Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Bezpieczeństwo w sieci – kompetencje technologiczne i medialne dla nauczycieli

Kurs dotyczy zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieci od treści typowo technicznych po przeciwdziałanie hejtowi i przemocy. Przeznaczony jest dla nauczycieli na każdym etapie edukacji szkolnej (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) i zawiera materiały przydatne do zastosowania podczas zajęć szkolnych nie tylko na godzinie wychowawczej czy informatyce.

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z szerokim wachlarzem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w sieci i unaocznienie złożoności zjawiska, a także wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia i wiedzę do pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Temat bezpieczeństwa w sieci jest niezwykle istotny z racji zmieniającego się wokół nas krajobrazu technologicznego. Aby nadążyć, trzeba być nie tylko na bieżąco, ale też należy mieć twarde podstawy oraz rozwijać tak zwaną cyfrową piśmienność. 

Po zakończeniu tego kursu osoba uczestnicząca w nim: 
• poszerzy swoją wiedzę w zakresie nowych mediów i technologii informacyjnych,
• będzie umiała zastosować i nauczyć stosowania technologii (przeglądarek, programów, rozszerzeń, aplikacji) zapewniających bezpieczeństwo w sieci;
• będzie znała i rozumiała zagadnienia związane z kulturą internetową,
• będzie potrafiła zauważyć i adekwatnie reagować na zaprośredniczoną przez nowe media przemoc szkolną w postaci hejtu czy cyberbullyingu,
• będzie znała przepisy związane z ochroną danych, ochroną danych osobowych oraz wizerunku,
• rozwinie kompetencje w zakresie cyfrowej piśmienności.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do kwietnia 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 19 kwietnia 2018 r.).

 

 ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz dodatkowe karty pracy przygotowane przez autorkę szkolenia.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, studium przypadku. Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Nie tylko komputer – wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa w sieci

 • Bezpieczeństwo w sieci – wprowadzenie
 • Historia i zasady działania internetu
 • Technologiczne podstawy bezpieczeństwa w sieci

Moduł 2. Hasła, robaki i okupy – wachlarz pułapek Internetowych

 • Podstawy BHP korzystania z internetu
 • Szkodliwe oprogramowanie i przestępstwa internetowe
 • Programy antywirusowe i inne metody zapobiegania atakom internetowym

Moduł 3. Dzieci w sieci – od kontekstów po metodykę

 • Kim są cyfrowi tubylcy? Przemiana pokoleń użytkowników internetu
 • Gry cyfrowe – ogólne zagadnienia
 • Chaos informacyjny w mediach społecznościowych
 • Alternatywne przeglądarki, wyszukiwarki, komunikatory i skrzynki e-mail
 • Praca z dziećmi i młodzieżą - jak być nauczycielem w sieci?

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 08 lutego 2018 r.
Moduł 1 08.03-21.03.2018
Moduł 2 22.03-04.04.2018
Moduł 3 05.04-19.04.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne 09.04.2018– opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29.04
04, 05, 06.05.2018
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 13 kwietnia 2018 r.

O AUTORCE

Marta Tymińska – doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka kulturoznawstwa i psychologii. Z zawodu edukatorka i trenerka, zajmuje się między innymi edukacją w zakresie praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, a także bezpieczeństwa w sieci.

W swojej pracy naukowej interesuje się grami cyfrowymi jako tekstami kultury.

 

 

 

 

 

planowana data startu: 08.03.2018

Poleć ten kurs: