Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Reforma w szkołach ponadpodstawowych. Bułka z masłem czy orzech do zgryzienia?


OPIS KURSU

Wdrażanie reformy systemu oświaty rozpoczyna się we  wrześniu 2019 roku w szkołach ponadpodstawowych. Czekają nas zmiany podstawy programowej i związane z tym modyfikacje ramowych planów nauczania. Jednocześnie będą wygaszane dotychczasowe trzyletnie licea i czteroletnie technika, co  oznacza pracę w dwóch systemach równolegle. Do tych trudnych wyzwań powinien być przygotowany każdy nauczyciel pracujący w szkole ponadpodstawowej.

Kurs służy także pogłębieniu wiedzy i umiejętności, które można uznać za kluczowe w procesie efektywnego, ciekawego i dostosowanego do realiów XXI wieku nauczania.  Szkoda tracić czas na uczenie, które nudzi i nauczyciela, i ucznia – lepiej robić to w taki sposób, który będzie dla jednego i drugiego doskonałą zabawą.

Zostaną również poruszone tematy agresji wśród młodzieży – zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej. Ze względu na reformę edukacji  różnica wieku pomiędzy uczniami będzie większa, niż zazwyczaj, co może spowodować nasilenie się konfliktów. Przedstawione zostaną metody rozpoznawania zachowań agresywnych, radzenia sobie z przemocą w szkole, a także wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat rodzaju i skali zachowań agresywnych wśród młodzieży.

Przed udziałem w kursie zapraszamy Państwa do udziału w e - debacie, która odbędzie się 1 kwietnia w godzinach 17.00-18.30. Będzie transmitowana na  żywo na Facebooku i na stronie internetowej Operonu, a poprowadzi ją Nauczyciel Roku 2019 - Przemysław Staroń. Nie może zabraknąć żadnego nauczyciela liceum czy technikum!

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest zwrócenie uwagi nauczycieli na potrzebę zapoznania się z nową podstawą programową oraz uświadomienie im konieczności pracy z dwoma podstawami równocześnie. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania procesu dydaktycznego w zreformowanym czteroletnim liceum. Celem jest także wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie: nowej organizacji pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu zapobieganiu agresji wśród młodzieży i uwspółcześnienia metod nauczania.

EFEKTY KURSU

Uczestnik:

 • pozna istotę zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 • dowie się, jak będą wyglądaćnowe ramowe plany nauczania i wskaże ich związek z realizacją podstawy programowej;
 • dowie się o zadaniach szkoły zapisanych w podstawie programowej;
 • będzie potrafił przeanalizować podstawę programową swojego przedmiotu pod kątem równoczesnej realizacji poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 • Pozna nowoczesne metody nauczania, związane zarówno ze współczesną technologią, jak i niewymagające jej użycia
 • Pozna sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole
 • Będzie potrafił rozpoznać symptomy świadczące o stosowaniu agresji psychicznej i fizycznej w szkole i będzie wiedział, jak poradzić sobie z tym problemem

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do maja 2019
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie: Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, z każdego poziomu nauczania.

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 17 maja 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Kurs składa się z artykułów, załączników, bibliografii i minitestów. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik szkolenia, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu. 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Organizacja pracy szkoły i nowa podstawa programowa w czteroletnim liceum

 • Istota zmian programowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących w czteroletnim liceum.
 • Struktura podstawy programowej.
 • Główne cele i zadania szkoły ponadpodstawowej.
 • Ramowe plany nauczania i co z nich wynika dla realizacji podstawy programowej.
 • Wymagania ogólne i treści obecnej oraz nowej podstawy programowej.
 • Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
 • Zadania dyrektora.
 • Postulaty dla nauczycieli.

Moduł 2. Zapobieganie agresji wśród młodzieży

 • Czy agresja wśród młodzieży jest problemem, jeżeli tak – jak jej przeciwdziałać (w różnych wymiarach)?
 • W czym przejawia się agresja młodzieży?
 • Co może zrobić szkoła, żeby przeciwdziałać zachowaniom agresywnym?

Moduł 3. Uwspółcześnienie metod nauczania

 • Czym jest nowoczesne nauczanie?
 • Dydaktyka skuteczna
 • Dydaktyka kreatywna
 • Dydaktyka WOW
 • Dydaktyka myślenia kreatywnego
 • Dydaktyka myślenia krytycznego

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 26.03.2019
Moduł 1. Organizacja pracy szkoły i nowa podstawa programowa w czteroletnim liceum 10-24.04.2019
Moduł 2. Zapobieganie agresji wśród młodzieży 24.04-8.05.2019
Moduł 3. Uwspółcześnienie metod nauczania 8-22.05.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 15.05.2019 – przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna 
Egzamin (terminy do wyboru)

17, 18, 19, 24, 25, 26, 31.05

1, 2, 7, 8, 9.06

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 17.05.2019

 

O AUTORACH

Alicja Kapcia to wieloletni dyrektor szkoły, lider oświaty, trener, tutor I stopnia, coach, mentor. Jest nauczycielem dyplomowanym z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w przywództwie edukacyjnym, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu strategicznym w oświacie i organizacji pracy szkół oraz wspomaganiu szkół w realizacji projektów rozwojowych dla szkół i nauczycieli. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji jako ekspert m.in. w projektach: Przywództwo edukacyjne, Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Współpracuje z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie i Tarnowie oraz innymi ośrodkami. Jest również mentorem podczas praktyk kierowniczych dla uczestników kursów zarządzania oświatą, a także autorem i współautorem publikacji oświatowych, programów, scenariuszy i materiałów szkoleniowych oraz członkiem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla dyrektorów, nauczycieli, rad pedagogicznych, wizytatorów, pracowników doskonalenia. Od 2002 r. jest czynnym egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki.

Przemysław Staroń - Dziecko neo, geek i pasjonat rzeczywistości, a z wykształcenia psycholog, kulturoznawca, religioznawca i filozof, wspierający rozwój różnych osób na różnych poziomach - począwszy od nauczania myślenia w ramach bycia nauczycielem etyki, filozofii, wiedzy o kulturze w II LO w Sopocie, poprzez psychoedukację seniorów, aż po wykłady i szkolenia dla biznesu w ramach Uniwersytetu SWPS i Centrum Rozwoju JUMP.

Jest trenerem kreatywności, a z powodu wykorzystywania w swojej pracy nowych technologii i mediów społecznościowych, zwłaszcza Snapchata, jest nazywany profesorem Snapem. Kieruje Zakonem Feniksa, jego uczniowie zdobyli rekordowe 31 tytułów olimpijskich w Olimpiadzie Filozoficznej w ciągu 5 lat, stworzył magiczną pracownię #utrzy, mówi na TEDxach, w 2014 Nominowany, a w 2018 zdobywca tytułu Nauczyciel Roku, znalazł się na liście 100. osób zasłużonych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, a projekty międzypokoleniowe stworzone przez niego i Lidię Dysarz zostały nagrodzone przez Komisję Europejską.

Jest także konsultantem wydawniczym, publicystą i twórcą internetowym, a jego artykul “A czemu by nie z seniorami” opublikowany w Głosie Nauczycielskim został wyróżniony w Konkursie na Nagrodę im. Profesora Romana Czerneckiego.

Zuzanna Taraszkiewicz - trener, edukator, coach, wykładowca, pasjonatka uczenia się i nauczania. Od ponad 15 lat spotyka się z nauczycielami podczas konferencji, szkoleń i rad pedagogicznych. Lubi innowacje i odkrycia biologiczne. Z wykształcenia filozof specjalizacji bioetyka i ekologia człowieka.

planowana data startu: 10.04.2019


Poleć ten kurs: