Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Metoda WebQuest – jak dobrze wykorzystać potencjał mediów elektronicznych w metodzie projektu? (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Współczesny świat nie pozostawia złudzeń: coraz trudniej rodzicom oderwać ucznia od komputera czy smartfona lub tabletu, coraz trudniej nauczycielom zmotywować uczniów do nauki. Jednak to nie tablet, smartfon, komputer czy internet motywują uczniów do działania, ale czynności, zadania, które jedynie wykonują za pomocą elektronicznego sprzętu. Trzeba pamiętać, że jeżeli zadania dla uczniów nie będą pasjonujące, to elektroniczne gadżety szybko się znudzą i nie zapewnią długotrwałej motywacji do nauki. Zatem muszą być one ciekawe, atrakcyjne i stanowić wyzwanie dla młodych ludzi. Dobrze, jeżeli ich realizacja wykorzystuje potencjał elektronicznych mediów, a równocześnie uczy ich poprawnego wykorzystywania, uświadamia odbiorcom ich możliwości i potencjał.

Jak to zrobić w praktyce? Jednym ze sposobów jest sięgnięcie po metodę dydaktyczną, która wykorzystuje zasoby Internetu oraz elektroniczne media w szeroko rozumianym procesie uczenia się.

CEL I EFEKTY KURSU

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli wszystkich typów szkół i nauczanych przedmiotów z metodą WebQuest. Dla tych, którzy już ją znają, kurs będzie okazją doskonalenia umiejętności jej stosowania w praktyce. Wszyscy uczestnicy kursu po jego ukończeniu powinni umieć samodzielnie przygotować swój WebQuest dla uczniów.

Uczestnik po ukończeniu kursu będzie:

– potrafił omówić schemat i strukturę metody WebQuest,

– znał uwarunkowania jej wdrażania w klasie szkolnej,

– rozwinie kompetencję samodzielnego opracowywania WebQuestów dla uczniów

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do maja 2019
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie: Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, z każdego poziomu nauczania.

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 17 maja 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik szkolenia, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu. 

PROGRAM KURSU

Moduł 1.Na czym polega WebQuest? 

Uczestnicy będą potrafili po zajęciach:

  • omówić schemat metody WebQuest,
  • omówić poszczególne elementy strukturalne WebQuestu,
  • dokonać analizy poprawności metodycznej przykładowych WebQuestów.
  • wskazać podobieństwa i różnice między metodą projektu a WebQuestem,
  • wskazać przykłady dobrych praktyk.

Moduł 2. Miejsce metody WebQuest w dydaktyce przedmiotowej

Uczestnicy będą potrafili po zajęciach:

  • omówić uwarunkowania dla wdrażania metody WebQuest, w tym wykorzystanie TIK w dydaktyce,
  • omówić taksonomię celów wykorzystywaną do opracowywania zadań w WebQueście,
  • zaplanować proces dydaktyczny z wykorzystaniem metody WebQuest na podstawie propozycji zamieszczonych już w sieci. 

Moduł 3. Mój autorski WebQuest dla uczniów

Uczestnicy będą potrafili po zajęciach:

  • wybrać miejsce publikacji i narzędzia do opracowania autorskiego WebQuestu,
  • opracować swój autorski WebQuest dla uczniów – instrukcja krok po kroku

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 13.03.2019
Moduł 1. Na czym polega WebQuest?  11-25.04.2019
Moduł 2. Miejsce metody WebQuest w dydaktyce przedmiotowej 25.04-8.05.2019
Moduł 3. Mój autorski WebQuest dla uczniów 8-22.05.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 16.05.2019 – przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna 
Egzamin (terminy do wyboru)

17, 18, 19, 24, 25, 26, 31.05

1, 2, 7, 8, 9.06.2019

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 17.05.2017

 

O AUTORCE

Sabina Furgoł – polonista, wykładowca, trener, ewaluator, obecnie nauczyciel-konsultant, egzaminator zewnętrzny, a także ekspert POWER, PO KL. Z zamiłowania - eksperymentatorka, poszukująca nowych skutecznych rozwiązań metodycznych, które wpływają na motywację do uczenia się oraz podnoszą efektywność procesu edukacyjnego, m.in.: stosowania oceniania kształtującego oraz w zakresie wykorzystywania TI w dydaktyce (metoda WebQuest, ePortfolio), a także wdrażaniem programowania do edukacji wczesnoszkolnej. Zajmowała się m.in.: metodyką nauczania, ocenianiem i pomiarem dydaktycznym, zarządzaniem w oświacie, egzaminami zewnętrznymi, ewaluacją, wykorzystaniem TI w dydaktyce (m.in.: metodyką zdalnego nauczania w oparciu oz wykorzystaniem platformy e-learningoweych i technologiią Web 2.0). Współautorka poradników dla nauczycieli "Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej", "Metoda WebQuest". Pracowała m.in.: z nauczycielami, uczniami i studentami, osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi.

planowana data startu: 11.04.2019

Poleć ten kurs: