Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Coaching w edukacji (DRUGA EDYCJA)

Coaching jest wspaniałym procesem wzmacniającym indywidualne kompetencje człowieka. Jego zalety docenili biznesmeni, politycy, dziennikarze, mówcy. Teraz pora na wykorzystanie narzędzi coachingowych w szkole.

 

W trakcie naszego szkolenia coach z wieloletnim stażem wyjaśni, na czym dokładnie polega coaching, wskaże, które narzędzia coachingowe można z powodzeniem wykorzystywać w szkole i przede wszystkim doradzi, jak mądrze korzystać z coachingu – tak, aby niechcący nie zrobić krzywdy dzieciom i sobie. Po każdym module zaplanowane są konsultacje z coachem na forum – będzie to znakomita okazja do zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 26 stycznia 2017 r.). 

 

Dlaczego warto wprowadzić elementy coachingu do edukacji?

Ponieważ coaching pomaga:

- rozwijać autentyczne relacje nauczyciel–uczeń oraz nauczyciel–inny nauczyciel,

- budować wartościowe postawy,

- osiągać zamierzone cele i rezultaty,

- lepiej wykorzystywać naturalne umiejętności i zdolności człowieka,

- utrzymywać silną motywację do działania,

- rozwijać kreatywność.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: Tak
Do kiedy trwa: do stycznia 2017 r.
Liczba modułów: 3
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla specjalistów szkolnych

- dla dyrektorów szkół

Autor kursu: Ewelina Włodarczyk

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Moduł pierwszy jest bardziej teoretyczny, w moduł drugim autorka koncentruje się na narzędziach, a w trzecim na samych nauczycielach.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat coachingu. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o zagadnieniach do przedyskutowania na forum.

 

 

KURS „Coaching w edukacji” A AWANS ZAWODOWY

Kursy internetowe Operonu doskonale realizują wymagania związane z awansem zawodowym nauczyciela. Kurs „Coaching w edukacji” wpisuje się w konkretne wymagania wobec nauczycieli w trakcie awansu zawodowego, określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r.

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY
powinien
a) 6.1.4 uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA MIANOWANEGO
powinien
a) 7.1.2. pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe
wymagania niezbędne
b) 7.2.1. umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań
7.2.2. umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów (…)
7.2.3. umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
7.2.4. umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA DYPLOMOWANEGO
powinien
a) 8.1.1. podejmować działania mające na calu doskonalenie warsztatu i metod pracy (w tym doskonalenie TIK)
  8.1.2. realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły
  8.1.3. pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły
wymagania niezbędne
b) 8.2.2. wykorzystywanie w pracy TIK
8.2.5. umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych

 

OPŁATY

Udział w kursie jest bezpłatny.

Cena egzaminu: 50 zł (w tym VAT)

Cena egzaminu ze zniżką dla stałych kursantów (osób, które opłaciły i zdały minimum 5 egzaminów): 42 zł (w tym VAT)

 

OTO PLANOWANY PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1. Wstęp do coachingu

 • czym coaching nie jest
 • czym coaching jest
 • zasady relacji coachingowej
 • kompetencje coacha

 

Moduł 2. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej

 • koło życia
 • ustalanie celów i priorytetów
 • matryca Eisenhowera (ważne/pilne)
 • mapa marzeń i celów
 • praca nad aktywnym słuchaniem i pytaniami

 

Moduł 3. Narzędzia coachingowe pomagające w samorozwoju

 • poziomy neurologiczne
 • wartości i przekonania
 • 7 nawyków skutecznego działania
 • odkrywanie talentów

 

HARMONOGRAM KURSU

Co? Kiedy
Zapisy na szkolenie od 01.12.2016
Moduł 1. Wstęp do coachingu 13.12.2016–29.12.2016
Moduł 2. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej 30.12.2016–15.01.2017
Moduł 3. Narzędzia coachingowe pomagające w samorozwoju 16.01.2017–31.01.2017
Zgłoszenia na egzamin i opłaty od 27.01.2017
Egzamin – terminy do wyboru 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.02.2017
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 03.02.2017-30.04.2017

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 22 stycznia 2017 r.). 

 

 

O AUTORCE

 

Ewelina Włodarczyk – coach ICC. Fascynatka samodoskonalenia oraz coachingu w dydaktyce języków obcych, metodyk z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć i tworzeniu materiałów dydaktycznych dla wszystkich grup wiekowych. Stypendystka FRSE na kursie „Creative methodology for the classroom”, trener zajęć z technik uczenia się dla obcokrajowców (Basic Learning Techniques). Obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu neurodydaktyki. W czasie wolnym zajmuje się ceramiką we własnym studio.

planowana data startu: 13.12.2016

Poleć ten kurs: