Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Zrozumieć emocje. Moc bajek terapeutycznych (TRZECIA EDYCJA)

OPIS KURSU

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawił, że coraz więcej czasu spędzamy na szeroko rozumianej aktywności online, co niewątpliwie wpływa na jakość kontaktów społecznych i zaburza więzi rodzinne. Współczesna rzeczywistość charakteryzuje się szybkim tempem życia i ciągłym dążeniem do uzyskiwania korzyści materialnych. Wysoki poziom konsumpcjonizmu sprawił, że rodzice rekompensują swoim maluchom brak czasu prezentami, w czego konsekwencji dzieci czują się osamotnione, odrzucone, zaniedbane. Ponadto młody człowiek może napotkać na swojej drodze rozwojowej różnorodne przeszkody. Metodą, która korzystnie wpływa na tego typu sytuacje oraz pomaga rozwiązywać życiowe problemy dzieci i młodzieży, jest bajkoterapia. To naturalna odpowiedź na potrzeby dzieci i młodzieży. Dzięki mocy słów oraz historii zawartych w bajkach możemy wywoływać pewne emocje, eliminować niepożądane zachowania, zapewniać wsparcie. Magiczny świat przestawiony w bajce daje radość, wywołuje empatię, może być również lekarstwem na traumatyczne przeżycia.

Uczestnik po ukończeniu kursu będzie umiał:

– ocenić sytuację wychowawczą w swojej klasie;

– dobrać metody pracy z bajką;

– wskazać walory dydaktyczno-wychowawcze bajek terapeutycznych;

– zdefiniować, czym jest psychologia narracji;

– dobrać rodzaj bajki terapeutycznej do konkretnego problemu dziecka;

– tworzyć bajki i opowiadania terapeutyczne.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum tak
Do kiedy trwa: do sierpnia 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie: - dla wszystkich nauczycieli i osób zainteresowanych metodą bajkoterapii

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 2 sierpnia 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. W świecie problemów ucznia

Moduł jest poświęcony trudnościom uczniów. Uczestnik kursu pozna kilka historii uczniów zmagających się z różnymi problemami, takimi jak: zaburzenia depresyjne, lęk, fobia szkolna, niepełnosprawność, przewlekła choroba, rozwód rodziców. Każda historia została wzbogacona o naukową definicję, zalecaną literaturę w celu pogłębienia wiedzy oraz propozycję bajki terapeutycznej, opisującej daną kwestię.

Moduł 2. Dawno, dawno temu – czyli dlaczego bajki mają moc

Studiowanie modułu 2. pozwoli uczestnikowi kursu uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym jest psychologia narracji?
 • Jakie są rodzaje bajek terapeutycznych?
 • Jakie znaczenie w rozwoju dziecka mają bajki?
 • Jakie są cele, zadania i walory bajkoterapii?
 • Jak tworzyć bajki i opowiadania terapeutyczne w zależności od wieku dziecka?
 • Jak dokonać wyboru bajki ze względu na problem występujący u dziecka?
 • Jak opowiadać bajki?

Moduł 3. Za górami, za lasami – sztuka pracy z bajką

Moduł 3. wprowadzi uczestników w świat:

 • kamishibai,
 • storyline,
 • arteterapii,
 • lapboków,

czyli form wykorzystywanych podczas pracy z bajką.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 27.05.2019
Moduł 1. W świecie problemów ucznia 24.06 - 8.07.2019
Moduł 2. Dawno, dawno temu – czyli dlaczego bajki mają moc 8 - 22.07.2019
Moduł 3. Za górami, za lasami – sztuka pracy z bajką 22.07 - 5.08.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 29.07.2019– Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru) 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25.08.2019
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 2.08.2019

 

O AUTORCE

Aleksandra Kubala-Kulpińska – pedagog, terapeuta, autorka programów profilaktycznych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Urodziła się w 1982 r. w Piekarach Śląskich. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego. Ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Jest propagatorką treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerką Bezpiecznego Internetu, współtwórcą kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.

planowana data startu: 24.06.2019

Poleć ten kurs: