Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

W jakim celu uczymy (się)

Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętności praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się /Peter Druker/

Prace nad reformowaniem polskiej edukacji, które prowadzone były w końcówce XX wieku, w istotnym stopniu dotyczyły zestawu niezbędnych umiejętności, postaw oraz wiedzy, które miały zagwarantować uczniom pokonywanie kolejnych etapów kształcenia i zwycięskie wejście w świat ludzi dorosłych. Istotnymi partnerami w tych działaniach była grupa szwajcarskich specjalistów, którzy w ramach programu STRUKO aplikowali kwestie wspomnianych wymagań w system edukacji naszego kraju.

Szwajcarzy są ważni, bo to właśnie w ich kraju, podczas Sympozjum Rady Europy 1996 r. w Bernie, po raz pierwszy użyto sformułowania „kompetencje kluczowe”. Uznano bowiem, że choć systemy edukacyjne poszczególnych państw europejskich stanowią ich kulturowe dziedzictwo i nie mogą być ujednolicone, to jednak można a nawet należy połączyć je poprzez wspólny zestaw kluczowych umiejętności i postaw, które pozwolą absolwentom systemów edukacji na terenie całej Unii współpracować ze sobą i skutecznie konkurować ze światem zewnętrznym. Uzgodnione w  ten sposób następujące kompetencje kluczowe to:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturowa.

Większość z nich wiąże się wprost z edukacją szkolną. Języki- narodowy i obce, matematyka, informatyka. Ciekawym wyróżnieniem jest kwestia umiejętności uczenia się rozumiana jako zdolności organizowania własnego procesu uczenia się, indywidualnie oraz w grupach, odpowiednio do własnych potrzeb, a także świadomością metod i możliwości pracy nad własnym rozwojem. Ostatnie trzy kompetencje natomiast wiążą się z kreowaniem umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Zakładano bowiem, że uczenie się ma na celu nie tyle przygotowanie do kolejnych egzaminów, ale przede wszystkim do życia.

Założenie to nieco pominięto w zbiorze kompetencji kluczowych, które odnaleźć można w polskich przepisach prawa oświatowego. Zapisane w treści podstaw programowych wymieniają następujące zbiory umiejętności:

 • czytanie;
 • myślenie matematyczne;
 • myślenie naukowe;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno
  w mowie, jak i w piśmie;
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 • umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata;
 • umiejętność pracy zespołowej

Pobieżny ogląd wskazuje na „szkolny” charakter oczekiwanych postaw i umiejętności. I nie  ma się czemu dziwić, wszak podstawy te opracowane zostały na potrzeby oświaty, a więc szkół i nauczycieli. Uczniowie pewnie nie znają ich treści, ale wyraźnie odczuwają ich nieżyciowy charakter. Pytani, podczas ostatnich badań PISA, co sądzą o swojej szkole, podkreślali, że jest mało praktyczna, że nauka bazuje głównie na jednokierunkowej transmisji wiedzy i że brak w niej miejsca na poszukiwania, eksperymenty czy nawet dyskusję. Jaki związek ma tak skonfigurowana oferta edukacyjna z przygotowaniem uczniów do życia? W zasadzie trudno powiedzieć.

A tymczasem świat idzie jeszcze bardziej do przodu. Eksperci World Economic Forum na spotkanie, które odbyło się w 2015r. opracowali zestaw najważniejszych kompetencji, które będą istotne na rynku pracy, kiedy zaczną nań wchodzić dzisiejsi uczniów szkół podstawowych czy gimnazjów. Kompetencje te to: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi oraz współpraca, inteligencja emocjonalna, orientacja na usługi, negocjacje i elastyczność poznawcza. Pytanie o to w  jakim zakresie dzisiejsza szkoła wyposaża uczniów w powyższe umiejętności pozostaje w gruncie rzeczy pytaniem retorycznym. A przecież można nad nimi pracować nawet w obszarze aktualnie obowiązującego prawa. Praca zespołowa, umiejętności uczenia się, zarzadzanie informacją i relacjami dzięki możliwościom ICT, myślenie, czytanie, komunikowanie się- to wszystko elementy wyposażenia kompetencyjnego człowieka przyszłości. Warunkiem wyjściowym jest jednak przekierowanie celów uczenia z treningu gotowości do zdawania kolejnych egzaminów zewnętrznych na przygotowywanie uczniów po prostu do życia.

Komentarze (2)

Zaloguj się aby dodać komentarz

Siedzę już drugą godz. i wymyślam zadania udowadniające przydatność fizyki w codziennym życiu każdego człowieka. Mam nadzieję, że mi się uda. Dziękuję za głos popierający tych wszystkich dla których rozumienie jest ważniejsze niż liczenie prędkości w czasie 3 sekundy.

Danuta Madziar

Kocham rozumieć. Żeby żyć pełnią życia warto uczyć się języków. Dla mnie jednym z kluczowych jest język przedmiotów ścisłych. Myślę, że osoby, które posługują się językiem matematyki, rozumieją zasady fizyki, spostrzegają dziejące się dookoła procesy chemiczne są niezwykle bogatymi ludźmi. Myślę, że dla tych osób świat jest barwniejszy i więcej do nich mówi o swojej wyjątkowości. Jak wielu z dużym zainteresowaniem słucham, czytam i staram się pojąć znaczenie wielkich odkryć jakie przynosi nauka. Cieszę się jak mały tubylec, któremu ktoś pokazuje szklane koraliki. Fajnie jest wiedzieć. Fizyka jest niezwykle przydatna w codziennym życiu człowieka :)

Jarosław Kordzinski

Kordziński

Blog Jarosława Kordzińskiego

Jestem trenerem, coachem, mediatorem, autorem tekstów z zakresu zarządzania oświatą, organizacji procesu edukacyjnego i psychologii pozytywnej; szkoleniowcem specjalizującym się w szkoleniach dotyczących zarządzania oświatą oraz w kształceniu kompetencji społecznych: komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwijaniu umiejętności przywódczych, wywierania wpływu na innych itp.