Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (PIĄTA EDYCJA)

OPIS KURSU

Szukasz wciąż nowych rozwiązań. Uciekasz od rutyny. Chcesz dzielić się swoimi umiejętnościami i czerpać z doświadczenia innych. Uczniowie są dla Ciebie wyzwaniem i inspiracją zarazem.

Mamy coś dla Ciebie. Załóż Klub Ortograffiti w swojej szkole i zostań animatorem Ortograffiti. Stań się pionierem w animowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej według najnowszych standardów. Realizuj konieczne zadania w sposób nieschematyczny. Jeśli już jesteś miłośnikiem lub miłośniczką Ortograffiti, to nie wahaj się nawet przez chwilę. Jeśli jeszcze nie znasz Ortograffiti, to koniecznie wypróbuj tę metodę, gdyż może okazać się, że właśnie ona rozwiąże Twoje problemy.

Aby zostać animatorem Ortograffiti, weź udział w tym kursie. Zdobędziesz tu kompetencje animatora Ortograffiti. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz certyfikat Animatora Ortograffiti, z którym możesz animować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej szkole według nowych standardów. 

Udział w kursie i zdanie egzaminu są warunkiem uzyskania certyfikatu Animatora Ortograffiti.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat Animatora Ortograffiti:

tak – wręczany na spotkaniu z Liderkami Ortograffiti

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat Animatora Ortograffiti.

Zawartość kursu: artykuły, film, ćwiczenia, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do października 2019 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin dydaktycznych: 40

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 1 listopada 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z czterech modułów i kończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Na realizację jednej części przeznaczono od jednego do dwóch tygodni.
W materiałach szkoleniowych znajdują się artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Animator Ortograffiti w szkole ‒ bank projektów (autor: Marta Badowska)

„Nie chce nam się… Ale nudneee… Zróbmy coś fajniejszego…”. Słyszycie czasem takie narzekania Waszych uczniów? W tym module znajdziecie pomysły, które zwiększą zaangażowanie uczniów, ponieważ są odpowiedzią na ich potrzeby i preferencje. Pomysły przedstawiono w postaci gotowych do realizacji projektów. Bazują na Metodzie Ortograffiti, którą uzupełniają nowymi rozwiązaniami. Tak szerokie wdrożenie Metody Ortograffiti umożliwi objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną liczne grono uczniów, a także przyczyni się do integracji środowiska szkolnego. Po zapoznaniu się z modułem uczestnik kursu:
● potrafi animować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na podstawie Metody Ortograffiti,
● umie włączać elementy integrujące i socjalizujące do pracy terapeutycznej,
● zna nowe możliwości zastosowania Metody Ortograffiti i umie je wdrożyć w postaci projektów.

W tym module znajduje się bank projektów do wyboru. Animator, realizując swoje zadania, może skorzystać z pomysłów z banku lub wdrożyć własne rozwiązania.

Moduł 2. Metoda Ortograffiti. Możliwości i rozwiązania (autorzy: Małgorzata Rożyńska i Marta Badowska)

W module znajdują się odpowiedzi na pytania, dlaczego Ortograffiti jest metodą, jakie możliwości daje terapeutom pedagogicznym i nauczycielom, a także jak z niej korzystać, by z jednej strony wykorzystać bogactwo jej możliwości, a z drugiej ‒ by uczniowie osiągali widoczne postępy. Po zapoznaniu się z modułem uczestnik kursu:
● zna specyfikę i wzorzec postępowania terapeutycznego opracowany dla Metody Ortograffiti (dla klas I-III i IV-VI),
● potrafi wdrożyć wszystkie elementy Metody Ortograffiti w swojej pracy z uczniami, 
● potrafi udzielić wsparcia dziecku ryzyka dysleksji i uczniowi z dysleksją tak, by przezwyciężał swoje trudności, 
● umie prowadzić zajęcia zgodnie z wzorcem postępowania terapeutycznego Metody Ortograffiti, 
● wykorzystuje w praktyce scenariusze zajęć opracowane do Metody Ortograffiti z Bratkiem, 
● zna autorskie pomoce terapeutyczne opracowane do Metody Ortograffiti z Bratkiem,
● potrafi zdiagnozować zarówno trudności ucznia, jak i jego mocne strony (dotyczy klas I-III).

Moduł 3. Nowe trendy w terapii (autor: Joanna Kamykowska)

W opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznych fraza „dostosowanie wymagań” jest zwykle odmieniana przez wszystkie przypadki. Łatwo napisać, trudniej zrobić! 
W ramach tego modułu zastanowimy się wspólnie, jakie dostosowania mogą rzeczywiście dobrze służyć zarówno uczniom z dysleksją, jak i tym bez niej, w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i w czasie każdej lekcji. W naszych poszukiwaniach zajrzymy między innymi do klas szkolnych w różnych krajach, żeby zobaczyć, czy są jakieś rozwiązania, które można i warto „zaimportować” do polskich klas. Uczestnicy kursu mogą oczekiwać konkretnych przykładów, sprawdzonych rozwiązań, ale także ciekawostek. Okaże się, że dostosowanie służy wszystkim uczniom, a nie tylko tym z trudnościami.

Celem modułu jest wyposażenie nauczyciela w umiejętność organizowania pracy w taki sposób, żeby dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia z trudnościami sprzyjało jednocześnie efektywności pracy z całą klasą. Po zapoznaniu się z modułem uczestnik kursu:
● zna aktualne światowe trendy w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
● ma wypracowany pogląd na temat tego, które dostosowania warto wprowadzać w polskich szkołach, 
● potrafi zaplanować pracę z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi sprzyjających uczeniu się wszystkich uczniów w klasie, w tym uczniów z trudnościami.

Moduł 4. Projekt edukacyjny? To lubię (autor: Karolina Prymas-Jóźwiak)

W tym module uczestnicy kursu przeanalizują metodę projektu od planu po ewaluację. Dowiedzą się, jakie problemy ma rozwiązać realizacja projektu, na jakie i czyje potrzeby ma odpowiadać, jak przygotować harmonogram działań, zaplanować budżet, przeanalizować ryzyko, budować zespół, jakie są kamienie milowe projektu czy kryteria sukcesu. Przekonają się, jakie korzyści płyną z pracy projektowej tak w życiu, jak i w szkole. SOS dla Animatora ‒ uczestnicy dowiedzą się, na co uważać w pracy projektowej na podstawie studium przypadku, a ponadto otrzymają garść inspiracji. Po zapoznaniu się z modułem uczestnik kursu: 
● zna metodę projektu jako sposób realizacji działań, także pozaszkolnych, 
● potrafi zaplanować, przeprowadzić i poddać refleksji przygotowane działania projektowe, 
● poszerzy wiedzę z zakresu pracy metodą projektu, 
● rozwinie kompetencję tworzenia dla swoich uczniów ciekawych i angażujących projektów edukacyjnych oraz doskonalenia pracy projektowej w życiu osobistym.

W tym module kursant pozna metodologię pracy projektowej, by z sukcesem animować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na podstawie Metody Ortograffiti.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 13.08.2019
Moduł 1. 10 - 24.09.2019
Moduł 2. 24.09 - 8.10.2019
Moduł 3. 8 - 22.10.2019
Moduł 4. 22.10 - 5.11.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 29.10.2019 - Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru) 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24.11.2019
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 1.11.2019

 

O AUTORACH

Marta Badowska ‒ specjalista terapii pedagogicznej, filolog klasyczny, wkrótce oligofrenopedagog, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, dyrektor poradni diagnostyczno-terapeutycznej, założycielka Studia Hulajnoga oferującego zindywidualizowaną terapię dla dzieci z głęboką dysleksją, współorganizatorka szkoleń, konferencji i warsztatów, konsultant do spraw dysleksji w aspekcie praktycznym i prawnym przy Zarządzie PTD. Zagorzała przeciwniczka rutyny w szkole, propagatorka pracy na mocnych stronach, indywidualizacji kształcenia i osobistego podejścia do każdego ucznia.

 

 

 

Joanna Kamykowska ‒ z wykształcenia psycholog i nauczycielka. Pracuje jako psycholog i nauczyciel akademicki na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zajmuje się przede wszystkim dziećmi i młodzieżą doświadczającą zaburzeń rozwojowych. Rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W świecie akademickim pociąga ją możliwość szukania odpowiedzi na pytania o prawdę ‒ jakie są mechanizmy trudności, jak skutecznie wspierać osoby ich doświadczające. W świecie praktyki szuka inspiracji do badań akademickich oraz możliwości zastosowania odkrywanej wiedzy.

 

 

Karolina Prymas-Jóźwiak ‒ historyk sztuki, nauczyciel dyplomowany, edukator, trener, moderator Design Thinking, praktyk myślenia wizualnego w edukacji, żona, mama, pasjonatka dziejów sztuki i pięknych wytworów artystycznej kreacji, poszukiwaczka ciekawych dróg edukacji, zwłaszcza tych o orientacji kognitywistycznej. Związana z jedną z wielkopolskich szkół artystycznych.

 

 

 

Małgorzata Rożyńska ‒ specjalista terapii pedagogicznej, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, sekretarz Redakcji Magazynu dla Nauczycieli z pasją „Nauczyciel-Uczeń”, współautorka Metody Ortograffiti z Bratkiem, autorka kursów Akademii Ortograffiti. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu terapii pedagogicznej. Prowadzi zajęcia z ww. tematyki na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim.

planowana data startu: 10.09.2019

Poleć ten kurs: