Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Szybka i efektywna praca z tekstem dla ucznia i nauczyciela

„Techniki szybkiego czytania z elementami map pamięci dla nauczycieli i nie tylko” to najnowsza propozycja szkolenia Jolanty Jaworskiej – Jamruszkiewicz, autorki lubianego i docenianego przez Państwa kursu „Pamiętam dobrze, czyli mnemotechnika z elementami mind mappingu dla nauczycieli”.

Kurs jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów, a także pedagogów i psychologów. Jego celem jest ułatwienie pracy nad:

- zwiększeniem szybkości czytania i rozumienia czytanego tekstu;

- przyspieszeniem zapamiętywania większej ilości informacji.

Kurs pozwoli odkryć, że nasz mózg to mechanizm dążący do sukcesu. Uświadomi, że wytrwałość jest  siłą napędową nauki i inteligencji, która daje  energię potrzebną do twórczego wysiłku i. Uczestnik kursu rozwinie także kompetencje w zakresie pomocy uczniom w nauce. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają pakiet bezpłatnych materiałów, takich jak prezentacje multimedialne i mapy pamięci, pakiet testów określających style uczenia się i dominujące profile mózgu oraz wiele dodatkowych ćwiczeń do wykorzystania prywatnie i na lekcjach.

Komentarze (0)

Zaloguj się aby dodać komentarz