Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Dziecko z zespołem Aspergera w klasie. Niezbędnik nauczyciela (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Według danych statystycznych w średniej wielkości szkole w każdym roczniku jest co najmniej jeden uczeń z zespołem Aspergera. Zatem jest to na tyle często występujące zaburzenie neurorozwojowe, że nauczyciel w swojej codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej z całą pewnością spotka takiego wyjątkowego ucznia. Jak zrozumieć jego świat? Co kryje się pod dość tajemniczą nazwą „zespół Aspergera” ‒ ogromne trudności, wyzwanie edukacyjne czy pasjonujący świat odmiennej percepcji i sposobu rozumienia rzeczywistości? 

Uczestnicy tego kursu będą mogli znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania, które towarzyszą nam, gdy spotykamy osobę z objawami zespołu Aspergera. Przyjrzymy się charakterystycznym symptomom z perspektywy ucznia, rodzica i nauczyciela. Zastanowimy się też, jak pracować z klasą. Pokażemy sposoby rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów i zainspirujemy do własnych poszukiwań.  

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest zrozumienie istoty zaburzenia, jakim jest zespół Aspergera, poznanie jego objawów od strony medycznej, ale także społecznej i edukacyjnej. Wraz z kolejnymi modułami wyłoni się obraz takiego wyjątkowego ucznia, który owszem napotyka na trudności, przede wszystkim w życiu społecznym, ale też potrafi zaskoczyć swoją zgoła inną perspektywą postrzegania codzienności. Nauczyciel pozna sposoby wspierania ucznia z zespołem Aspergera i narzędzia, które umożliwią mu efektywną pracę wychowawczą i dydaktyczną.

EFEKTY KURSU

Uczestnik kursu pozna podstawowe zagadnienia dotyczące zespołu Aspergera. Zrozumie, na czym polegają całościowe zaburzenia rozwoju. Przekona się, jak wygląda świat z perspektywy osoby mającej objawy zespołu Aspergera. Dowie się, jak pracować z klasą. Będzie wiedział, jak wspierać i wzmacniać ucznia z zespołem Aspergera w jego rozwoju.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do lipca 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 26 lipca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz dodatkowe karty pracy przygotowane przez autorkę szkolenia.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, zadania dla kursantów. Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Zespół Aspergera jako zaburzenie ze spektrum autyzmu

‒ Skąd pochodzi nazwa zaburzenia? – krótki rys historyczny.

‒ Zespół Aspergera w klasyfikacjach medycznych (również tych najnowszych, właśnie ukazała się nowa edycja ICD).

‒ Objawy wg skali Gilbergów, która jest stosowana w Australii, a która najprościej wyjaśnia i opisuje objawy. To bardzo przydatny podział z perspektywy nauczyciela.

Moduł 2. Zespól Aspergera z perspektywy dziecka mającego objawy, jego rodzica i nauczyciela

‒ W tym module znajdzie się sporo cytatów z literatury pisanej przez osoby z ZA oraz linków do stron i blogów poświęconych tej tematyce.

‒ Treści tu zawarte mają stworzyć obraz osoby z ZA i pokazać różnorodność osobowości pomimo wspólnych objawów zaburzenia i uwrażliwić na potrzeby osób ze spektrum autyzmu.

Moduł 3. Jak pracować z dzieckiem mającym objawy zespołu Aspergera?

‒ Praktyczne wskazówki do pracy w obszarze poszczególnych objawów.

‒ Tworzenie szkolnego modelu pomocy dziecku z ZA tak, aby objawy nie były przeszkodą, a szczególne zainteresowania tych dzieci stały się potencjałem dla nich samych i reszty społeczności.

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 21.05.2019
Moduł 1.  19.06 - 3.07.2019
Moduł 2.  3 - 17.07.2019
Moduł 3. 17 - 31.07.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 24.07.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

26, 27, 28.07

2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18.08.2019

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 26.07.2019

 

O AUTORCE

Izabela Banaszczyk - absolwentka psychologii oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej, sekretarz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania oraz współpracy z ich rodzicami i nauczycielami. Autorka i współautorka programów terapeutycznych, programów warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, miniporadników: „Miniporadnik dla rodzica i nauczyciela. Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i w szkole?”, „Miniporadnik dla rodzica i nauczyciela. Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową w domu i w szkole?”, „Miniporadnik dla rodzica i nauczyciela. Kilka słów o współpracy…” oraz „Miniporadnik dla nauczyciela. Dziecko z ADHD w klasie” oraz książek „Kim jest Ryś. Opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera” i „Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli”. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. Prowadzi wykłady i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców w ramach szkoleń rad pedagogicznych oraz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „POMOST”. Jest liderką gdańskiego projektu samodoskonalenia zawodowego nauczycieli Kreatywna Pedagogika i prowadzi grupy nt. pracy z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera oraz arteterapię. Zajmuje się oprawą graficzną całego projektu i towarzyszących mu wydarzeń. Jest współautorką bloga Kreatywna Pedagogika. Prowadzi zajęcia ze studentami pedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej.

planowana data startu: 19.06.2019

Poleć ten kurs: