Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Sam na sam z obowiązkami szkolnymi, czyli jak pomóc czwartoklasiście unieść szkolny plecak


OPIS KURSU

Kurs jest adresowany do nauczycieli pracujących w klasach czwartych, szczególnie do wychowawców i polonistów. Zadaniem szkolenia jest podpowiedzenie, w jaki sposób zaplanować pracę w klasie czwartej, aby uczniowie razem z nowymi nauczycielami łatwiej pokonali próg kolejnego etapu edukacyjnego, jakim jest przejście do klasy czwartej. Kurs pozwala wdrożyć dzieci do nowego sposobu uczenia się, przybliża metody i techniki kształtowania umiejętności samodzielnej pracy oraz kultury uczenia się.

CEL I IDEA KURSU

- Przybliżenie sposobów planowania i organizacji pracy dla uczniów klasy czwartej.

- Omówienie efektywnych sposobów uczenia się, z uwzględnieniem typów uczenia się.

- Omówienie technik skutecznego uczenia się.

- Wskazanie metod pracy z rodzicami uczniów klasy czwartej.

EFEKTY KURSU

Uczestnicy kursu:

– opanują umiejętności planowania i organizacji pracy w klasie czwartej;

– poszerzą wiedzę na temat uczenia dzieci skutecznych technik opanowania wiedzy;

– rozwiną kompetencję kształtowania wśród uczniów postawy kultury uczenia się;

– dowiedzą się, jak przeprowadzać efektywne metody pracy z uczniami w klasie czwartej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42,50 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, nagrania video, forum 
Do kiedy trwa: do marca 2019 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 1 marca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Poznać i zrozumieć skomplikowany świat dziesięciolatka

Ta część kursu przybliża czy też przypomina najważniejsze etapy rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci. Wskazuje i omawia etapy rozwoju somatycznego i emocjonalnego dziecka oraz wpływu otoczenia na to, w jaki sposób ono dojrzewa i się rozwija. Ten moduł uświadamia, jak ważną rolę odgrywa otoczenie dziecka, jak intensywnie może je stymulować lub hamować w rozwoju.

Moduł 2. Skuteczne sposoby przygotowania się do lekcji, czyli uporządkować świat czwartoklasisty i nie tylko...

Moduł przybliża skuteczne sposoby porządkowania obowiązków i panowania nad nimi przez dziecko. Znajdują się tu praktyczne wskazówki, jak krok po kroku wdrażać dziesięciolatka do systematycznego wypełniania obowiązków. Materiał przybliża efektywne i atrakcyjne sposoby organizacji pracy i stawiania wymagań dzieciom.

Moduł 3. Budujemy sukces szkolny, czyli efektywne metody uczenia się

Moduł prezentuje sprawdzone i skuteczne techniki uczenia się.

Moduł 4. Słów kilka o motywacji, czyli jak idee wcielić w życie

Ta część kursu omawia sposoby wdrażania pomysłów, wcielania ich do szkolnej rutyny, rozumianej jako dobre nawyki, tradycje, a nie przykre obowiązki.

Moduł ma na celu zaprezentowanie metod na dalszą pracę z uczniami, określenie celów działań nauczycielskich. To ostatni etap kursu, który ma za zadanie uświadomić pedagogom istotę pracy wychowawczej, którą jest rozbudzanie pasji i ciekawości świata.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 28.11.2018
Moduł 1. Poznać i zrozumieć skomplikowany świat dziesięciolatka

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

24.12-7.01.2019

Moduł 2. Skuteczne sposoby przygotowania się do lekcji, czyli uporządkować świat czwartoklasisty i nie tylko...

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

7.01-21.02.2019

Moduł 3. Budujemy sukces szkolny, czyli efektywne metody uczenia się

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

21.01-4.02.2019

Moduł 4. Słów kilka o motywacji, czyli jak idee wcielić w życie 4.02-18.02.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 11.02.2019– egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

15, 16, 17, 22, 23, 23.02

1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17.03

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 1.03-24.04.2019

 

O AUTORCE

Małgorzata Zagórska – nauczycielka języka polskiego i wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej nr 96 im. Św. Rodziny w Otwocku. Absolwentka studiów podyplomowych historii UW i socjoterapii. Nauczycielka z dwudziestodwuletnim stażem. Egzaminatorka OKE w Warszawie, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Od lat poszukuje skutecznych i atrakcyjnych metod nauczania i wychowywania, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach oraz prowadząc długoterminowe projekty we własnej placówce. Autorka scenariuszy lekcji języka polskiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

planowana data startu: 24.12.2018


Poleć ten kurs: