaprezentowane będą sposoby rozpoznawania i wspierania zainteresowań i talentów uczniów oraz – ku inspiracji – sposoby ich wydobywania, definiowania i rozwijania.

Moduł 4: Szkoła jako przestrzeń rozwoju

Szkoła to start do wielu miejsc na scenie życia, każdy idzie przecież swoją drogą i potrzebny mu nieco inny bagaż i doświadczenia.

– w tym module pokażemy jak szkoła może kreować przestrzeń dla rozwoju uczniów.   

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 21.02.2019
Moduł 1 19.03-2.04.2019
Moduł 2 2-16.04.2019
Moduł 3   16-30.04.2019
Moduł 4   30.04-14.05.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 7.05.2019 - opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31.05

1, 2.06.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdali egzamin 10.05 - 2.07.2019

 

O AUTORCE

Małgorzata Taraszkiewicz - psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert do spraw analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych). Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania i wspierania rozwoju człowieka w szkole. Liderka i współzałożycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespołu ekspertów promujących pracę szkoły na miarę XXI wieku i potrzeb współczesnych dzieci. W przeszłości: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku międzynarodowych programów, koordynator Polskiej Kampanii na rzecz Uczenia się. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym pakietu czterech testów do e-diagnozy stylu uczenia się wraz z opracowaniem metodycznym.

planowana data startu: 19.03.2019

Poleć ten kurs: