Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Biblioterapia w pracy z dorastającą młodzieżą - wykorzystaj nie tylko na języku polskim (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Kurs ma na celu zapoznać nauczycieli z metodami, które zachęcają uczniów do ekspresji ich emocji, ważnej zarówno z punktu widzenia efektywnej nauki, jak i rozwoju duchowego. Młodzi ludzie w trudnym okresie przejściowym potrzebują wsparcia większego, niż im się wydaje – stąd potrzeba subtelnego wskazania pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, poprzez tzw. ukierunkowane czytanie. Polega to w uproszczeniu na wskazaniu sytuacji analogicznych lub kontrastowych do sytuacji ucznia, pozwalających wyciągnąć mu wnioski praktyczne z przeczytanej książki. Nastolatek ma szansę zetknąć się z fikcyjnymi okolicznościami społecznymi, które może odnieść do swojej sytuacji życiowej (cel terapeutyczny) lub do problemów osób z jego środowiska, nad którymi nigdy wcześniej się nie zastanawiał (cel społeczny).

Biblioterapia jest szczególnie potrzebna w czasach współczesnych: ciekawa i pełna wsparcia ze strony prowadzącego praca z tekstem umożliwia młodym ludziom wychowanym w kulturze obrazkowej zapoznanie się z tradycyjnymi, choć zaprezentowanymi w nowatorski sposób, środkami przeżywania emocji i ich wyzwalania (katharsis). Co więcej, stanowi przy okazji odpowiedź na spadek poziomu czytelnictwa w Polsce, głównie wśród ludzi poniżej 20 roku życia. Wykorzystywane w tej metodzie materiały to książki wartościowe i ciekawe, zaś sposób ich analizy jest wolny od obostrzeń obecnych na lekcjach języka polskiego (kontekst kulturowy, osoba autora). W takiej sytuacji istnieje duża szansa, że uczestnicy zajęć będą sięgali po materiały czytelnicze z własnej woli.

Biblioterapia umożliwia wskazanie młodemu człowiekowi literatury odpowiadającej jego zainteresowaniom i potrzebom emocjonalnym – jest to zadanie trudne do zrealizowania w gąszczu wciąż pojawiających się i znikających tytułów mniej lub bardziej wartościowych książek. Kurs został napisany w ten sposób, że poza informacjami natury teoretycznej zawiera wiele wskazówek praktycznych, scenariusze, konkretne tytuły książek, imitację rozmowy i propozycje zadań dodatkowych. Jeśli nauczyciel nie ma możliwości prowadzenia zajęć stricte biblioterapeutycznych, po kursie uzyskuje narzędzia wzbogacające także lekcje języka polskiego, etyki lub tzw. godziny wychowawczej. 

 

EFEKTY KURSU:

Po zakończeniu kursu kursant:

– uzyska świadomość walorów edukacyjno-terapeutycznych biblioterapii;

– zapozna się z metodami stosowanymi w biblioterapii i posiądzie narzędzia do wdrażania ich podczas prowadzonych przez siebie zajęć;

– zdobędzie narzędzia uzupełniające do pracy z uczniem wymagającym pracy terapeutycznej;

– pozyska narzędzia do uatrakcyjniania lekcji języka polskiego, etyki lub godziny wychowawczej;

– uzyska wiedzę na temat dobrych i złych scenariuszy zajęć wykorzystujących metody biblioterapeutyczne;

– otrzyma propozycje bibliograficzne umożliwiające mu pogłębianie wiedzy uzyskanej na kursie;

– otrzyma propozycje scenariuszy biblioterapeutycznych, które zgodnie z własną inwencją będzie mógł modyfikować i wykorzystywać;

– poszerzy wiedzę z zakresu literatury młodzieżowej przydatnej zarówno do pracy terapeutycznej, jak i dydaktycznej.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do czerwca 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 14 czerwca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Podstawowe założenia biblioterapii

 • Definicje pojęć związanych z tzw. czytaniem terapeutycznym
 • Określenie „targetu”, tj. osób potrzebujących biblioterapii
 • Wyjaśnienie zależności między biblioterapią a realizacją potrzeb 
  emocjonalnych nastolatka
 • Opis materiałów biblioterapeutycznych
 • Opis aspektów terapeutycznych biblioterapii
 • Osoba biblioterapeuty: charakterystyka

Moduł 2. Metody biblioterapeutyczne

 • Opis procesu biblioterapeutycznego (model)
 • Szczegółowy opis przebiegu zajęć
 • Przykładowa realizacja poszczególnych punktów przebiegu zajęć z biblioterapii

Moduł 3. Biblioterapia w praktyce

 • Opis narzędzi diagnostycznych (wywiad przed rozpoczęciem cyklu zajęć)
 • Przykładowe konspekty zajęć z biblioterapii wraz z omówieniem
 • Sugerowane tematy zajęć biblioterapeutycznych
 • Lista lektur młodzieżowych przydatna do pracy z biblioterapeutą

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 9.04.2019
Moduł 1.  Podstawowe założenia biblioterapii

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

7 - 21.05.2019

Moduł 2. Metody biblioterapeutyczne

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

21.05 - 4.06.2019

Moduł 3. Biblioterapia w praktyce

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

4 - 18.06.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 11.06.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.06.2019

5, 6, 7.07.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 14.06.2019

 

O AUTORCE

Ewa Frączek – doktor filozofii, historyk. Nauczyciel, korepetytor, biblioterapeuta oraz poetka nagrodzona w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursach. Obecnie pracuje na uczelni (UKSW), ma też zajęcia w szkole podstawowej oraz własną działalność, w ramach której prowadzi warsztaty literackie, kursy z historii dla wszystkich chętnych oraz zajęcia z biblioterapii dla dorosłych.
Za najciekawsze doświadczenie w pracy zawodowej uważa prowadzenie warsztatów poetyckich w liceach 
i w... warszawskim zakładzie karnym. Uważa, że w pracy z młodzieżą i dorosłymi najważniejsze są propagowanie szeroko pojętych wartości humanistycznych, wiedza i krytyczne myślenie. W kontakcie z książką zaś – szczególnie u nastolatków – za najistotniejsze uznaje przełamywanie schematów i szczere przeżywanie treści czytanych lektur. Wierzy, że odpowiednio pokierowany nastolatek może pokochać książki najpierw z uwagi na treść, a nie formę, zaś chęć pogłębienia wiedzy o kulturze przyjdzie w następnej kolejności.
Poza nauczaniem lubi pisać recenzje książek, czytać poezję i rozmawiać z licealistami. Jest tak zadowolona ze swojej pracy, że nie ma planów na przyszłość innych niż kontynuacja tego, co aktualnie robi.

planowana data startu: 07.05.2019

Poleć ten kurs: