Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Blog Jarosława Kordzińskiego

Szkoła w procesie rozwoju

2
Czy rzeczywiście jest tak jak mówi Jesper Juul, że nauczyciele, uczniowie i rodzice powinni razem wyjść na uli...

Podziel się tym:

Jakość kształcenia

Najczęstszym punktem odniesienia do analizy jakości kształcenia są wyniki egzaminów zewnętrznych i literki prz...

Podziel się tym:

Kordziński

Blog Jarosława Kordzińskiego

Jestem trenerem, coachem, mediatorem, autorem tekstów z zakresu zarządzania oświatą, organizacji procesu edukacyjnego i psychologii pozytywnej; szkoleniowcem specjalizującym się w szkoleniach dotyczących zarządzania oświatą oraz w kształceniu kompetencji społecznych: komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwijaniu umiejętności przywódczych, wywierania wpływu na innych itp.