Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Dziecko z ADHD w klasie. Niezbędnik nauczyciela (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Co wiemy na temat ADHD? Co mówią o tym inni ludzie – rodzice, nauczyciele, młodzież, dzieci? Co przeczytamy i zobaczymy w mediach? Wbrew pozorom odpowiedź na te pytania nie będzie trudna. Wyłoni się dość stereotypowy obraz dziecka, które sprawia kłopoty. Bardzo ruchliwe, nazywane od małego „żywym srebrem”, posyłane na zajęcia sportowe w celu wyładowania nadmiaru energii. Rodzice i rodzina będą w stanie znieść jego żywiołowość, ale wszystko do czasu… Prawdziwe problemy zaczną się wraz z pójściem do szkoły. Tu okaże się, że praca z książką i ćwiczeniami oraz tak zwane śledzenie toku lekcji „to nie jego bajka”. Uwaga zacznie gonić uwagę, zaległości będą się kumulować…

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat szerokim echem odbił się w różnych w mediach tzw. fake news pt. ADHD nie istnieje. Wiele osób uwierzyło z tę spiskową teorię dziejów i do dziś przytacza rzekome fakty jakoby „autor ADHD na łożu śmierci wyznał, że wymyślił to zaburzenie, a wszystko to na zlecenie firm farmaceutycznych”. Otóż czas raz na zawsze zdementować te dziennikarskie plotki podane w tak chwytliwy i kontrowersyjny sposób, że bardzo łatwo zapadają w pamięć. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej został pierwszy raz opisany w prasie medycznej w 1775 r., czyli na wiele lat przed urodzeniem się Leona Eisenberga, nazywanego w prasie ojcem ADHD. Drugi naukowy dowód podważający te medialne doniesienia to fakt, że klasyfikacje medyczne nie są tworzone przez jedną osobę, lecz zawsze przez kilka lat pracuje nad nimi zespół specjalistów. O tym, jak ADHD zostało opisane w najważniejszych klasyfikacjach medycznych, dowiecie się z niniejszego kursu. Możecie sobie wtedy postawić pytanie: Jak często spotykamy dzieci i dorosłych z ADHD? Czy jest to tak powszechny problem, jak się nam wydaje? Czy może jednak czasami nadużywamy tego pojęcia i staje się ono negatywną etykietą dla wszelkich niewłaściwych zachowań? Po części rozważań teoretycznych przyjdzie pora na konkretne propozycje działań ukierunkowanych na pomoc dzieciom z ADHD. Jednak nie miałaby ona sensu, gdybyśmy nie przyjrzeli się szerzej środowisku, w którym przebywa nasz uczeń. Sięgając po kolejne inspirujące materiały, przekonacie się, dlaczego tak ważna jest rola nauczyciela w niesieniu pomocy uczniom z ADHD.

CEL I IDEA KURSU

Garść medycznych i psychologicznych informacji o ADHD to podstawowa wiedza, którą powinien posiadać każdy nauczyciel i pedagog. Kurs ten zaspokoi tę właśnie poznawczą potrzebę. Teorię i wiedzę trzeba jednak przekuć na konkretne działanie, dlatego kolejne moduły dostarczą pomysłów i inspiracji, które można zabrać ze sobą do szkoły.

EFEKTY KURSU:

Uczestnik kursu pozna podstawowe zagadnienia dotyczące ADHD. Będzie potrafił odróżnić objawy nadpobudliwości psychoruchowej od tzw. niewłaściwych zachowań. Rozwinie swoje kompetencje wychowawcze. Zdobędzie podstawowe narzędzia do wywierania wpływu na zachowanie uczniów. Będzie wiedział, jak wspierać i jak wzmacniać ucznia z nadpobudliwością w jego rozwoju.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, filmy
Do kiedy trwa: do marca 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 8 lutego 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. ADHD. Co dziś wiemy na ten temat?

 • Charakterystyka ADHD według dwóch najważniejszych klasyfikacji medycznych.
 • Podział objawów na 3 grupy i wyróżnienie jego podtypów.
 • Odróżnianie objawów ADHD od tzw. niewłaściwych zachowań.
 • Na czym polega rzetelna diagnoza?

Moduł 2. Tworzymy przestrzeń i optymalne warunki pracy

 • Zbiór porad, jak pracować z dzieckiem z ADHD w szkole.
 • Podstawowe zasady pracy terapeutyczno-wychowawczej w kilku krokach.
 • Działania ukierunkowane na środowisko, w którym funkcjonuje dziecko z ADHD.
 • O tym, jak szkole nadać strukturę i nie zapędzić się „w kozi róg” z regulaminami, zasadami i konsekwencjami.

Moduł 3. Sposoby pracy ukierunkowane bezpośrednio na ucznia

 • Działania wspierające ukierunkowane bezpośrednio na ucznia z ADHD.
 • Sposoby na nadmierną ruchliwość.
 • Droga od chaosu do przewidywalnego środowiska.
 • Systemy wzmacniające motywację.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 07.12.2018
Moduł 1. ADHD. Co dziś wiemy na ten temat?

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

4.01-18.01.2019

Moduł 2. Tworzymy przestrzeń i optymalne warunki pracy

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

18.01-1.02.2019

Moduł 3. Sposoby pracy ukierunkowane bezpośrednio na ucznia

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

1.02-15.02.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 8.02.2019– egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24.02

1, 2, 3.03

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 8.02-3.04.2019

 

O AUTORCE

Izabela Banaszczyk - mgr psychologii, absolwentka studiów podyplomowych z psychologii klinicznej, sekretarz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania, oraz współpracy z ich rodzicami i nauczycielami. Autorka i współautorka programów terapeutycznych, programów warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, poradników: Mini poradnik dla rodzica i nauczyciela. Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i w szkole?Mini poradnik dla rodzica i nauczyciela. Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową w domu i w szkole?Mini poradnik dla rodzica i nauczyciela. Kilka słów o współpracy… oraz Mini poradnik dla nauczyciela. Dziecko z ADHD w klasie oraz książek Kim jest Ryś. Opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera i Jak pracować dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. Prowadzi wykłady i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców w ramach szkoleń rad pedagogicznych oraz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „POMOST”. Jest liderem gdańskiego projektu samodoskonalenia zawodowego nauczycieli Kreatywna Pedagogika i prowadzi grupy na temat pracy z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera oraz arteterapię. Jest współautorką blogu Kreatywna Pedagogika. Prowadzi zajęcia z arteterapii w Wyższej Szkole Bankowej.

planowana data startu: 04.01.2019

Poleć ten kurs: